دانلود کتاب Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook

خرید ایبوک Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook

برای دانلود کتاب Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook دانلود جراحی عمومی پوستی: یک کتابچه راهنمای عملی بالینی
خرید ایبوک Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook دانلود جراحی عمومی پوستی: یک کتابچه راهنمای عملی بالینی

Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook 1st ed. 2016 Edition
by David R Webb (Author)

Paperback: 280 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2016 edition (January 11, 2016)
Language: English
ISBN-10: 9783319228273
ISBN-13: 978-3319228273
ASIN: 3319228277

لینک: https://www.amazon.com/Percutaneous-Renal-Surgery-Practical-Clinical/dp/3319228277

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook

This is the first textbook devoted entirely to percutaneous renal surgery. The text explains the basic anatomy, instruments, track dilation and creation, kidney access and surgical treatment of all complex stone scenarios. The book is written in simple sections and is extensively illustrated with more than 250 illustrations. All diagrams have been drawn by the author and reproduced by a professional graphic artist. The book describes the basic techniques, then progresses clinically through to more difficult clinical and surgical scenarios. In this way, it is akin to a “cook book” in style, that is easily referenced and readable. As percutaneous renal surgery is a team effort, the book contains descriptors for ward and theatre technicians and nurses, as well as equipment lists. The book also contains a “do it yourself” six-stage percutaneous renal surgery workshop program. This workshop can be performed in any department practising PCNL. Percutaneous Renal Surgery: A Practical Clinical Handbook represents a practical manual, suitable for medical students, nurses and technicians and is a unique manual for all urology trainees and urologists treating renal stone disease worldwide.

دانلود کتاب جراحی عمومی پوستی: یک کتابچه راهنمای عملی بالینی

این اولین کتابی است که به طور کامل به جراحی عمومی پوستی اختصاص داده شده است. متن توضیح می دهد که آناتومی اساسی، ابزار، راه اندازی و ایجاد مسیر، دسترسی کلیه و درمان جراحی از تمام سناریوهای پیچیده سنگ است. این کتاب در بخش های ساده نوشته شده است و به طور گسترده ای با بیش از 250 تصویر نشان داده شده است. تمام نمودارها توسط نویسنده ساخته شده است و توسط یک هنرمند حرفه ای گرافیک تکثیر شده است. این کتاب تکنیک های اولیه را توصیف می کند و سپس به صورت بالینی از طریق سناریوهای بالینی و جراحی پیچیده تر پیشرفت می کند. به این ترتیب، آن را به سبک “آشپزی” شبیه است که به راحتی قابل ارجاع و قابل خواندن است. همانطور که عمل جراحی پوستی پوستی یک تلاش تیمی است، این کتاب شامل توصیف کنندگان برای تکنسین های بخش و تئاتر و پرستاران، و همچنین لیست تجهیزات است. این کتاب شامل یک برنامه کارشناسی ارشد جراحی جراحی پوستی شش مرحله ای است. این کارگاه را می توان در هر بخش تمرین PCNL انجام داد. عمل جراحی کلیوی: یک کتابچه راهنمای عملی عملی، یک کتابچه راهنمای عملی مناسب برای دانشجویان پزشکی، پرستاران و تکنسین ها است و کتاب راهنمای منحصر به فرد برای تمام کارشناسان ارولوژی و متخصصین ارولوژی درمان بیماری سنگ کلیه در سراسر جهان است.

دکمه بازگشت به بالا