دانلود کتاب Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach

خرید ایبوک Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach

برای دانلود کتاب Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب باتری لیندن ایمیل می شود.  این ایبوک در دو فرمت  EPUB و  PDF تبدیلی بلافاصله ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Internal Audit Foundation دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach خرید هندبوک درک و حسابرسی فرهنگ سازمانی رویکرد مدل بلوغ
دانلود کتاب Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach خرید هندبوک درک و حسابرسی فرهنگ سازمانی رویکرد مدل بلوغ
Understanding and Auditing Corporate Culture: A Maturity Model Approach Kindle Edition
by Angelina K. Y. Chin CIA CRMA CPA (Author)

ISBN-10 ‏ : ‎ 1634540719
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1634540711

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

لینک کتاب Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach از امازون

 

دانلود رایگان کتاب درک و حسابرسی فرهنگ سازمانی رویکرد مدل بلوغ

برای اطمینان از کیفیت ایبوک راهنمای حسابرس جدید برای حسابرسی داخلی ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Understanding and Auditing Corporate Culture A Maturity Model Approach

Corporate culture is increasingly recognized to factor heavily into an organization s success, its reputation, the protection of its stakeholders, and the morale of its employees. If internal audit is to help the organization to grow its maturity in corporate culture and increase its own capabilities in providing culture-related assurance and advisory services, it must be a few steps ahead of the organization in understanding corporate culture and developing the appropriate audit approaches at varying levels of culture maturity. This book uses a maturity model to illustrate different levels of corporate governance infrastructure and internal audit function maturity at an organization and the associated and advisory services. As the third line of defense, internal audit can play a vital role in risk assessment and management by assessing risks, providing assurance and advisory services, offering a point of view on the state of culture, sharing insights, monitoring culture, and validating culture risk mitigation activities. The book covers: The Basics of Culture Building the Knowledge Base The Maturity Model: Know What s Then, Now, and Next

دانلود ایبوک درک و حسابرسی فرهنگ سازمانی رویکرد مدل بلوغ

فرهنگ شرکتی به طور فزاینده ای در موفقیت سازمان ، شهرت آن ، حفاظت از ذینفعان و روحیه کارکنان خود نقش دارد. اگر ممیزی داخلی به سازمان کمک می کند تا بلوغ خود را در فرهنگ سازمانی افزایش داده و توانایی های خود را در ارائه خدمات مشاوره ای تضمین و مرتبط با فرهنگ افزایش دهد ، باید در درک فرهنگ شرکت و توسعه رویکردهای حسابرسی مناسب چند قدم از سازمان جلوتر باشد. در سطوح مختلف بلوغ فرهنگ این کتاب از یک مدل بلوغ برای نشان دادن سطوح مختلف زیرساخت حاکمیت شرکتی و بلوغ عملکرد حسابرسی داخلی در یک سازمان و خدمات مشاوره ای مرتبط استفاده می کند. به عنوان سومین خط دفاعی ، حسابرسی داخلی می تواند با ارزیابی ریسک ها ، ارائه خدمات تضمینی و مشاوره ای ، ارائه دیدگاهی در مورد وضعیت فرهنگ ، به اشتراک گذاری بینش ها ، نظارت بر فرهنگ و تأیید ریسک فرهنگ ، نقشی حیاتی در ارزیابی و مدیریت ریسک داشته باشد. فعالیتهای کاهش دهنده کتاب شامل موارد زیر است: مبانی فرهنگ سازی پایگاه دانش مدل بلوغ: بدانید در آن زمان ، اکنون و بعد

دکمه بازگشت به بالا