دانلود کتاب The Yeasts A Taxonomic Study

خرید ایبوک The Yeasts A Taxonomic Study

برای دانلود کتاب The Yeasts A Taxonomic Study بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب تناسخ به عنوان یک مفهوم علمی ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت Epub و PDF تبدیلی ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انشارات  Elsevier Science دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب The Yeasts A Taxonomic Study دانلود ایبوک مخمرها یک مطالعه تاکسونومیک ISBN-13: 978-0444521491 ISBN-10: 0444521496
دانلود کتاب The Yeasts A Taxonomic Study دانلود ایبوک مخمرها یک مطالعه تاکسونومیک ISBN-13: 978-0444521491 ISBN-10: 0444521496
The Yeasts: A Taxonomic Study 5th Edition, Kindle Edition
by C. P. Kurtzman (Editor), J. W. Fell (Editor), Teun Boekhout (Editor)
ISBN-13: 978-0444521491
ISBN-10: 0444521496
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

لینک کتاب The Yeasts A Taxonomic Study از امازون

https://www.elsevier.com/books/the-yeasts/kurtzman/978-0-444-52149-1

 

دانلود رایگان کتاب مخمرها یک مطالعه تاکسونومیک

برای اطمینان از کیفیت ایبوک مخمرها یک مطالعه تاکسونومیک، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب The Yeasts A Taxonomic Study

The Yeasts: A Taxonomic Study is a three-volume book that covers the taxonomic aspect of yeasts. The main goal of this book is to provide important information about the identification of yeasts. It also discusses the growth tests that can be used to identify different species of yeasts, and it examines how the more important species of yeasts provide information for the selection of species needed for biotechnology. • Volume 1 discusses the identification, classification and importance of yeasts in the field of biotechnology. • Volume 2 focuses on the identification and classification of ascomycetous yeasts. • Volume 3 deals with the identification and classification of basidiomycetous yeasts, along with the genus Prototheca.
Key Features
Readership
Table of Contents
Product details
About the Editors

Solutions

Scopus
ScienceDirect
Mendeley
Evolve
Knovel
Reaxys
ClinicalKey
Researchers

Submit your paper
Find books & journals
Visit Author Hub
Visit Editor Hub
Visit Librarian Hub
Visit Reviewer Hub
Subjects

Health
Life Sciences
Physical sciences & engineering
Social sciences & humanities
About Elsevier

About
Careers
Newsroom
Events
Publisher relations
Advertising, reprints and supplements
How can we help?

Support and Contact
Select location/languageGlobal – English

Copyright © 2022 Elsevier, except certain content provided by third parties

Cookies are used by this site. Cookie Settings

Terms and Conditions Privacy Policy Cookie Notice Sitemap

 

دانلود ایبوک مخمرها یک مطالعه تاکسونومیک

The Yeasts: A Taxonomic Study یک کتاب سه جلدی است که جنبه طبقه بندی مخمرها را پوشش می دهد. هدف اصلی این کتاب ارائه اطلاعات مهم در مورد شناسایی مخمرها است. همچنین آزمایش‌های رشدی را که می‌توان برای شناسایی گونه‌های مختلف مخمرها مورد استفاده قرار داد، بحث می‌کند و بررسی می‌کند که گونه‌های مهم‌تر مخمرها چگونه اطلاعاتی را برای انتخاب گونه‌های مورد نیاز برای بیوتکنولوژی فراهم می‌کنند. • جلد 1 در مورد شناسایی، طبقه بندی و اهمیت مخمرها در زمینه بیوتکنولوژی بحث می کند. • جلد 2 بر شناسایی و طبقه بندی مخمرهای آسکومیستوز تمرکز دارد. • جلد 3 به شناسایی و طبقه بندی مخمرهای بازیدیومیستوس همراه با جنس Prototheca می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا