دانلود کتاب Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience

خرید ایبوک Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience

برای دانلود کتاب Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این کتاب در فرمت کیندل است که به همراه ان PDF تبدیل شده ان هم ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience دانلود کتاب تست آمادگی تامی برای پزشکی عصب شناسی USMLE نسخه کیندل گیگاپیپر
خرید ایبوک Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience دانلود کتاب تست آمادگی تامی برای پزشکی عصب شناسی USMLE نسخه کیندل

Thieme Test Prep for the USMLE®: Medical Neuroscience Q&A 1st Edition
by Manas Das (Author), Lee A. Baugh

Series: Thieme Test Prep for the USMLE®

Paperback: 262 pages
Publisher: Thieme; 1 edition (December 26, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1626235376
ISBN-13: 978-1626235373

لینک:  https://www.amazon.com/Thieme-Test-Prep-USMLE%C2%AE-Neuroscience/dp/1626235376/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=Thieme+Test+Prep+for+the+USMLE+Medical+Neuroscience&qid=1551379454&s=books&sr=1-1-fkmrnull

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

درباره کتاب Thieme Test Prep for the USMLE Medical Neuroscience

Ensure readiness for the USMLE® or any other high-stakes exam covering neuroscience!

Thieme Test Prep for the USMLE®: Medical Neuroscience by Manas Das and Lee Baugh fills a void in available board prep materials with its focus on neuroscience. Readers will learn to recall, analyze, integrate, and apply biochemical and molecular biological knowledge to solve clinical problems.

Key Highlights

Approximately 520 USMLE®-style multiple choice questions on neuroscience, classified as easy, moderate, and difficult, with detailed explanations
Questions cover clinical neurology as well as basics of neuroscience such as development, structure, and function
Chapters are organized based on neuroanatomical structure and systems, from the spinal cord to the automatic nervous system
Neuroimaging section and final exam chapter are invaluable tools for students to utilize before the boards
Questions begin with a clinical vignette, and approximately 35% are image-based, mirroring the USMLE® format

This essential resource will help you assess your knowledge and fully prepare for the USMLE® Step 1 or COMLEX Level 1 exam.

Be prepared for your board exam with the Thieme Test Prep for the USMLE® series!

Das: Histology and Embryology Q&A
Fontes and McCarthy: Medical Biochemistry
Hankin et al: Clinical Anatomy Q&A
Harriott et al: Medical Microbiology and Immunology Q&A
Kemp and Brown: Pathology Q&A
Waite and Sheakley: Medical Physiology Q&A
Visit www.thieme.com/testprep to learn more about our online board review question bank.

 

دانلود کتاب تست آمادگی تامی برای پزشکی عصب شناسی USMLE

اطمینان از آمادگی برای USMLE ® و یا هر آزمون دیگر امتحان علوم اعصاب فوق العاده است!

Thieme آمادگی آزمون برای USMLE ®: علوم اعصاب پزشکی توسط ماناس Das و لی بوفه در زمینه مواد آمادگی با تمرکز خود را در علوم اعصاب. خوانندگان یاد خواهند گرفت که به مشکلات بالینی، فراخوان، تجزیه و تحلیل، ادغام و اعمال زیست شناختی بیوشیمیایی و مولکولی را مورد توجه قرار دهند.

نکات کلیدی

تقریبا 520 سوالات چند گزینه ای در USMLE® در علوم اعصاب، به صورت آسان، متوسط ​​و دشوار با توضیحات مفصل طبقه بندی شده اند
مسائل مربوط به علوم اعصاب بالینی و علوم اعصاب به عنوان توسعه، ساختار و عملکرد
فصل ها بر اساس ساختارهای سیستم عصبی و سیستم ها، از نخاع به سیستم عصبی اتوماتیک سازماندهی می شوند
بخش عصبی عصبی و بخش امتحان نهایی، ابزار ارزشمندی هستند که دانش آموزان قبل از استفاده از تخته ها استفاده می کنند
سوالاتی با یک تصویر بالینی و تقریبا 35٪ مبتنی بر تصویر است، که به معنی قالب فرمت USMLE است
این منابع ضروری به شما در ارزیابی دانش خود کمک خواهد کرد و به طور کامل برای امتحان USMLE® Step 1 یا COMLEX Level 1 آماده خواهید شد.

برای امتحان هیئت مدیره خود را با آمادگی آزمون Thieme برای سری USMLE® آماده کنید!

Das: Histology & Embryology Q & A
فونتس و مک کارتی: بیوشیمی پزشکی
Hankin و همکاران: پرسش و پاسخ آناتومی بالینی
هریوت و همکاران: پرسشنامه و میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی
کمپ و براون: آسیب شناسی پرسش و پاسخ
وایت و شاکلی: پرسش و پاسخ فیزیولوژی پزشکی

 

دکمه بازگشت به بالا