دانلود کتاب The Politics of Internal Auditing

خرید ایبوک The Politics of Internal Auditing

برای دانلود ایبوک The Politics of Internal Auditing و خرید کتاب سیاست حسابرسی داخلی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت Epub و به همراه pdf تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات The IIA Research Foundation دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک The Politics of Internal Auditing

 ایبوک The Politics of Internal Auditing خرید کتاب سیاست حسابرسی داخلی ISBN-10 ‏ : ‎ 0894139053 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0894139055
ایبوک The Politics of Internal Auditing خرید کتاب سیاست حسابرسی داخلی ISBN-10 ‏ : ‎ 0894139053 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0894139055
The Politics of Internal Auditing Kindle Edition
by Dr. Larry Rittenberg (Author), Patty Miller (Author)
ISBN-10 ‏ : ‎ 0894139053
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0894139055
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

ادرس اینترنتی کتاب The Politics of Internal Auditing

دانلود رایگان کتاب The Politics of Internal Auditing

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب The Politics of Internal Auditing

LEARN TO EFFECTIVELY NAVIGATE POLITICAL CHALLENGES TO ADD VALUE TO YOUR ORGANIZATION
Organizations are, by definition, political. They are composed of people who have different individual goals and objectives, different value systems, different approaches to accomplishing their objectives, and different motivating reward systems. When it comes to internal auditing and the reality that internal audit results may reflect badly on some individuals, the potential for political pressure on chief audit executives (CAEs) is great.
This research report addresses political pressure on CAEs and their internal audit departments. Surveying nearly 500 CAEs from various business sectors around the world, researchers Patty Miller and Larry Rittenberg share how effective CAEs work to mitigate political pressure and lessons learned that may help manage political pressure.
Some of the research findings reveal:
Political pressure comes in many forms.
Political pressure can be managed and partially mitigated, but it always exists.
Professional competence is required, but it is not sufficient.
Political pressure exists whether the CAE position is career-focused or rotational.
Due to the nature of organizations—and basic human nature to succeed and be respected—political pressure will undoubtedly always be a risk in any organization. This research points out some things that can be done to strengthen the culture, improve the governance structure, and build support for internal auditing.
Generously sponsored by The IIA-Toronto Chapter

دانلود ایبوک سیاست حسابرسی داخلی

بیاموزید که به طور م CHثر چالش های سیاسی را برای افزودن ارزش به سازمان خود بیاموزید
طبق تعریف ، سازمانها سیاسی هستند. آنها از افرادی تشکیل شده اند که اهداف و اهداف فردی متفاوتی دارند ، سیستم های ارزشی متفاوتی دارند ، رویکردهای متفاوتی برای تحقق اهداف خود و سیستم های پاداش انگیزشی متفاوت دارند. وقتی صحبت از حسابرسی داخلی می شود و این واقعیت که نتایج حسابرسی داخلی ممکن است در برخی افراد بد باشد ، احتمال اعمال فشار سیاسی بر مدیران ارشد حسابرسی (CAEs) بسیار زیاد است.
این گزارش تحقیقاتی به فشارهای سیاسی بر CAE ها و بخشهای حسابرسی داخلی آنها می پردازد. محققان پتی میلر و لری ریتنبرگ با بررسی نزدیک به 500 CAE از بخشهای مختلف تجاری در سراسر جهان ، نحوه موثر م CAثر بودن CAE ها در کاهش فشارهای سیاسی و درسهای آموخته شده که ممکن است به مدیریت فشار سیاسی کمک کند را به اشتراک می گذارند.
برخی از یافته های تحقیق نشان می دهد:
فشار سیاسی اشکال مختلفی دارد.
فشار سیاسی را می توان مدیریت و تا حدی کاهش داد ، اما همیشه وجود دارد.
مهارت حرفه ای مورد نیاز است ، اما کافی نیست.
فشار سیاسی وجود دارد خواه موقعیت CAE متمرکز بر شغل باشد یا چرخشی.
با توجه به ماهیت سازمانها – و ماهیت اساسی انسان برای موفقیت و احترام گذاشتن – بدون شک فشار سیاسی همیشه در هر سازمانی خطرساز خواهد بود. این تحقیق به مواردی اشاره می کند که می توان برای تقویت فرهنگ ، بهبود ساختار حاکمیت و ایجاد حمایت از حسابرسی داخلی انجام داد.
با حمایت سخاوتمندانه The IIA-Toronto Chapter

دکمه بازگشت به بالا