دانلود کتاب Modeling Dynamic Transportation Networks

خرید ایبوک Modeling Dynamic Transportation Networks

برای دانلود کتاب Modeling Dynamic Transportation Networks بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود  بصورت PDF  اورجینال ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از اشپرینگر دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا sciencedirect.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Modeling Dynamic Transportation Networks خرید کتاب مدل سازی شبکه های حمل و نقل پویا ISBN-10: 3540611398ISBN-13: 978-3540611394
دانلود کتاب Modeling Dynamic Transportation Networks خرید کتاب مدل سازی شبکه های حمل و نقل پویا ISBN-10: 3540611398ISBN-13: 978-3540611394
Modeling Dynamic Transportation Networks: An Intelligent Transportation System Oriented Approach Hardcover – August 16, 1996
by Bin Ran (Author), David Boyce (Author)

 

Hardcover: 356 pages
Publisher: Springer; 2nd rev. ed. edition (August 16, 1996)
Language: English
ISBN-10: 3540611398
ISBN-13: 978-3540611394
For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://books.google.com/books/about/Modeling_Dynamic_Transportation_Networks.html?id=qunrCAAAQBAJ

ادرس اینترنتی کتاب از اشپرینگر :

دانلود رایگان کتاب Modeling Dynamic Transportation Networks

دانلود کتاب Modeling Dynamic Transportation Networks

This book seeks to summarize our recent progress in dynamic trans­ portation network modeling. It concentrates on ideal dynamic network models based on actual travel times and their corresponding solution algorithms. In contrast, our first book DynamIc Urban Transportation Network Models – The­ ory and Implications for Intelligent Vehicle-Hzghway Systems (Springer-Verlag, 1994) focused on instantaneous dynamic network models. Comparing the two books, the major differences can be summarized as follows: 1. This book uses the variational inequality problem as the basic formulation approach and considers the optimal control problem as a subproblem for solution purposes. The former book used optimal control theory as the basic formulation approach, which caused critical problems in some circumstances. 2. This book focuses on ideal dynamic network models based on actual travel times. The former book focused on instantaneous dynamic network models based on currently prevailing travel times. 3. This book formulates a stochastic dynamic route choice model which can utilize any possible route choice distribution function instead of only the logit function. 4. This book reformulates the bilevel problem of combined departure time/ route choice as a one-level variational inequality. 5. Finally, a set of problems is provided for classroom use. In addition, this book offers comprehensive insights into the complexity and challenge of applying these dynamic network models to Intelligent Trans­ portation Systems (ITS). Nevertheless, the models in this text are not yet fully evaluated and are subject to revision based on future research.

 

دانلود کتاب مدل سازی شبکه های حمل و نقل پویا

این کتاب در صدد خلاصه کردن پیشرفت اخیر ما در مدل سازی شبکه پویا گذرگاهی است. این برنامه در مدل های شبکه ایده آل پویا بر اساس زمان سفر واقعی و الگوریتم های راه حل مربوطه متمرکز است. در مقابل ، اولین کتاب ما DynamIc مدل های شبکه حمل و نقل شهری – عیاشی و پیامدهای مربوط به سیستم های هوشمند وسیله نقلیه- Hzghway (Springer-Verlag، 1994) بر روی مدل های شبکه پویا فوری متمرکز شده است. با مقایسه این دو کتاب ، تفاوت های عمده می تواند به شرح زیر خلاصه شود: 1. این کتاب از مسئله نابرابری متغیری به عنوان رویکرد فرمولاسیون اساسی استفاده می کند و مسئله کنترل بهینه را به عنوان زیرمجموعه ای برای اهداف راه حل در نظر می گیرد. کتاب قبلی از نظریه کنترل بهینه به عنوان رویکرد فرمولاسیون اساسی استفاده می کرد که در برخی شرایط باعث بروز مشکلات اساسی می شود. 2. این کتاب در مدل های شبکه پویا ایده آل بر اساس زمان سفر واقعی تمرکز دارد. این کتاب قبلی بر اساس مدل های شبکه پویا فوری بر اساس زمان سفر غالب در حال حاضر متمرکز شده است. 3. این کتاب یک الگوی انتخاب مسیر پویا تصادفی را تدوین می کند که می تواند به جای تنها عملکرد عملکرد ، از هر تابع توزیع انتخاب مسیر ممکن استفاده کند. 4. این کتاب مسئله حلقوی دو طرفه در انتخاب زمان ترک ترک مسیر / مسیر را به عنوان یک نابرابری متغیر یک سطح اصلاح می کند. 5- سرانجام ، مجموعه ای از مشکلات برای استفاده در کلاس ارائه شده است. علاوه بر این ، این کتاب بینش جامع و پیچیدگی و چالش استفاده از این مدل های شبکه پویا در سیستم های انتقال هوشمند هوشمند (ITS) را ارائه می دهد. با این وجود ، مدل های موجود در این متن هنوز به طور کامل ارزیابی نشده و بر اساس تحقیقات آینده در معرض تجدید نظر قرار گرفته اند.

دکمه بازگشت به بالا