دانلود کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery

خرید ایبوک Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery

برای دانلود کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery و خرید ایبوک آخرین ویرایش از هندبوک جامع مهندسی فاضلاب متکالف و ادی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود. توجه شود که این کتاب بصورت پی دی اف اورجینال و قابل جستجو است و با نسخه رایگان ایبوک که با حجم 382 مگابایت در اینترنت هست، متفاوت است.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات McGraw-Hill Education دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery دانلود ایبوک تصفیه مهندسی فاضلاب و بازیابی منابع ISBN-13: 978-0073401188
دانلود کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery دانلود ایبوک تصفیه مهندسی فاضلاب و بازیابی منابع ISBN-13: 978-0073401188
Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery Hardcover – 16 Oct. 2013
by N/A Metcalf & Eddy, Inc. (Author), George Tchobanoglous (Author), H. Stensel (Author),
Hardcover: 2048 pages
Publisher: McGraw-Hill Education; 5 edition (16 Oct. 2013)
Language: English
ISBN-10: 9780073401188
ISBN-13: 978-0073401188
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

لینک کتاب Wastewater Engineering از سایت Amazon.org :

https://www.mheducation.com/highered/product/wastewater-engineering-treatment-resource-recovery-metcalf-eddy-inc-tchobanoglous/M9780073401188.html

دانلود رایگان کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

Title: Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (Civil Engineering)
Editors: by Inc. Metcalf & Eddy (Author), George Tchobanoglous (Author), H. David Stensel (Author), Ryujiro Tsuchihashi (Author), Franklin Burton (Author)
Year Published: 2013
Edition: 5th
ISBN-10: 0073401188
ISBN-13: 978-0073401188
Format: Publisher PDF
Size: 23,9 MB

دانلود کتاب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, 5/e is a thorough update of McGraw-Hill’s authoritative book on wastewater treatment. No environmental engineering professional or civil or environmental engineering major should be without a copy of this book – describing the rapidly evolving field of wastewater engineering technological and regulatory changes that have occurred over the last ten years in this discipline, including: a new view of a wastewater as a source of energy, nutrients and potable water; more stringent discharge requirements related to nitrogen and phosphorus; enhanced understanding of the fundamental microbiology and physiology of the microorganisms responsible for the removel of nitrogen and phosphorus and other constituents; an appreciation of the importance of the separate treatment of return flows with respect to meeting more stringent standards for nitrogen removal and opportunities for nutrient recovery; increased emphasis on the treatment of sludge and the management of biosolids; increased awareness of carbon footprints impacts and greenhouse gas emissions, and an emphasis on the development of energy neutral or energy positive wastewater plants through more efficient use of chemical and heat energy in wastewater.This revision contains a strong focus on advanced wastewater treatment technologies and stresses the reuse aspects of wastewater and biosolids.

دانلود ایبوک کتاب تصفیه مهندسی فاضلاب و بازیابی منابع

مهندسی فاضلاب: درمان و بازیابی منابع ، 5 / e یک به روزرسانی کامل از کتاب معتبر مک گرا هیل در مورد تصفیه فاضلاب است. هیچ مهندسی مهندسی محیط زیست یا مهندسی عمران یا محیط زیست نباید بدون نسخه از این کتاب باشد – توصیف زمینه در حال تحول سریع مهندسی فاضلاب تغییرات تکنولوژیکی و نظارتی مهندسی فاضلاب که طی ده سال گذشته در این رشته اتفاق افتاده است ، از جمله: نمای جدید فاضلاب به عنوان منبع انرژی ، مواد مغذی و آب آشامیدنی. نیازهای دقیق تر تخلیه مربوط به نیتروژن و فسفر؛ درک بهتر از میکروبیولوژی اساسی و فیزیولوژی میکروارگانیسم های مسئول حذف نیتروژن و فسفر و سایر ترکیبات. قدردانی از اهمیت درمان جداگانه جریانهای برگشتی با توجه به دیدار با استانداردهای دقیق تر برای حذف نیتروژن و فرصتهای لازم برای بازیابی مواد مغذی. تأکید بیشتر بر درمان لجن و مدیریت بیوسولیدها. افزایش آگاهی از تأثیرات ردپای کربن و انتشار گازهای گلخانه ای و تأکید بر توسعه کارخانه های فاضلاب خنثی یا مثبت انرژی از طریق استفاده کارآمدتر از انرژی شیمیایی و گرما در فاضلاب.
این ویرایش شامل تمرکز جدی بر فناوریهای پیشرفته تصفیه فاضلاب و تأکید بر جنبه های استفاده مجدد از فاضلاب و بیوسولیدها است.

