دانلود کتاب Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam

خرید ایبوک Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam

برای دانلود کتاب Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam دانلود کتاب آزمون پرستار اطفال Exam Flashcard سیستم مطالعه: NP آزمون تمرین سوالات و بررسی برای آزمون پرستار Practitioner گیگاپیپر
خرید ایبوک Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam دانلود کتاب آزمون پرستار اطفال Exam Flashcard سیستم مطالعه: NP آزمون تمرین سوالات و بررسی برای آزمون پرستار Practitioner

 Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam Kindle Edition
by NP Exam Secrets Test Prep Team (Author)

File Size: 944 KB
Print Length: 828 pages
Publisher: Mometrix Media LLC (November 22, 2011)
Publication Date: November 22, 2011
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B006CPUPZ2

لینک:https://www.amazon.com/Pediatric-Nurse-Practitioner-Flashcard-System-ebook/dp/B006CPUPZ2

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System: NP Test Practice Questions & Review for the Nurse Practitioner Exam

Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System uses repetitive methods of study to teach you how to break apart and quickly solve difficult test questions on the Nurse Practitioner Exam. Study after study has shown that repetition is the most effective form of learning, and nothing beats flashcards when it comes to making repetitive learning fun and fast. Our flashcards enable you to study small, digestible bits of information that are easy to learn and give you exposure to the different question types and concepts. Pediatric Nurse Practitioner Exam Flashcard Study System covers: Youth Risk Surveillance System (YRSS), Autism Spectrum Disorders, Mental Health Problems, Diabetes Mellitus in Children, Vaccines, Nutrition, Health Behavior Guidelines, Growth and Development, Screening Procedures, Acute Epiglottitis, Acute Tracheitis, Streptococcus Pneumoniae, Apnea of Prematurity (AOP), Pneumothorax, Asthmaticus, Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus, Retinopathy of Prematurity, Strabismus, Nystagmus and Blepharoptosis, Otitis Media and Otitis Externa, Recurrent Epistaxis, Hypertrophic Pyloric Stenosis, Malrotation and Yolvulus, Necrotizing Enterocolitis, Hernia, Encopresis, Giardia lamblia, Intestinal Parasites, Crohn’s Disease, Peptic Ulcer Disease (PUD), Acute Abdominal Trauma, Congestive Heart Failure, Hypertrophic Cardiomyopathy, Atrial Septal Defect (ASD), Patent Ductus Arteriosus, Tetralogy of Fallot, Hypoplastic Left Heart Syndrome, Cardioverter Defibrillator (ICD), Mitral Stenosis, Renal Pelvis and Glomerulus, Epispadias, Ureteropelvic Junction Obstruction, Persistent Cloaca, Hemodialysis, Spinal Cord Injury, Myelomeningocele, Head trauma, Infectious Encephalopathy, Seizures, Legg-Calvé-Perthes Disease, Pseudohypertrophic (Duchenne), Candidiasis, Burn Injuries, Necrotizing fascitis, Hypothyroidism, Adrenocortical Insufficiency, Pheochromocytoma, Cultural Diversity, Therapeutic Communication, Anticipatory Guidance, and much more…

دانلود کتاب آزمون پرستار اطفال Exam Flashcard سیستم مطالعه: NP آزمون تمرین سوالات و بررسی برای آزمون پرستار Practitioner

سیستم مطالعه تحصیلات پرستاری اطفال متشکل از روش های تکراری مطالعه است که به شما می آموزد چگونه از هم جدا شوند و به سرعت سوالات آزمون تست را در آزمون Practitioner پرستاری تدریس کنند. مطالعه پس از مطالعه نشان داده است که تکرار مؤثر ترین شکل یادگیری است و هیچ چیز در مورد یادگیری تکراری سرگرم کننده و سریع نمی باشد. فلک چارت های ما شما را قادر می سازد تا اطلاعات کمی از هضم اطلاعات را یاد بگیرند که برای یادگیری آسان هستند و به انواع مختلف سوالات و مفاهیم مربوط می شوند. سیستم آموزش و پرورش اطفال پرستار Exam Flashcard را پوشش می دهد: سیستم نظارت بر ریسک جوانان (YRSS)، اختلالات طیف اوتیسم، مشکلات بهداشت روانی، دیابت در کودکان، واکسن، تغذیه، دستورالعمل های رفتار بهداشتی، رشد و توسعه، روش های غربالگری، اپیگلوتیت حاد، ترومای حاد ، استرپتوکوک پنومونیه، آپنه زودرس (AOP)، پنوموتوراکس، Asthmaticus، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین، رتینوپاتی از نارسایی، استابیسم، نیشنگموس و بلوافوپتوز، اوتیسم و ​​اوتیسم خارجی، اپیستاکس مجدد، تنگی هیپرتروفی پیلوریک، Malrotation و یولوولوس، نکتروز انتروکلیت ، فتق، انکوپریز، جاردیال لامبلیا، انگل روده، بیماری کرون، بیماری زخم پپتیک (PUD)، ترومای حاد حاد شکم، نارسایی احتقانی قلب، بیماری قلبی هیپرتروفی، نقص سپتوم دهلیزی (ASD)، Ductus Arteriosus ثبت اختراع، تلالوژی فالوت، قلب چپ هیپوپلاستی سندرم تخریب پذیری Cardioverter (ICD)، Stenosis Mitral، کلیه پلاویس و گلومرول، Epispadias، انسداد مجاری ادراری، کولاک دائمی، همودیالیز، آسیب نخاعی، میلومونوگوئکتول، ترومای سر، انسفالوپاتی عفونی، تشنج، بیماری لگگ کالو پرتس، پوسیدگیپرتروفیک (دوشن)، کاندیدیازیس، آسیب های سوختگی، فکسیتی نکردنی، هیپوتیروئیدی ، کمبود قلب و عروق، فوچromocytoma، تنوع فرهنگی، ارتباطات درمانی، هدایت پیش بینی، و خیلی بیشتر …

دکمه بازگشت به بالا