دانلود کتاب Terror and Transformation

خرید ایبوک Terror and Transformation

برای دانلود ایبوک Terror and Transformation و خرید کتاب ترور و تحول بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Hoboken دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Terror and Transformation

دانلود کتاب Terror and Transformation دانلود ایبوک ترور و تحول ISBN :9781583911938
دانلود کتاب Terror and Transformation دانلود ایبوک ترور و تحول ISBN :9781583911938

Terror and Transformation
The Ambiguity of Religion in Psychoanalytic Perspective
By James W. Jones
Copyright Year 2002

ISBN :9781583911938
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

ادرس اینترنتی کتاب Terror and Transformation

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315800608/terror-transformation-james-jones

https://www.routledge.com/Terror-and-Transformation-The-Ambiguity-of-Religion-in-Psychoanalytic-Perspective/Jones/p/book/9781583911938

https://www.worldcat.org/title/terror-and-transformation-the-ambiguity-of-religion-in-psychoanalytic-perspective/oclc/870228523

 

دانلود رایگان کتاب Terror and Transformation

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

 

دانلود کتاب Terror and Transformation

Religion has been responsible for both horrific acts against humanity and some of humanity’s most sublime teachings and experiences. How is this possible? From a contemporary psychoanalytic perspective, this book seeks to answer that question in terms of the psychological dynamic of idealisation.
At the heart of living religion is the idealisation of everyday objects. Such idealisations provide much of the transforming power of religious experience, which is one of the positive contributions of religion to the psychological life. However, idealisation can also lead to religious fanaticism which can be very destructive. Drawing on the work of various contemporary relational theorists within psychoanalysis, this book develops a psychoanalytically informed theory of the transforming and terror-producing effects of religious experience. It discusses the question of whether or not, if idealisation is the cause of many of the destructive acts done in the name of religion, there can be vital religion without idealisation.
This is the first book to address the nature of religion and its capacity to sponsor both terrorism and transformation in terms of contemporary relational psychoanalytic theory. It will be invaluable to students and practitioners of psychoanalysis, psychotherapy, psychology and religious studies, and to others interested in the role of religion in the lives of individuals and societies.

دانلود ایبوک ترور و تحول

دین هم مسئول اعمال هولناک علیه بشریت و هم برخی از متعالی ترین آموزه ها و تجربیات بشریت بوده است. چه طور ممکنه؟ از منظر روانکاوی معاصر، این کتاب به دنبال پاسخگویی به این سوال از نظر پویایی روانشناختی ایده آل سازی است.
در قلب دین زنده، ایده آل سازی اشیاء روزمره است. چنین آرمان‌سازی‌هایی بخش عمده‌ای از قدرت دگرگون‌کننده تجربه دینی را فراهم می‌کنند، که یکی از کمک‌های مثبت دین به زندگی روان‌شناختی است. با این حال، آرمان گرایی همچنین می تواند به تعصب مذهبی منجر شود که می تواند بسیار مخرب باشد. این کتاب با تکیه بر آثار مختلف نظریه‌پردازان رابطه‌ای معاصر در روانکاوی، نظریه‌ای آگاهانه روانکاوانه درباره تأثیرات دگرگون‌کننده و ایجاد وحشت تجربه دینی را توسعه می‌دهد. این پرسش را مورد بحث قرار می‌دهد که آیا اگر آرمان‌سازی عامل بسیاری از اعمال مخربی است که به نام دین انجام می‌شود، آیا می‌توان دینی حیاتی بدون آرمان‌سازی وجود داشت یا خیر.
این اولین کتابی است که به ماهیت دین و ظرفیت آن برای حمایت از تروریسم و ​​تحول از نظر نظریه روانکاوی رابطه‌ای معاصر می‌پردازد. برای دانشجویان و دست اندرکاران روانکاوی، روان درمانی، روانشناسی و مطالعات دینی و سایر علاقه مندان به نقش دین در زندگی افراد و جوامع بسیار ارزشمند خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا