دانلود کتاب Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures

خرید ایبوک Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures

برای دانلود کتاب Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب تناسخ به عنوان یک مفهوم علمی ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت Epub و Azw و PDF تبدیلی ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures دانلود ایبوک طراحی سازه
دانلود کتاب Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures دانلود ایبوک طراحی سازه
Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures Kindle Edition
by Oluwaseyi Oke (Author)
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

لینک کتاب Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures از امازون

 

دانلود رایگان کتاب طراحی سازه و مدلسازی روسازی انعطاف پذیر حاوی مخلوط امولسیونی قیری سرد

برای اطمینان از کیفیت ایبوک طراحی سازه و مدلسازی روسازی انعطاف پذیر حاوی مخلوط امولسیونی قیری سرد، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Structural Design and Modelling of Flexible Pavement Containing Cold Bituminous Emulsion Mixtures

This book looks at the effect of cold bituminous emulsion mixtures containing recyclates when used as the road base on the performance of a flexible road pavement in terms of equivalent standard axel loads. The mechanistic-empirical method of flexible pavement design was used and modelling tools used were the KENLAYER, BISAR 3.0 and OLCRACK. The hypothetical examples presented showed that KENLAYER, though time consuming, may be better than BISAR 3.0 for analysing pavements containing CBEMs as road base layers since the materials are non linear in elastic response. When KENLAYER seemed not to be sensitive enough in analysing the pavements with thin surfacing layer thicknesses of 30mm for horizontal strains at the bottom of the surfacing layer, OLCRACK proved in this regard, though the stiffness values calculated in the KENLAYER had to be used. However, in order for OLCRACK to have better application in modelling pavements containing non linear elastic layers, experimental modification reflecting the non linearity of the CBEMs would have to be introduced to the software. OLCRACK is basically good for estimating fatigue lives to failure for linear elastic layers in multi-layer analysis of flexible pavements.

دانلود ایبوک طراحی سازه و مدلسازی روسازی انعطاف پذیر حاوی مخلوط امولسیونی قیری سرد

این کتاب به تأثیر مخلوط‌های امولسیونی قیری سرد حاوی مواد بازیافتی هنگام استفاده به عنوان پایه جاده بر عملکرد روسازی جاده انعطاف‌پذیر بر حسب بارهای محوری استاندارد می‌پردازد. روش مکانیکی-تجربی طراحی روسازی انعطاف پذیر و ابزارهای مدل سازی KENLAYER، BISAR 3.0 و OLCRACK مورد استفاده قرار گرفت. مثال‌های فرضی ارائه‌شده نشان داد که KENLAYER، اگرچه زمان‌بر است، اما ممکن است بهتر از BISAR 3.0 برای تجزیه و تحلیل روسازی‌های حاوی CBEM به عنوان لایه‌های پایه جاده باشد، زیرا مواد در پاسخ الاستیک غیر خطی هستند. زمانی که KENLAYER در تجزیه و تحلیل روسازی‌ها با ضخامت لایه‌های نازک 30 میلی‌متر برای کرنش‌های افقی در پایین لایه روکش به‌اندازه کافی حساس به نظر نمی‌رسد، OLCRACK در این رابطه ثابت کرد، اگرچه مقادیر سختی محاسبه‌شده در KENLAYER باید استفاده می‌شد. با این حال، برای اینکه OLCRACK کاربرد بهتری در مدل‌سازی روسازی‌های حاوی لایه‌های الاستیک غیرخطی داشته باشد، اصلاح تجربی که منعکس‌کننده غیرخطی بودن CBEMs است باید به نرم‌افزار معرفی شود. OLCRACK اساساً برای تخمین عمر خستگی تا شکست برای لایه های الاستیک خطی در تحلیل چند لایه روسازی های انعطاف پذیر خوب است.

دکمه بازگشت به بالا