دانلود کتاب Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME)

خرید ایبوک Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME)

برای دانلود کتاب Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME) بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME) دانلود جراحی حداقل تهاجمی ترانس مقعدی (TAMIS) و برش مزورکتال ترانس مقعدی کل (taTME)
خرید ایبوک Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME) دانلود جراحی حداقل تهاجمی ترانس مقعدی (TAMIS) و برش مزورکتال ترانس مقعدی کل (taTME)

 Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME) 1st ed. 2019 Edition, Kindle Edition
by Sam Atallah (Editor)

File Size: 101347 KB
Print Length: 521 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2019 edition (April 23, 2019)
Publication Date: April 23, 2019
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B07R4TCXT2

 

لینک: https://www.amazon.com/Transanal-Minimally-Invasive-Mesorectal-Excision-ebook/dp/B07R4TCXT2

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک جراحی حداقل تهاجمی ترانس مقعدی (TAMIS) و برش مزورکتال ترانس مقعدی کل (taTME)

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME)

This book captures cornerstone developments in a new body of knowledge and provides an expert resource on a “hot topic” in rectal surgery. Transanal minimally invasive surgery (TAMIS) was designed for local excision of select rectal neoplasms, however soon it became realized that the TAMIS technique could be used for applications beyond local excision, most notably for transanal total mesorectal excision (taTME).  This new operative technique has revolutionized our approach to the distal rectum by allowing for improved access, especially in obese male patients with an android pelvis, and by minimizing abdominal wall access trauma. The endpoints of improved oncologic resection, as defined by mesorectal envelope completeness, negative circumferential resection margins, and negative distal margin, are assessed.  This book details controversies, pitfalls, and future directions of taTME and TAMIS. Chapters are authored by those on the forefront of innovation with TAMIS and taTME, and each is considered an authority on the topic.

Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME) is a must-have reference for surgeons who are performing this operation and fellows in training who want to completely understand the various nuances of TAMIS and taTME.

دانلود کتاب جراحی حداقل تهاجمی ترانس مقعدی (TAMIS) و برش مزورکتال ترانس مقعدی کل (taTME)

این کتاب، تحولات اساسی را در بدن جدیدی از دانش می گیرد و یک منبع متخصص در “موضوع داغ” در جراحی رکتوم را فراهم می کند. جراحی مهاجم مهاجم ترانسنال (TAMIS) برای تخلیه موضعی از نئوپلاسم های رکتوم انتخاب شده طراحی شده است، اما به زودی متوجه شدیم که تکنیک TAMIS می تواند برای برنامه های کاربردی فراتر از برداشت محلی استفاده شود، مخصوصا برای برداشتن کلیه مزانشیمی ترانزال (taTME). این تکنیک جدید عمل، رویکرد ما به ديستال رکتوم را با اجازه دادن به دسترسی بهتر، خصوصا در بیماران مرد چاق مبتلا به لگن آندروژنی و با کم کردن آسیب های دسترسی به دیواره شکم، تغییر شکل داد. نقاط انتهایی رزکسیون انکولوژیک بهبود یافته، به وسیله تعریف پوشش کامل mesorectal، حاشیه رزیستنس محدوده منفی و حاشیه منفی دفاعی، ارزیابی می شود. این کتاب بحث مفصلی، مشکلات، و جهات آینده tTME و TAMIS است. فصل ها توسط افرادی که در زمینه نوآوری با TAMIS و TaTME اداره می شوند، و هر یک به عنوان یک مقام در نظر گرفته می شود.

جراحی حداقل تهاجمی Transanal (TAMIS) و Total Excretion Mesorectal Total Transanal یک مرجع ضروری برای جراحان است که این عملیات را انجام می دهند و در آموزش هایی که می خواهند به طور کامل درک تفاوت های ظریف TAMIS و TTME را داشته باشند.

 

دکمه بازگشت به بالا