دانلود کتاب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

خرید ایبوک Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

برای دانلود ایبوک Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures و خرید کتاب حداقل بارهای طراحی و معیارهای مرتبط برای ساختمان ها و سایر سازه ها بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود استاندارد سال 2021 ایمیل می شود. نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از techstreet دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا ascelibrary.org برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

دانلود کتاب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures استاندارد حداقل بارهای مرتبط برای ساختمان ها
دانلود کتاب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures استاندارد حداقل بارهای مرتبط برای ساختمان ها

Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures
American Society of Civil Engineers

ISBN : 9780784483497

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784415788

دانلود رایگان کتاب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ASCE MOP 104 : 2019 ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Prepared by the Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures Standards Committee of the Codes and Standards Activity Division of the Structural Engineering Institute of ASCE

Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-22, provides the most up-to-date and coordinated loading provisions for general structural design. This standard prescribes design loads for all hazards including dead, live, soil, flood, tsunami, snow, rain, atmospheric ice, seismic, wind, and fire, as well as how to evaluate load combinations. The 2022 edition of ASCE 7, which supersedes ASCE 7-16, coordinates with the most current structural material standards including those from ACI, AISC, AISI, AWC, and TMS.

دانلود ایبوک حداقل بارهای طراحی و معیارهای مرتبط برای ساختمان ها و سایر سازه ها

تهیه شده توسط حداقل بارهای طراحی و معیارهای مرتبط برای ساختمان ها و سایر سازه ها کمیته استانداردهای بخش فعالیت کدها و استانداردهای موسسه مهندسی سازه ASCE

حداقل بارهای طراحی و معیارهای مرتبط برای ساختمان ها و سایر سازه ها، ASCE/SEI 7-22، به روزترین و هماهنگ ترین مقررات بارگذاری را برای طراحی کلی سازه ارائه می کند. این استاندارد بارهای طراحی را برای تمام خطرات شامل مرده، زنده، خاک، سیل، سونامی، برف، باران، یخ جوی، لرزه ای، باد و آتش سوزی و همچنین نحوه ارزیابی ترکیب بارها را تجویز می کند. نسخه 2022 ASCE 7 که جایگزین ASCE 7-16 می شود، با جدیدترین استانداردهای مصالح سازه ای از جمله استانداردهای ACI، AISC، AISI، AWC و TMS هماهنگی دارد.

فهرست مطالب Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Contents
Front Matter

pp. i – lx
FREE
CHAPTER 1 GENERAL
pp. 1 – 6
CHAPTER 2 COMBINATIONS OF LOADS
pp. 7 – 10
CHAPTER 3 DEAD LOADS, SOIL LOADS, AND HYDROSTATIC PRESSURE
pp. 11 – 12
CHAPTER 4 LIVE LOADS
pp. 13 – 20
CHAPTER 5 FLOOD LOADS
pp. 21 – 23
CHAPTER 6 TSUNAMI LOADS AND EFFECTS
pp. 25 – 54
CHAPTER 7 SNOW LOADS
pp. 55 – 70
CHAPTER 8 RAIN LOADS
pp. 71 – 71
CHAPTER 9 RESERVED FOR FUTURE PROVISIONS
pp. 73 – 73
CHAPTER 10 ICE LOADS—ATMOSPHERIC ICING
pp. 75 – 97
CHAPTER 11 SEISMIC DESIGN CRITERIA
pp. 99 – 110
CHAPTER 12 SEISMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR BUILDING STRUCTURES
pp. 111 – 144
CHAPTER 13 SEISMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR NONSTRUCTURAL COMPONENTS
pp. 145 – 161
CHAPTER 14 MATERIAL-SPECIFIC SEISMIC DESIGN AND DETAILING REQUIREMENTS
pp. 163 – 166
CHAPTER 15 SEISMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR NONBUILDING STRUCTURES
pp. 167 – 185
CHAPTER 16 NONLINEAR RESPONSE HISTORY ANALYSIS
pp. 187 – 190
CHAPTER 17 SEISMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR SEISMICALLY ISOLATED STRUCTURES
pp. 191 – 202
CHAPTER 18 SEISMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR STRUCTURES WITH DAMPING SYSTEMS
pp. 203 – 218
CHAPTER 19 SOIL–STRUCTURE INTERACTION FOR SEISMIC DESIGN
pp. 219 – 224
CHAPTER 20 SITE CLASSIFICATION PROCEDURE FOR SEISMIC DESIGN
pp. 225 – 226
CHAPTER 21 SITE-SPECIFIC GROUND MOTION PROCEDURES FOR SEISMIC DESIGN
pp. 227 – 229
CHAPTER 22 SEISMIC GROUND MOTION AND LONG-PERIOD TRANSITION MAPS
pp. 231 – 251
CHAPTER 23 SEISMIC DESIGN REFERENCE DOCUMENTS
pp. 253 – 255
CHAPTER 24 RESERVED FOR FUTURE PROVISIONS
pp. 257 – 257
CHAPTER 25 RESERVED FOR FUTURE PROVISIONS
pp. 259 – 259
CHAPTER 26 WIND LOADS: GENERAL REQUIREMENTS
pp. 261 – 280
CHAPTER 27 WIND LOADS ON BUILDINGS: MAIN WIND FORCE RESISTING SYSTEM (DIRECTIONAL PROCEDURE)
pp. 281 – 292
CHAPTER 28 WIND LOADS ON BUILDINGS: MAIN WIND FORCE RESISTING SYSTEM (ENVELOPE PROCEDURE)
pp. 293 – 297
CHAPTER 29 WIND LOADS ON BUILDING APPURTENANCES AND OTHER STRUCTURES: MAIN WIND FORCE RESISTING SYSTEM (DIRECTIONAL PROCEDURE)
pp. 299 – 313
CHAPTER 30 WIND LOADS: COMPONENTS AND CLADDING
pp. 315 – 350
CHAPTER 31 WIND TUNNEL PROCEDURE
pp. 351 – 352
CHAPTER 32 TORNADO LOADS
pp. 353 – 395
APPENDIX A RESERVED FOR FUTURE PROVISIONS
pp. 397 – 397
APPENDIX B RESERVED FOR FUTURE PROVISIONS
pp. 399 – 399
APPENDIX C SERVICEABILITY CONSIDERATIONS
pp. 401 – 401
APPENDIX D BUILDINGS EXEMPTED FROM TORSIONAL WIND LOAD CASES
pp. 403 – 403
APPENDIX E PERFORMANCE-BASED DESIGN PROCEDURES FOR FIRE EFFECTS ON STRUCTURES
pp. 405 – 406
APPENDIX F WIND HAZARD MAPS FOR LONG RETURN PERIODS
pp. 407 – 413
APPENDIX G TORNADO HAZARD MAPS FOR LONG RETURN PERIODS
pp. 415 – 479
COMMENTARY TO STANDARD ASCE/SEI 7-22
pp. 483 – 975
Index
دکمه بازگشت به بالا