دانلود کتاب Organization Development Change EMEA

خرید ایبوک Organization Development Change EMEA

برای دانلود کتاب Organization Development Change EMEA و خرید ایبوک تغییر سازمان توسعه EMEA بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایبوک ایمیل می شود. این ایبوک در فرمت پی دی اف و به زبان انگلیسی فورا پس از واریز ارسال می شود. عنوان دقیق این کتاب Organization Development & Change EMEA 1E است. با کتاب دیگر مشابه اشتباه نشود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Cengage Learning دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Organization Development Change EMEA خرید ایبوک تغییر سازمان توسعه EMEA ISBN-10: 1133190456 ISBN-13: 978-1133190455
دانلود کتاب Organization Development Change EMEA خرید ایبوک تغییر سازمان توسعه EMEA ISBN-10: 1133190456 ISBN-13: 978-1133190455

Organization Development and Change 010 Edition, Kindle Edition
by Thomas G. Cummings (Author), Christopher G. Worley (Author)

ISBN-13: 978-1133190455
ISBN-10: 1133190456

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price :30$

لینک کتاب Organization Development Change EMEA از سایت cengage :

https://www.vitalsource.com/en-uk/products/organization-development-amp-change-emea-1e-thomas-g-cummings-v9781473768376

https://www.cengage.co.uk/books/9781473768352/

 

دانلود رایگان کتاب Organization Development Change EMEA

برای اطمینان از کیفیت ایبوک Organization Development Change EMEA، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Organization Development Change EMEA

Market-leading ORGANIZATION DEVELOPMENT AND CHANGE, 10th Edition blends rigor and relevance in a comprehensive and clear presentation. The authors work from a strong theoretical foundation to describe, in practical terms, how behavioral science knowledge can be used to develop organizational strategies, structures, and processes.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.

دانلود ایبوک تغییر سازمان توسعه EMEA

10th Edition ، سازمان توسعه و تغییر سازمان پیشرو در بازار ، در ارائه ای جامع و واضح ، پیوند و دقت را با یکدیگر ترکیب می کند. نویسندگان از یک مبانی نظری قوی برای توصیف ، به صورت عملی ، چگونگی استفاده از دانش علوم رفتاری برای توسعه استراتژی ها ، ساختارها و فرایندهای سازمانی کار می کنند.
توجه مهم: محتوای رسانه ای که در توضیحات محصول یا متن محصول به آن ارجاع شده است ، ممکن است در نسخه کتاب موجود نباشد.

فهرست مطالب Organization Development Change EMEA

Brief Contents
Contents
Preface
Acknowledgements
About the Authors
Chapter 1: General Introduction to Organization Development
1-1 Organization Development Defined
1-2 Trends Shaping the Role and Relevance of Organization Development
1-3 A Short History of Organization Development
1-4 Evolution in Organization Development
1-5 Overview of the Book
Summary
Discussion Questions
Notes
Part I: Overview of Organization Development
Chapter 2: The Nature of Planned Change
2-1 Theories of Planned Change
2-2 General Model of Planned Change
2-3 Different Types of Planned Change
2-4 Critique of Planned Change
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 3: The Organization Development Practitioner
3-1 Who Is the Organization Development Practitioner?
3-2 Competencies of an Effective Organization Development Practitioner
3-3 The Professional Organization Development Practitioner
3-4 Professional Values
3-5 Professional Ethics
Summary
Discussion Questions
Notes
Appendix: Ethical Guidelines for an Organization Development/Human Systems Development (OD/HSD) Prof
Part II: The Process of Organization Development
Chapter 4: Entering and Contracting
4-1 Entering into an OD Relationship
4-2 Developing a Contract
4-3 Interpersonal Process Issues in Entering and Contracting
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 5: Diagnosing
5-1 What Is Diagnosis?
5-2 The Need for Diagnostic Models
5-3 Open Systems Model
5-4 Organization Level Diagnosis
5-5 Group Level Diagnosis
5-6 Individual Level Diagnosis
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 6: Collecting, Analyzing and Feeding Back Diagnostic Information
6-1 The Diagnostic Relationship
6-2 Collecting Data
6-3 Sampling
6-4 Analyzing Data
6-5 Feeding Back Data
6-6 Survey Feedback
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 7: Designing Interventions
7-1 Overview of Interventions
7-2 What Are Effective Interventions?
7-3 How to Design Effective Interventions
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 8: Managing Change
8-1 Overview of Change Activities
8-2 Motivating Change
8-3 Creating a Vision
8-4 Developing Political Support
8-5 Managing the Transition
8-6 Sustaining Momentum
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 9: Evaluating and Institutionalizing Organization Development Interventions
9-1 Evaluating Organization Development Interventions
9-2 Institutionalizing Organizational Changes
Summary
Discussion Questions
Notes
Selected Cases
Part III: Human Process Interventions
Chapter 10: Interpersonal and Group Process Approaches
10-1 Diagnostic Issues in Interpersonal and Group Process Interventions
10-2 Process Consultation
10-3 Third Party Interventions
10-4 Team Building
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 11: Organization Process Approaches
11-1 Diagnostic Issues in Organization Process Interventions
11-2 Organization Confrontation Meeting
11-3 Intergroup Relations Interventions
11-4 Large Group Interventions
Summary
Discussion Questions
Notes
Selected cases
Part IV: Technostructural Interventions
Chapter 12: Restructuring Organizations
12-1 Structural Design
12-2 The Evolution of Organizational Structure
12-3 Downsizing
12-4 Reengineering
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 13: Employee Involvement
13-1 Employee Involvement: What Is It?
13-2 Employee Involvement Interventions
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 14: Work Design
14-1 The Engineering Approach
14-2 The Motivational Approach
14-3 The Sociotechnical Systems Approach
14-4 Designing Work for Technical and Personal Needs
Summary
Discussion Questions
Notes
Selected Cases
Part V: Human Resource Interventions
Chapter 15: Performance Management
15-1 A Model of Performance Management
15-2 Goal Setting
15-3 Performance Appraisal
15-4 Reward Systems
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 16: Talent Management
16-1 Coaching and Mentoring
16-2 Management and Leadership Development Interventions
16-3 Career Planning and Development Interventions
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 17: Workforce Diversity and Wellness
17-1 Workforce Diversity Interventions
17-2 Employee Stress and Wellness Interventions
Summary
Discussion Questions
Notes
Selected cases
Part VI: Strategic Change Interventions
Chapter 18: Transformational Change
18-1 Characteristics of Transformational Change
18-2 Organization Design
18-3 Integrated Strategic Change
18-4 Culture Change
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 19: Continuous Change
19-1 Dynamic Strategy Making
19-2 Self-Designing Organizations
19-3 Learning Organizations
19-4 Built to Change Organizations
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 20: Trans-Organizational Change
20-1 Trans-Organizational Rationale
20-2 Mergers and Acquisitions
20-3 Strategic Alliance Interventions
20-4 Network Interventions
Summary
Discussion Questions
Notes
Selected Cases
Part VII: Special Applications of Organization Development
Chapter 21: Organization Development for Economic, Ecological, Social and Health Outcomes
21-1 Sustainable Management Organizations
21-2 Global Social Change
21-3 Organization Development in Healthcare
Summary
Discussion Questions
Notes
Chapter 22: Future Directions in Organization Development
22-1 Trends within OD
22-2 Trends in the Context of Organization Development
Summary
Discussion Questions
Notes
Integrative Case
Glossary
Name Index
Subject Index
دکمه بازگشت به بالا