دانلود کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual

خرید ایبوک Positive Psychotherapy Clinician Manual

برای دانلود کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual و خرید ایبوک Positive Psychotherapy Clinician Manual بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Oxford University Press دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual دانلود ایبوک راهنمای کاربر مثبت روان درمانی ISBN-10: 0195325389ISBN-13: 978-0195325386
دانلود کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual دانلود ایبوک راهنمای کاربر مثبت روان درمانی ISBN-10: 0195325389ISBN-13: 978-0195325386
 Positive Psychotherapy: Clinician Manual Paperback – August 17, 2018
by Tayyab Rashid (Author), Martin P. Seligman (Author)

Paperback: 376 pages
Publisher: Oxford University Press (August 17, 2018)
Language: English
ISBN-10: 0195325389
ISBN-13: 978-0195325386

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

لینک کتاب Positive Psychotherapy از سایت Amazon.org :

https://www.oxfordclinicalpsych.com/view/10.1093/med-psych/9780195325386.001.0001/med-9780195325386

دانلود رایگان کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

https://www.amazon.com/Positive-Psychotherapy-Clinician-Tayyab-Rashid-ebook/dp/B07FK8CHWJ

دانلود کتاب Positive Psychotherapy Clinician Manual

For over a century the focus of psychotherapy has been on what ails us, with the therapeutic process resting upon the assumption that unearthing past traumas, correcting faulty thinking, and restoring dysfunctional relationships is curative. And indeed, they are – but in the rush to identify and reduce symptoms of mental disorder, something important has been overlooked: the positives. Should enhancing well-being, and building upon character strengths and virtues, be explicit goals of therapy?

Positive Psychotherapy provides therapists with a session-by-session therapeutic approach based on the principles of positive psychology, a burgeoning area of study examining the conditions and processes that enable individuals, communities, and institutions to flourish. This clinician’s manual begins with an overview of the theoretical framework for positive psychotherapy, exploring character strengths and positive psychology practices, processes, and mechanisms of change. The second half of the book contains 15 positive psychotherapy sessions, each complete with core concepts, guidelines, skills, and worksheets for practicing skills learned in session. Each session also includes at least one vignette as well as discussion of cross-cultural implications. Mental health professionals of all orientations will find in Positive Psychotherapy a refreshing alternative to symptom-based approaches that will endow clients with a sense of purpose and meaning that many have found lacking in more traditional therapies.

دانلود ایبوک راهنمای کاربر مثبت روان درمانی

برای بیش از یک قرن ، تمرکز روان درمانی بر آنچه ما را یاری می کند بوده است ، با انجام فرایند درمانی بر این فرض استوار است که گشودن آسیب های گذشته ، تصحیح تفکر معیوب و بازگرداندن روابط ناکارآمد ، درمانی است. و در واقع ، آنها هستند – اما در عجله برای شناسایی و کاهش علائم اختلال روانی ، از چیز مهمی غافل شده است: مثبت. آیا تقویت بهزیستی و تکیه بر نقاط قوت و فضیلت شخصیت ، باید اهداف صریح درمانی باشد؟

روان درمانی مثبت با استفاده از اصول روانشناختی مثبت ، یک منطقه درمانی براساس اصول روانشناسی مثبت را در اختیار متخصصین قرار می دهد و شرایط و فرایندهایی را که افراد ، جوامع و مؤسسات را قادر به شکوفایی می کند ، بررسی می کند. این کتابچه راهنمای پزشک با مرور کلی در چارچوب نظری روان درمانی مثبت ، کاوش در نقاط قوت شخصیت و عملکردهای روانشناسی مثبت ، روندها و مکانیسمهای تغییر آغاز می شود. نیمه دوم کتاب شامل 15 جلسه روان درمانی مثبت است که هر یک با مفاهیم اصلی ، دستورالعمل ها ، مهارت ها و برگه ها برای تمرین مهارت های آموخته شده در جلسه همراه است. هر جلسه همچنین شامل حداقل یک خط مقاله و همچنین بحث در مورد پیامدهای بین فرهنگی است. متخصصان بهداشت روان از هر جهت ، در روان درمانی مثبت یک جایگزین تازه کننده از رویکردهای مبتنی بر علائم پیدا می کنند که به مشتریان با احساس هدف و معنایی که بسیاری از آنها در درمانهای سنتی تر فاقد آن هستند ، اهدا خواهد کرد.

فهرست مطالب Positive Psychotherapy Clinician Manual

Front Matter
Dedication
Preface
Acknowledgments
toggleI Introduction and Theoretical Foundations1 Positive Psychotherapy: What Is It and Why Do We Need It?
2 Positive Interventions and Theoretical Assumptions
3 Psychopathology: Symptoms and Strengths
4 The Centrality of Character Strengths and How to Use Them in Positive Psychotherapy
5 Positive Psychotherapy: Practice, Process, and Mechanisms of Change
toggleII Session-By-Session Practice6 Sessions, Practices, and the Therapeutic Process
7 Session One: Positive Introduction and Gratitude Journal
8 Session Two: Character Strengths and Signature Strengths
9 Session Three: Practical Wisdom
10 Session Four: A Better Version of Me
11 Session Five: Open and Closed Memories
12 Session Six: Forgiveness
13 Session Seven: Maximizing versus Satisficing
14 Session Eight: Gratitude
15 Session Nine: Hope and Optimism
16 Session Ten: Posttraumatic Growth
17 Session Eleven: Slowness and Savoring
18 Session Twelve: Positive Relationships
19 Session Thirteen: Positive Communication
20 Session Fourteen: Altruism
21 Session Fifteen: Meaning and Purpose
toggleEnd MatterAppendix A Relaxation & Mindfulness Practices
Appendix B Gratitude Journal
Appendix C Positive Psychotherapy Inventory
Appendix D Building Your Strengths
Appendix E Online Appendix of Positive Clinical Psychology Resources
Forms & Worksheets
References
Index
دکمه بازگشت به بالا