دانلود کتاب Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards

خرید ایبوک Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards

برای دانلود ایبوک Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards و خرید کتاب تاروت با اعداد کدهایی را بیاموزید که معنی کارت ها را باز می کنند بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت Epub به همراه PDF تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Fair Winds Press دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از Jaypee یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards

ایبوک Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards خرید کتاب تاروت با اعداد کدهایی را بیاموزید
ایبوک Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards خرید کتاب تاروت با اعداد کدهایی را بیاموزید
Tarot by Numbers: Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards Edición Kindle
de Liz Dean  (Author)
ISBN-10 ‏ : ‎ 0760375267
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0760375266
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 5$

ادرس اینترنتی کتاب Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards

دانلود رایگان کتاب Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Tarot by Numbers Learn the Codes that Unlock the Meaning of the Cards

  • Numbers are tarot’s operating system. In a tarot deck, there are 22 major arcana cards numbered 0 to 21, plus four suits of 56 cards, named the minor arcana. Just like playing cards, these minor cards are numbered Ace to 10. Even at a glance, you can see how the Ace might reveal beginnings (the idea) and the Ten, an ending (or ultimate expression of the idea). Combine the numbers with other immediate clues such as the card’s suit (Wands, Cups, Swords, Pentacles), colors, and main image and you will be able to quickly discern the card’s meaning .

دانلود ایبوک تاروت با اعداد کدهایی را بیاموزید که معنی کارت ها را باز می کنند

اعداد سیستم عامل تاروت هستند. در یک عرشه تاروت، 22 کارت اصلی آرکانا با شماره 0 تا 21، به اضافه 4 کارت 56 تایی وجود دارد که به آنها arcana جزئی می‌گویند. درست مانند کارت‌های بازی، این کارت‌های فرعی Ace تا 10 شماره‌گذاری می‌شوند. حتی در یک نگاه، می‌توانید ببینید که چگونه آس ممکن است آغاز (ایده) و ده، پایان (یا بیان نهایی ایده) را نشان دهد. اعداد را با سایر سرنخ‌های فوری مانند لباس کارت (چوب، فنجان، شمشیر، پنتاکل)، رنگ‌ها و تصویر اصلی ترکیب کنید و می‌توانید به سرعت معنای کارت را تشخیص دهید.

دکمه بازگشت به بالا