دانلود کتاب The Overactive Pelvic Floor

خرید ایبوک The Overactive Pelvic Floor

برای دانلود کتاب The Overactive Pelvic Floor بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک The Overactive Pelvic Floor دانلود کف لگن بیش از حد فعال
خرید ایبوک The Overactive Pelvic Floor دانلود کف لگن بیش از حد فعال

The Overactive Pelvic Floor Softcover reprint of the original 1st ed. 2016 Edition
by Anna Padoa (Editor), Talli Y. Rosenbaum (Editor)

Paperback: 360 pages
Publisher: Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 2016 edition (March 28, 2019)
Language: English
ISBN-10: 3319793799
ISBN-13: 978-3319793795

لینک: https://www.amazon.com/Overactive-Pelvic-Floor-Anna-Padoa-dp-3319793799/dp/3319793799

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک The Overactive Pelvic Floor

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب The Overactive Pelvic Floor

This textbook provides a comprehensive, state-of-the art review of the Overactive Pelvic Floor (OPF) that provides clinical tools for medical and mental health practitioners alike. Written by experts in the field, this text offers tools for recognition, assessment, treatment and interdisciplinary referral for patients with OPF and OPF related conditions. The text reviews the definition, etiology and pathophysiology of non-relaxing pelvic floor muscle tone as well as discusses sexual function and past sexual experience in relation to the pelvic floor. Specific pelvic floor dysfunctions associated with pelvic floor overactivity in both men and women are reviewed in detail.  Individual chapters are devoted to female genital pain and vulvodynia, female bladder pain and interstitial cystitis, male chronic pelvic and genital pain, sexual dysfunction related to pelvic pain in both men and women, musculoskeletal aspects of pelvic floor overactivity, LUTS and voiding dysfunction, and anorectal disorders. Assessment of the pelvic floor is addressed in distinct chapters describing subjective and objective assessment tools. State of the art testing measures including electromyographic and video-urodynamic analysis, ultrasound and magnetic resonance imaging are introduced. The final chapters are devoted to medical, psychosocial, and physical therapy treatment interventions with an emphasis on interdisciplinary management

The Overactive Pelvic Floor serves physicians in the fields of urology, urogynecology and gastroenterology as well as psychotherapists, sex therapists and physical therapists.

دانلود کتاب کف لگن بیش از حد فعال

این کتاب درسی، جامع و کامل از نظر هنر ارتفاعات کف کاذب (OPF) را فراهم می کند که ابزارهای بالینی را برای پزشکان پزشکی و بهداشت روانی فراهم می کند. این متن توسط کارشناسان در زمینه نوشته شده است، این متن ارائه می دهد ابزار برای به رسمیت شناختن، ارزیابی، درمان و ارجاع بین رشته ای برای بیماران با شرایط OPF و OPF. متن بررسی تعریف، علت و پاتوفیزیولوژی تن ماهیچه ای غیر لرزان را در سطح لگن و نیز در مورد عملکرد جنسی و تجربه جنسی گذشته در ارتباط با کف لگن بررسی می کند. اختلالات کف لگن خاصی در ارتباط با فعالیت بیش از حد کف لگن در مردان و زنان به طور دقیق بررسی شده است. فصل های جداگانه به درد و اختلالات تناسلی زنان، درد مثانه زنان و درماتیت بینابینی، درد مزمن لگن و تناسلی مرد، اختلال عملکرد جنسی مرتبط با درد لگن در هر دو مردان و زنان، جنبه های اسکلتی عضلانی لوسمی، LUTS و اختلال غلط، و اختلالات انزال ارزیابی کف لگن در فصل های متمایز توصیف ابزارهای ارزیابی ذهنی و عینی قرار گرفته است. مقیاس های پیشرفته تست پیشرفته شامل تجزیه و تحلیل الکترومیوگرافی و ویدئروودینامیک، تصویربرداری با سونوگرافی و رزونانس مغناطیسی معرفی شده است. فصل های آخر اختصاص داده شده به مداخلات درمان پزشکی، روانی، و فیزیوتراپی با تاکید بر مدیریت میان رشته ای

طبق فعالیت Overactive Pelvic Floor، پزشکان در زمینه اورولوژی، ترومیکولوژی و متخصص گوارش و همچنین روانپزشکان، متخصصین جنس و پزشکان فیزیوتراپی مشغول به کار هستند.

دکمه بازگشت به بالا