دانلود کتاب The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture

خرید ایبوک The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture

برای دانلود ایبوک The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture و خرید کتاب اتوپوئزیس معماری،جلد دوم: دستور کار جدیدی برای معماری بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به پی دی اف هر کتابی از انتشارات wiley دارید با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

خرید کتاب The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture

دانلود کتاب The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture خرید ایبوک اتوپوئزیس معماری

The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture 1st Edition

by Patrik Schumacher (Author)

ISBN-10 ‏ : ‎ 0470666161

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0470666166

Send email to download :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 25$

دانلود رایگان کتاب The Autopoiesis of Architecture, Volume II: A New Agenda for Architecture

This is the second part of a major theoretical work by Patrik Schumacher, which outlines how the discipline of architecture should be understood as its own distinct system of communication. Autopoeisis comes from the Greek and means literally self-production; it was first adopted in biology in the 1970s to describe the essential characteristics of life as a circular self-organizing system and has since been transposed into a theory of social systems. This new approach offers architecture an arsenal of general comparative concepts. It allows architecture to be understood as a distinct discipline, which can be analyzed in elaborate detail while at the same time offering insightful comparisons with other subject areas, such as art, science and political discourse. On the basis of such comparisons the book insists on the necessity of disciplinary autonomy and argues for a sharp demarcation of design from both art and engineering. Schumacher accordingly argues controversially that design as a discipline has its own sui generis intelligence – with its own internal logic, reach and limitations.

دانلود ایبوک اتوپوئزیس معماری،جلد دوم: دستور کار جدیدی برای معماری

این بخش دوم از یک کار نظری بزرگ توسط پاتریک شوماخر است که نشان می‌دهد چگونه رشته معماری باید به عنوان سیستم ارتباطی متمایز خود درک شود. Autopoeisis از یونانی می آید و به معنای واقعی کلمه خود تولید است. اولین بار در زیست شناسی در دهه 1970 برای توصیف ویژگی های اساسی زندگی به عنوان یک سیستم خود سازمان دهی دایره ای پذیرفته شد و از آن زمان به نظریه سیستم های اجتماعی تبدیل شده است. این رویکرد جدید به معماری زرادخانه ای از مفاهیم کلی تطبیقی را ارائه می دهد. این اجازه می دهد که معماری به عنوان یک رشته متمایز درک شود، که می تواند با جزئیات دقیق تجزیه و تحلیل شود و در عین حال مقایسه های روشنگرانه ای با سایر زمینه های موضوعی مانند هنر، علم و گفتمان سیاسی ارائه دهد. بر اساس چنین مقایسه‌هایی، کتاب بر لزوم استقلال انضباطی پافشاری می‌کند و برای مرزبندی دقیق طراحی هم از هنر و هم از مهندسی استدلال می‌کند. بر این اساس شوماخر به‌طور بحث‌انگیز استدلال می‌کند که طراحی به‌عنوان یک رشته، هوش خاص خود را دارد – با منطق درونی، دسترسی و محدودیت‌های خود.

دکمه بازگشت به بالا