دانلود کتاب The 1949 Geneva Conventions A Commentary

خرید ایبوک The 1949 Geneva Conventions A Commentary

برای دانلود کتاب The 1949 Geneva Conventions A Commentary بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. کل 74 فصل کتاب بصورت مجزا دانلود شده و در قالب یک فایل pdf ارسال می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک The 1949 Geneva Conventions A Commentary دانلود کنوانسیون 1949 ژنو تفسیری است
خرید ایبوک The 1949 Geneva Conventions A Commentary دانلود کنوانسیون 1949 ژنو تفسیری است

 The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (Oxford Commentaries on International Law) 1st Edition, Kindle Edition
by Andrew Clapham (Editor), Paola Gaeta (Editor), Marco Sassòli (Editor)

File Size: 6032 KB
Print Length: 1752 pages
Page Numbers Source ISBN: 0199675449
Publisher: OUP Oxford; 1 edition (October 15, 2015)
Publication Date: October 15, 2015
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B0177RW790

لینک:  https://global.oup.com/academic/product/the-1949-geneva-conventions-9780198825678?cc=ir&lang=en&

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک The 1949 Geneva Conventions A Commentary

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب The 1949 Geneva Conventions A Commentary

The four Geneva Conventions, adopted in 1949, remain the fundamental basis of contemporary international humanitarian law. They protect the wounded and sick on the battlefield, those wounded, sick or shipwrecked at sea, prisoners of war, and civilians in time of war. However, since they were adopted warfare has changed considerably. In this groundbreaking commentary over sixty international law experts investigate the application of the Geneva Conventions and explain
how they should be interpreted today. It places the Conventions in the light of the developing obligations imposed by international law on states, armed groups, and individuals, most notably through international human rights law and international criminal law.

The context in which the Conventions are to be applied and interpreted has changed considerably since they were first written. The borderline between international and non-international armed conflicts is not as clear-cut as was once thought, and is complicated further by the use of armed force mandated by the United Nations and the complex mixed and transnational nature of certain non-international armed conflicts. The influence of other developing branches of international law, such as human
rights law and refugee law has been considerable. The development of international criminal law has breathed new life into multiple provisions of the Geneva Conventions. This commentary adopts a thematic approach to provide detailed analysis of each key issue dealt with by the Conventions, taking
into account both judicial decisions and state practice. Cross-cutting chapters on issues such as transnational conflicts and the geographical scope of the Conventions also give readers a full understanding of the meaning of the Geneva Conventions in their contemporary context. Prepared under the auspices of the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, this commentary on four of the most important treaties in international law is unmissable for anyone working in or
studying situations of armed conflicts.

دانلود کتاب کنوانسیون 1949 ژنو تفسیری است

چهار کنوانسیون ژنو، که در سال 1949 تصویب شد، پایه اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر است. آنها از زخمی شدن و بیمار در میدان جنگ، کسانی که زخمی، بیمار و یا کشتی در دریا، زندانیان جنگ، و غیر نظامی در زمان جنگ محافظت می کنند. با این حال، از زمانی که آنها جنگ تصویب شد، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در این نظریه نوآورانه بیش از شصت کارشناس حقوق بین المللی در مورد استفاده از کنوانسیون ژنو تحقیق و توضیح می دهد
چگونه باید امروز تفسیر شوند این کنوانسیون ها را به سبب تعهدات در حال توسعه مطابق قوانین بین المللی در مورد ایالت ها، گروه های مسلح و افراد، بویژه از طریق قانون بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی کیفری قرار می دهد.

زمینه ای که در آن کنوانسیون ها مورد استفاده و تفسیر قرار می گیرند، از زمان ثبت نام برای اولین بار نوشته شده است. مرز بین درگیری های مسلحانه بین المللی و غیرمستقیم به همان اندازه روشن است که یک بار تصور می شد و بیشتر با استفاده از نیروی مسلح که به موجب مجوز سازمان ملل متحد و ماهیت پیچیده مخلوط و فراملیتی برخی از درگیری های غیر مسلح غیر بین المللی . تأثیر سایر شاخه های در حال توسعه حقوق بین الملل، مانند انسان
حقوق حقوق و قانون پناهندگی قابل توجه بوده است. توسعه قوانین بین المللی کیفری زندگی جدیدی را در مقررات متعدد کنوانسیون ژنو نفوذ کرده است. این تفسیر یک رویکرد موضوعی را برای ارائه تحلیل دقیق از هر موضوع کلیدی که توسط کنوانسیون ها مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصویب می کند
به حساب و تصمیمات قضایی و عمل دولت. فصل های متنوع در زمینه مسائلی مانند درگیری های فراملیتی و محدوده جغرافیایی کنوانسیون ها، خوانندگان را نیز درک کامل از معانی کنوانسیون های ژنو در زمینه معاصر خود می دانند. تهیه شده تحت حمایت آکادمی بین المللی حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر، این تفسیر در چهار مهمترین معاهده های حقوق بین الملل برای هر کسی که در حال کار یا
مطالعه وضعیت درگیری های مسلحانه.

 

دکمه بازگشت به بالا