دانلود کتاب Simplified GD&T Based on ASME-Y 14.5-2009

خرید ایبوک Simplified GD&T: Based on ASME-Y 14.5-2009

برای دانلود کتاب Simplified GD&T Based on ASME-Y 14.5-2009 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این کتاب در فرمت کیندل epub  و azw است که به همراه ان PDF تبدیل شده ان هم ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Simplified GD&T: Based on ASME-Y 14.5-2009 دانلود کتاب GD & T ساده شده: بر اساس ASME-Y 14.5-2009 download PDF خرید kindle از امازون
خرید ایبوک Simplified GD&T: Based on ASME-Y 14.5-2009 دانلود کتاب GD & T ساده شده: بر اساس ASME-Y 14.5-2009 download PDF خرید kindle از امازون

Simplified GD&T: Based on ASME-Y 14.5-2009 (Edition) Paperback – April 28, 2018
by Ashok Kumar

Series: Edition (Book 2)

Paperback: 179 pages
Publisher: Independently published (April 28, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1980948712
ISBN-13: 978-1980948711

لینک: https://www.amazon.com/Simplified-GD-Based-ASME-Y-14-5-2009/dp/1980948712

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Simplified GD&T: Based on ASME-Y 14.5-2009

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Simplified GD&T: Based on ASME-Y 14.5-2009

Dear Readers, Thanks for making it #1 Best seller on Amazon! Thrilled by responses, driven by suggestions, here is second edition of the book to add: • Analysis of real life Industrial application collected from multiple MNCs • Question bank (100 fundamental based and 50 numerical based questions) I sincerely hope it will bring more value to the readers. Purpose of the book: • This book is to take you through an exciting journey of learning new mechanical engineering language, namely, Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T). It is a functional language to define and communicate geometric tolerances (allowable variations) applicable to geometries (also called features) of mechanical parts and assemblies. • The purpose of this book is to learn (read and write) this language. What can the reader hope to learn by reading the book? Starting the journey with the origin of GD&T, we will learn: • Fundamentals of dimensioning, tolerancing and dimensioning rules. • Fundamental concepts of hole and shaft basis systems, basic/nominal size, limit, tolerance, actual size, deviation, allowance, and related technical terms. • Understanding mechanical features, a feature of size (FOS) and feature material condition (MMC/LMC/RFS), Datum, Datum feature, Datum feature frame, the degree of freedom, datum target, and datum simulators. • Fourteen feature controls tolerances of GD&T (straightness, flatness, circularity, cylindricity, etc.), practical application of each tolerance, the impact of MMC/LMC, understanding bonus tolerance, and writing in feature control frame. • Advanced concepts of boundary and envelope, MMB, LMB, RFB, virtual condition, resultant condition, unrelated and related actual mating envelopes. • 14 most frequently used modifiers, namely, translation, projected tolerance zone, free state, tangent plane, unequally disposed profile, independency, statistical tolerance, continuous feature, controlled radius, dimension origin, between, all around, all over, and individually. • Analysis of industrial application examples, to see how industry adapts and modify the standards in real life. • 100 fundamental based and 50 numerical questions to test your learning.. • Appendix section including the concept of ISO-286 and IT grades, industry best practices for dimensional tolerancing While covering more than core GD&T concepts, a couple of designing process have also been included to provide holistic knowledge for practical purposes. About the journey of writing this book: Being a mechanical engineer, it was exciting for me to find a new evolving language in the industry. To find out the ground reality of usage of GD&T, I visited industries and educational institutes, talked to professionals, teachers, and students. Almost everywhere, a sense of difficulty to understand the new concept was found. To understand the concepts of ASME Y14.5-2009, a need of a textbook was felt, which is easy to understand, which can be used for stepwise learning, having questions, exercises, etc. I started the endeavor to write this book by contacting many of my friends, friend’s friends, to collaborate and find more information, samples, industrial applications, challenges, etc. I locally printed the first sample of the book, gave it to industrial designers, Design heads, Manufacturers, Head-of-departments and Principals of colleges, established famous Authors of mechanical engineering subjects, and other colleagues. Most of them liked the book’s simplified approach to describe the complex subject matter and provided their feedbacks, which are incorporated in the book. Therefore, this book is not only the output of my efforts, rather it is a combined output of many elite people working in the area of GD&T for some time now. I wish my readers to take benefit of fundamental learning and real-life examples, and to be front line runner in this evolving area of the mechanical industry! All the best! Happy learning! Ashok

دانلود کتاب GD & T ساده شده: بر اساس ASME-Y 14.5-2009

خوانندگان محترم، متشکرم برای ساخت آن # 1 بهترین فروشنده در آمازون! هیجان زده شده توسط پاسخ ها، توسط پیشنهادات، در اینجا نسخه دوم از کتاب اضافه کردن: • تجزیه و تحلیل زندگی واقعی نرم افزار صنعتی جمع آوری شده از چندین MNCs • بانک سوال (100 مبتنی بر اساسی و 50 عددی مبتنی بر سوالات) من صادقانه امیدوارم که آن را به ارمغان می آورد ارزش بیشتر به خوانندگان هدف این کتاب: • این کتاب به شما از طریق یک سفر هیجان انگیز یادگیری زبان مهندسی مکانیک جدید، یعنی Dimensioning Geometric and Tolerancing (GD & T) است. این یک زبان کاربردی برای تعریف و تحمل تحمل های هندسی (تغییرات مجاز) قابل استفاده برای هندسه (همچنین به نام ویژگی) از قطعات مکانیکی و مونتاژ است. هدف از این کتاب یادگیری (خواندن و نوشتن) این زبان است. خواننده امیدوار است که با خواندن کتاب یاد بگیرد؟ شروع سفر با مبدا GD & T، ما یاد می گیریم: • اصول ابعاد، تحمل و قوانین ابعاد. • مفاهیم پایه سیستم های سوراخ و شفت، اندازه اساسی / اسمی، محدودیت، تحمل، اندازه واقعی، انحراف، کمک هزینه و شرایط فنی مربوطه. • درک ویژگی های مکانیکی، ویژگی اندازه (FOS) و شرایط مواد ویژگی (MMC / LMC / RFS)، Datum، ویژگی Datum، قاب مشخصه Datum، درجه آزادی، هدف دائمی و شبیه سازهای پایه. • چهارده ویژگی کنترل تحمل GD & T (راستی، مسطح، دایره ای، سیلندریتی، و غیره)، کاربرد عملی هر تحمل، تاثیر MMC / LMC، درک تحریم پاداش و نوشتن در چارچوب کنترل ویژگی. • مفاهیم پیشرفته مرز و پاکت، MMB، LMB، RFB، شرایط مجازی، شرایط نتیجه، پراکندگی واقعی مرتبط و مرتبط مرتبط. • 14 اصلاح کننده ترین مورد استفاده، یعنی ترجمه، منطقه تحمل پیش بینی شده، حالت آزاد، خط مماس، نمای غیرمستقیم، استقلال، تحمل آماری، ویژگی پیوسته، شعاع کنترل شده، منشا ابعاد، بین، اطراف، همه، و به صورت جداگانه. • تجزیه و تحلیل نمونه های کاربردی صنعتی، برای دیدن اینکه چگونه صنعت سازگار و اصلاح استانداردها در زندگی واقعی است. • 100 سوال مبتنی بر اساسی و 50 عدد برای تست یادگیری شما .. • بخش پیوست شامل مفهوم ISO-286 و نمرات IT، بهترین روش های صنعت برای تحمل ابعاد در حالی که پوشش بیش از مفاهیم GD & T اصلی، دو فرآیند طراحی نیز شده است شامل دانش جامع برای اهداف عملی است. درباره سفر نوشتن این کتاب: به عنوان یک مهندس مکانیک، برای من هیجان انگیز بود برای پیدا کردن یک زبان جدید در حال توسعه در صنعت. برای پیدا کردن واقعیت زمین استفاده از GD & T، من از صنایع و موسسات آموزشی بازدید کردم، با حرفه ای ها، معلمان و دانش آموزان صحبت کردم. تقریبا در همه جا، حس دشواری درک مفهوم جدید یافت شد. برای درک مفاهیم ASME Y14.5-2009، نیاز به یک کتاب درسی احساس شد که آسان است درک شود، که می تواند برای یادگیری مرحله ای، سوالات، تمرینات و غیره استفاده شود. من تلاش کردم برای نوشتن این کتاب توسط تماس با بسیاری از دوستان من، دوستان دوستان برای همکاری و پیدا کردن اطلاعات بیشتر، نمونه، برنامه های کاربردی صنعتی، چالش ها و غیره. من محلی چاپ اولین نمونه از کتاب، آن را به طراحان صنعتی، مدیران طراحی، تولید کنندگان، رئیس – دانشکده ها و دانشکده ها، نویسندگان مشهور صنایع مهندسی مکانیک و دیگر همکاران را تاسیس کردند. اکثر آنها رویکرد ساده کتاب را برای توصیف موضوع پیچیده و بازخورد های خود، که در کتاب گنجانده شده، دوست داشتند. بنابراین، این کتاب نه تنها نتیجه تلاش من است، بلکه یک تولید ترکیبی از بسیاری از نخبگان است که در حال حاضر در منطقه GD & T مشغول به کار هستند. من آرزو می کنم خوانندگان من به استفاده از یادگیری اساسی و نمونه های واقعی زندگی، و به عنوان دونده خط مقدم در این منطقه در حال توسعه از صنعت مکانیک! بهترین ها! یادگیری مبارک! آشوک
دکمه بازگشت به بالا