دانلود کتاب Practical Heat Treating Basic Principles نسخه 2020

خرید ایبوک Practical Heat Treating Basic Principles

برای دانلود کتاب Practical Heat Treating Basic Principles از مجموعه هندبوکهای ASM TECHNICAL BOOKS بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود هندبوک تجزیه و تحلیل شکست و پیشگیری، ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Practical Heat Treating Basic Principles هندبوک اصول اساسی عملیات حرارتی عملی ISBN: 978-1-62708-324-9
خرید ایبوک Practical Heat Treating Basic Principles هندبوک اصول اساسی عملیات حرارتی عملی ISBN: 978-1-62708-324-9
در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از سایت asminternational.org داشتید با ما مکاتبه کنید.

Practical Heat Treating: Basic Principles
By
Jon L. Dossett
ASM International
DOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.9781627083263
ISBN electronic: 978-1-62708-326-3
Publication date: 2020

لینک کتاب ASM 11 از سایت asminternational :

https://dl.asminternational.org/technical-books/book/141/Practical-Heat-Treating-Basic-Principles

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Practical Heat Treating Basic Principles

برای اطمینان از کیفیت جلد یازدهم از هندبوک ASM ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Practical Heat Treating Basic Principles

Practical Heat Treating, Basic Principles explains how to optimize the microstructure and properties of cast iron, steel, aluminum, and other engineering alloys through controlled heating and cooling. It covers a wide range of processes, including stress relieving, tempering, annealing, normalizing, homogenizing, hardening, austempering, martempering, quenching, solution treating, precipitation hardening, carburizing, carbonitriding, and nitriding. It describes how each process is controlled and how it affects the formation of microstructure and the redistribution of constituent elements, phases, and defects. It addresses heat-treat related problems, such as quench cracking, residual stresses, distortion, and embrittlement, and includes a detailed review of the structure of metals and alloys and the use of phase diagrams, isothermal and continuous cooling transformation diagrams, cooling curves, hardenability correlation curves, Jominy equivalence charts, and material-specific testing methods. For information on the print version, ISBN: 978-1-62708-324-9

دانلود جدیدترین هندبوک اصول اساسی عملیات حرارتی عملی

عملیات حرارتی عملی ، اصول اساسی نحوه بهینه سازی ریز ساختار و خواص چدن ، فولاد ، آلومینیوم و دیگر آلیاژهای مهندسی را از طریق گرمایش و سرمایش کنترل شده توضیح می دهد. این شامل طیف گسترده ای از فرایندها ، از جمله کاهش تنش ، خنثی سازی ، بازپخت ، عادی سازی ، همگن سازی ، سخت شدن ، آستمپرینگ ، ماترمپرینگ ، خنک کننده ، درمان محلول ، سخت شدن رسوب ، کربوراسیون ، کربنیتریدینگ و نیتریدینگ می باشد. شرح می دهد که چگونه هر فرآیند کنترل می شود و چگونه بر تشکیل ریز ساختار و توزیع مجدد عناصر ، مراحل و نقص ها تأثیر می گذارد. این مورد مشکلات مربوط به عملیات حرارتی ، مانند ترک خوردن ، تنش های باقیمانده ، اعوجاج و شکنندگی را برطرف می کند و شامل بررسی دقیق ساختار فلزات و آلیاژها و استفاده از نمودارهای فازی ، نمودارهای دگرگونی هم دما و مداوم خنک کننده ، منحنی های خنک کننده ، منحنی های همبستگی سختی پذیری ، نمودارهای معادل Jominy و روش های آزمایش مواد خاص. برای اطلاع از نسخه چاپی ، شابک: 978-1-62708-324-9

فهرست مطالب Practical Heat Treating Basic Principles

Table of Contents
Preface
About the Author
Chapter 1: Structure of Metals and AlloysDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310001
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 2: Fundamentals of Steel Heat TreatmentDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310029
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 3: Transformation of Austenite and Quenching of SteelDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310055
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 4: Hardness and Hardenability of SteelsDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310079
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 5: Classification of Carbon and Low-Alloy SteelsDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310095
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 6: Annealing of Metals and Normalizing of SteelDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310127
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 7: Hardening and Tempering of SteelDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310163
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 8: Heat Treatment of Carbon and Low-Alloy SteelsDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310203
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 9: Heat Treatment of Stainless SteelsDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310233
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 10: Heat Treatment of Tool SteelsDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310285
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 11: Heat Treatment of Cast IronsDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310331
Abstract
View ChapterPDF LinkPDF
Chapter 12: Heat Treatment of Aluminum and Other Nonferrous AlloysDOI:
https://doi.org/10.31399/asm.tb.phtbp.t59310351

دکمه بازگشت به بالا