دانلود کتاب Practical Boiler Water Treatment Handbook

خرید ایبوک Practical Boiler Water Treatment Handbook

برای دانلود کتاب Practical Boiler Water Treatment Handbook خرید ایبوک Practical Boiler Water Treatment Handbook بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.  ایبوک در قالب PDF بلافاصله ارسال می شود. ایبوک امکان جستجو و کپي متن و همچنين ذخيره تصاوير دارد. نسخه پی دی اف اصلی ادغام شده است.


در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از knovel.com داشتید، کافیست مشخصات ایبوک درخواستی را برای ما ارسال کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Practical Boiler Water Treatment Handbook دانلود کتاب راهنمای تصفیه آب بویلر ISBN978-0-8206-0171-7 Author(s) / Editor(s)Manivasakam, N.PublisherChemical Publishing Company Inc
خرید ایبوک Practical Boiler Water Treatment Handbook دانلود کتاب راهنمای تصفیه آب بویلر ISBN978-0-8206-0171-7 Author(s) / Editor(s)Manivasakam, N.PublisherChemical Publishing Company Inc

Practical Boiler Water Treatment Handbook

Author(s) / Editor(s) : Manivasakam, N.
Publisher : Chemical Publishing Company Inc.
Copyright Date : 2011
ISBN : 978-0-8206-0171-7
Electronic ISBN : 978-1-5231-0274-7
Knovel Release Date2016-06-30
Knovel Subject Area(s) : Environment & Environmental Engineering
Electrical & Power Engineering

لینک کتاب Practical Boiler از کاناول:

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpPBWTH001/viewerType:toc/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Practical Boiler Water Treatment Handbook

برای اطمینان از کیفیت کتاب Practical Boiler Water Treatment Handbook، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 درباره کتاب Practical Boiler Water Treatment Handbook

This book is an outcome of my lengthy experience and the burning desire to write books of this type. Starting from plant managers to plant operators indulging in boiler water treatment, they have an umpteen number of unanswered questions. A vast literature is available on this subject, but most of them are descriptive and provide less practical information. I tried to provide much more practical information on the subject and to offer answers for the questions. This book is divided into the nine parts: Part I – Boiler Basics; Part II – Boiler Water Troubles; Part – III Water Quality Requirements and Treatment Programs; Part IV – External Treatment; Part V – Internal Treatment; Part VI – Boiler water treatment – Important Calculations; Part VII – Boiler Startup, Cleaning, Layup and Maintenance; Part VIII – Chemicals Handling, Solution Preparation and Feeders and Part IX – Analysis of water and steam.

دانلود کتاب راهنمای تصفیه آب بویلر

این کتاب نتیجه ای از تجربه طولانی من و اشتیاق سوزناک برای نوشتن کتاب هایی از این نوع است. از مدیران کارخانه گرفته تا بهره برداران کارخانه در تصفیه آب دیگ بخار ، تعداد بیشماری از سوالات بی پاسخ دارند. ادبیات گسترده ای در این باره موجود است ، اما بیشتر آنها توصیفی هستند و اطلاعات عملی کمتری را ارائه می دهند. من سعی کردم اطلاعات بسیار کاربردی تری در مورد این موضوع ارائه دهم و برای سؤالات پاسخی ارائه دهم. این کتاب به نه بخش تقسیم شده است: قسمت اول – مبانی بویلر؛ قسمت دوم – مشکلات آب بویلر؛ بخش – III مورد نیاز و کیفیت برنامه های آب و برنامه های تصفیه؛ قسمت چهارم – درمان خارجی؛ قسمت پنجم – درمان داخلی؛ قسمت ششم – تصفیه آب بویلر – محاسبات مهم؛ قسمت VII – راه اندازی ، تمیز کردن ، چیدمان و نگهداری دیگهای بخار؛ قسمت هشتم – مواد شیمیایی ، آماده سازی محلول و فیدرها و قسمت IX – تجزیه و تحلیل آب و بخار.