فهرست مطالب Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery
Cover; Title; Copyright; About the Authors; Contents; Preface; Acknowledgments; Foreword; 1 Introduction to Wastewater Treatment and Process Analysis; 1-1 Evolution of Wastewater Treatment; Treatment Objectives; Current Health and Environmental Concerns; Sustainability Considerations; 1-2 Evolution of Regulations of Significance to Wastewater Engineering; Establishment of Environmental Protection Agency; Important Federal Regulations; Other Federal Regulations; State and Regional Regulations; 1-3 Characteristics of Wastewater; Sources of Wastewater; Types of Collection Systems Wastewater Constituents1-4 Classification of Wastewater Treatment Methods; Physical Unit Processes; Chemical Unit Processes; Biological Unit Processes; 1-5 Application of Treatment Methods; Wastewater Processing; Residuals Processing; Typical Treatment Process Flow Diagrams; 1-6 Status of Wastewater Treatment in the United States; Recent Survey Results; Trends; 1-7 Introduction to Process Analysis; Mass-Balance Analysis; Application of the Mass-Balance Analysis; 1-8 Reactors Used in Wastewater Treatment; Types of Reactors; Hydraulic Characteristics of Reactors; Application of Reactors 1-9 Modeling Ideal Flow in ReactorsIdeal Flow in Complete-Mix Reactor; Ideal Plug-Flow Reactor; 1-10 Introduction to Process Kinetics; Types of Reactions; Rate of Reaction; Specific Reaction Rate; Effects of Temperature on Reaction Rate Coefficients; Reaction Order; Rate Expressions Used in Wastewater Treatment; Analysis of Reaction Rate Coefficients; 1-11 Introduction to Treatment Process Modeling; Batch Reactor with Reaction; Complete-Mix Reactor with Reaction; Complete-Mix Reactors in Series with Reaction; Ideal Plug-Flow Reactor with Reaction Comparison of Complete-Mix and Plug-Flow Reactors with ReactionPlug-Flow Reactor with Axial Dispersion and Reaction; Other Reactor Flow Regimes and Reactor Combinations; Problems and Discussion Topics; 2 Wastewater Characteristics; 2-1 Wastewater Characterization; Wastewater Properties and Constituents; Constituents of Concern in Wastewater Treatment; 2-2 Sampling and Analytical Procedures; Sampling; Methods of Analysis; Units of Expression for Physical and Chemical Parameters; Useful Chemical Relationships; 2-3 Physical Properties; Sources of Physical Properties; Solids Particle Size and Particle Size MeasurementParticle Size Distribution; Nanoparticles and Nanocomposites; Turbidity; Relationship Between Turbidity and TSS; Color; Absorption/Transmittance; Temperature; Thermal Energy Content of Wastewater; Conductivity; Density, Specific Gravity, and Specific Weight; 2-4 Inorganic Nonmetallic Constituents; Sources of Inorganic Nonmetallic Constituents; pH; Chlorides; Alkalinity; Nitrogen; Phosphorus; Sulfur; Gases; Odors; 2-5 Metallic Constituents; Sources of Metallic Constituents; Importance of Metals; Sampling and Methods of Analysis
دکمه بازگشت به بالا