دانلود کتاب Neuroscience for Clinicians

خرید ایبوک Neuroscience for Clinicians

برای دانلود کتاب Neuroscience for Clinicians بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این کتاب در فرمت PDF Orginal ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Neuroscience for Clinicians دانلود کتاب علوم اعصاب برای پزشکان بالینی ISBN-13: 9780190948894 Publisher: Oxford University Press:
خرید ایبوک Neuroscience for Clinicians دانلود کتاب علوم اعصاب برای پزشکان بالینی ISBN-13: 9780190948894 Publisher: Oxford University Press:

Neuroscience for Clinicians: Basic Processes, Circuits, Disease Mechanisms, and Therapeutic Implications
Eduardo E. Benarroch

ISBN-13: 9780190948894

لینک کتاب Neuroscience for Clinicians:

https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780190948894.001.0001/med-9780190948894

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان ایبوک Neuroscience for Clinicians

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Neuroscience for Clinicians

The aim of this book is to provide the clinician with a comprehensive and clinical relevant survey of emerging concepts on the organization and function of the nervous system and neurologic disease mechanisms, at the molecular, cellular, and system levels. The content of is based on the review of information obtained from recent advances in genetic, molecular, and cell biology techniques; electrophysiological recordings; brain mapping; and mouse models, emphasizing the clinical and possible therapeutic implications. Many chapters of this book contain information that will be relevant not only to clinical neurologists but also to psychiatrists and physical therapists. The scope includes the mechanisms and abnormalities of DNA/RNA metabolism, proteostasis, vesicular biogenesis, and axonal transport and mechanisms of neurodegeneration; the role of the mitochondria in cell function and death mechanisms; ion channels, neurotransmission and mechanisms of channelopathies and synaptopathies; the functions of astrocytes, oligodendrocytes, and microglia and their involvement in disease; the local circuits and synaptic interactions at the level of the cerebral cortex, thalamus, basal ganglia, cerebellum, brainstem, and spinal cord transmission regulating sensory processing, behavioral state, and motor functions; the peripheral and central mechanisms of pain and homeostasis; and networks involved in emotion, memory, language, and executive function.

 

دانلود کتاب علوم اعصاب برای پزشکان بالینی

هدف این کتاب ارائه یک نظرسنجی جامع و بالینی مربوط به مفاهیم نوظهور در مورد سازمان و عملکرد سیستم عصبی و مکانیسم بیماری های عصبی ، در سطح مولکولی ، سلولی و سیستم است. محتوا بر اساس مرور اطلاعات بدست آمده از پیشرفت های اخیر در تکنیک های ژنتیک ، مولکولی و بیولوژی سلولی است. ثبت الکتروفیزیولوژیکی ؛ نقشه برداری مغز ؛ و مدل موش ، بر پیامدهای بالینی و درمانی احتمالی تأکید می کند. بسیاری از فصل های این کتاب حاوی اطلاعاتی است که نه تنها مربوط به متخصصان مغز و اعصاب بالینی بلکه برای روانپزشکان و فیزیوتراپ ها نیز خواهد بود. محدوده شامل مکانیسم ها و ناهنجاری های متابولیسم DNA/RNA ، پروتئواستاز ، بیوژنز وزیکولار ، و انتقال آکسون و مکانیسم های تخریب عصبی است. نقش میتوکندری در عملکرد سلول ها و مکانیسم های مرگ ؛ کانال های یونی ، انتقال عصبی و مکانیسم های کانالوپاتی و سیناپتوپاتی. عملکرد آستروسیت ها ، الیگودندروسیت ها و میکروگلیا و دخالت آنها در بیماری. مدارهای محلی و فعل و انفعالات سیناپسی در سطح قشر مخ ، تالاموس ، گانگلیون های پایه ، مخچه ، ساقه مغز و انتقال نخاع که پردازش حسی ، حالت رفتاری و عملکردهای حرکتی را تنظیم می کند. مکانیسم های محیطی و مرکزی درد و هموستاز ؛ و شبکه هایی که درگیر احساسات ، حافظه ، زبان و عملکرد اجرایی هستند.

فهرست مطالب کتاب Neuroscience for Clinicians

Contents
expandFront Matter
expandSection I Molecular and Cellular Mechanisms
expandSection II Excitability, Signal Communication, and Plasticity
expandSection III Microenvironment and Mechanisms of Injury and Repair
expandSection IV Neuronal Interactions in Cortical and Subcortical Circuits
expandSection V Survival Systems
expandSection VI Cortical Networks and Cognitive Domains
expandEnd Matter

دکمه بازگشت به بالا