دانلود کتاب Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses

خرید ایبوک Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses

برای دانلود ایبوک Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses و خرید کتاب رهو و کتو سرنوشت کارمایه ما از طریق گرفتگی آشکار شد بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت Epub به همراه PDF تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات  Independently published  دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از Jaypee یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.jaypeebrothers.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses

ایبوک Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses خرید کتاب رهو و کتو سرنوشت کارمایه ما از طریق گرفتگی آشکار شد
ایبوک Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses خرید کتاب رهو و کتو سرنوشت کارمایه ما از طریق گرفتگی آشکار شد
Rahu and Ketu: Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses Kindle Edition
by Joni Patry  (Author)

ISBN-10 : 154963075X
ISBN-13 : 978-1549630750

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

ادرس اینترنتی کتاب Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses

 

دانلود رایگان کتاب Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

 

دانلود کتاب Rahu and Ketu Our Karmic Destiny Revealed Through Eclipses

This book is structured to provide an understanding of Rahu and Ketu in the natal birth chart. Their placement in the zodiacal signs gives expression to the personality, and illustrates the meaning of human behavior. The houses they occupy reveal the areas of life’s experience that facilitate the soul’s highest growth due to past experiences in previous lifetimes. A table is provided with the sign placements of Rahu and Ketu from 1940-2040 to locate your personal placements. You will understand your own karma through the sign and house placement of Rahu and Ketu.

دانلود ایبوک رهو و کتو سرنوشت کارمایه ما از طریق گرفتگی آشکار شد

این کتاب برای ارائه درکی از رهو و کتو در نمودار تولد متولد شده است. قرار گرفتن آنها در علائم زودیاک بیانگر شخصیت است و معنای رفتار انسان را نشان می دهد. خانه هایی که آنها اشغال کرده اند مناطقی از تجربه زندگی را نشان می دهد که بالاترین رشد روح را به دلیل تجربیات گذشته در زندگی قبلی تسهیل می کند. برای تعیین مکانهای شخصی شما ، جدولی با علائم نصب Rahu و Ketu از سال 1940-2040 ارائه شده است. شما کارمایه خود را از طریق علامت گذاری و قرار دادن خانه Rahu و Ketu خواهید فهمید.
کسوف قدرتمندترین ابزار برای پیش بینی است که ما به عنوان ستاره شناس داریم. همانطور که رهو و کتو از طریق نشانه ها و ناکشاترا عبور می کنند ، با پیوستن به سایر سیارات و ستارگان ، پیش بینی ها براساس درک چرخه ها و نتایج گذشته آنها است. این قدرت را برای پیش بینی آینده فراهم می کند.

دکمه بازگشت به بالا