دانلود کتاب Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards

خرید ایبوک Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards

برای دانلود ایبوک Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards و خرید کتاب عملکرد مبتنی بر انعطاف پذیری: دستورالعمل های نسل بعدی برای ساختمان ها و استانداردهای زندگی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF هر فصل کتاب بصورت مجزا و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات  Amer Society of Civil Engineers دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards

دانلود کتاب Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings دانلود ایبوک عملکرد مبتنی بر انعطاف پذیری
دانلود کتاب Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings دانلود ایبوک عملکرد مبتنی بر انعطاف پذیری

Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards (Infrastructure Resilience Publication) Paperback – 15 April 2019
by Risk and Resilience Mesurement Committee (Author)

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 20$

ادرس اینترنتی کتاب Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards

دانلود رایگان کتاب Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Resilience-based Performance: Next Generation Guidelines for Buildings and Lifeline Standards

IRP 3 discusses the enhancements that are needed in the design and construction of buildings and lifeline systems to support a community’s social stability, economic vitality, and environmental sustainability.

Topics include

Characterization of communities and their supporting infrastructure, Hazard assessment, Metrics and assessment methods for community resilience, Metrics and assessment methods for building and lifeline performance, and A conceptual framework for developing resilience-based performance standards.
Current code-based standards focus on the performance of individual facilities and are out of sync with the resilience needs of the broader community.

دانلود ایبوک عملکرد مبتنی بر انعطاف پذیری: دستورالعمل های نسل بعدی برای ساختمان ها و استانداردهای زندگی

IRP 3 در مورد پیشرفتهایی که در طراحی و ساخت ساختمانها و سیستمهای نجات برای حمایت از ثبات اجتماعی ، نشاط اقتصادی و پایداری محیط زیست یک جامعه مورد نیاز است ، بحث می کند.

مباحث شامل

خصوصیات جوامع و زیرساخت های حمایتی آنها ، ارزیابی خطر ، معیارها و روش های ارزیابی تاب آوری جامعه ، معیارها و روش های ارزیابی برای ساختمان و عملکرد حیات ، و چارچوبی مفهومی برای تدوین استانداردهای عملکرد مبتنی بر تاب آوری.
استانداردهای فعلی مبتنی بر کد بر عملکرد هر یک از امکانات متمرکز است و با نیازهای انعطاف پذیری جامعه گسترده تر هماهنگ نیست.

دکمه بازگشت به بالا