فهرست مطالب Practical Boiler Water Treatment Handbook

Table of Contents
Part I. Boiler Basics
1. Boiler – An Introduction
2. Classification of Boilers
3. Common Terms and Explanation
Part II. Boiler Water Troubles
4. Impurities in Water and Their Effects
5. Boiler Water Troubles – A Prelude
6. Scale Formation
7. Silica Carry over
8. Scale Formation in Economizers
9. Superheater and Turbine Deposits
10. Corrosion – Basic Information
11. General Corrosion (Overall Corrosion/Acidic Corrosion)
12. Dissolved Oxygen Corrosion (Pitting Corrosion)
13. Carbon Dioxide Corrosion
14. Corrosion Caused by Unstable Salts
15. Corrosion Caused by other Substances
16. Corrosion Caused by Chelants (Chelant Corrosion)
17. Caustic Embrittlement and Caustic Gouging
18. Hydrogen Embrittlement
19. Condensate Corrosion
20. Pre-Boiler Corrosion
21. Economizer Corrosion
22. Super Heater and Turbine Corrosion
23. Foaming, Priming & Carry over
Part III. Water Quality Requirements and Treatment Programs
24. Quality Requirements for Feed Water and Boiler Water
25. Objectives of Boiler Water Treatment
26. External Treatment and Internal Treatment
27. Water Treatment Programs – Guidelines
Part IV. External Treatment
28. External Treatment – A Prelude
29. Coagulation (Removal of Color, Turbidity and Suspended Matter)
30. Filtration
31. Softening by Chemical Method (Lime-Soda Softening)
32. Ion Exchange Resins and Treatment Methods
33. Softening by Ion-Exchange Method (Removal of Calcium and Magnesium)
34. Dealkalization
35. Demineralization (Deionization)
36. Mixed Bed Deionization
37. Reverse Osmosis
38. Evaporation
39. Silica Removal
40. Oil Removal
41. Condensate Treatment (Condensate Polishing)
42. Deaeration (Mechanical Removal of Oxygen)
Part V. Internal Treatment
43. Internal Boiler Water Treatment – A Prelude
44. Organic Polymers and Their Role as Scale Inhibitors, Dispersants and Sludge Conditioners in Boiler Water Treatment
45. Internal Treatment – Chemical Feeding
46. Prevention of Scale Formation
47. Sludge Conditioning
48. Prevention of Corrosion – An Introduction
49. Prevention of Corrosion due to Low pH
50. Prevention of Pitting Corrosion Using Oxygen Scavengers (Chemical Removal of Oxygen)
51. Prevention of Caustic Embrittlement and Caustic Gouging
52. Prevention of Chelant Corrosion
53. Prevention of Condensate Corrosion
54. Prevention of Pre-Boiler Corrosion
55. Prevention of Economizer Corrosion
56. Prevention of Foaming, Priming & Carryover
57. Prevention of Silica Carry over
58. Boiler Blow Down
Part VI. Boiler Water Treatment Important Calculations
59. Basic Conversion Factors
60. Water Softening – Calculations
61. Cycles of Concentration, Blowdown, Feed Water and Makeup Water – Calculations
62. Determination of Dosage of Chemicals
Part VII. Boiler Startup, Cleaning, Layup and Maintenance
63. Boiler Start Up (Pre-Operational Cleaning)
64. Descaling and Boiler Cleaning
65. Boiler Lay-up
66. Boiler Maintenance
Part VIII. Chemicals Handling, Solution Preparation Feeders
67. Chemicals Handling and Storage
68. Preparation of Solutions and Suspensions
69. Chemical Feeders
Part IX. Analysis of Water and Steam
70. Control Parameters and Testing Schedule
71. Collection of Samples
72. Sampling of Boiler Water
73. Expression of Results
74. Electrical Conductivity
75. Dissolved Solids
76. pH Value
77. Acidity
78. Free Carbon-Dioxide
79. Equivalent Mineral Acidity
80. Alkalinity
81. Hardness (Total)
82. Calcium
83. Magnesium
84. Sodium
85. Iron (Total)
86. Copper
87. Sulfate
88. Chloride
89. Silica
90. Dissolved Oxygen
91. Oxygen Absorbed (or) Permanganate Value
92. Oils & Grease
93. Phosphate
94. Sulfite
95. Hydrazine
96. Residual Chelant (EDTA)
97. Langelier Saturation Index, Ryznar Stability Index and Puckorius Scaling Index
98. Coagulant Demand (or) Jar Test
99. Silt Density Index (SDI) (or) Fouling Index
100. Measurement of Steam Purity
Bibliography
Appendix
Index

دکمه بازگشت به بالا