دانلود کتاب Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan

خرید ایبوک Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan

برای دانلود ایبوک Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan و خرید کتاب طرح جامع اتوماسیون گیاهان تصفیه خانه فاضلاب بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از Jaypee یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.jaypeebrothers.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan

ایبوک Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan خرید کتاب طرح جامع اتوماسیون گیاهان تصفیه خانه فاضلاب
ایبوک Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan خرید کتاب طرح جامع اتوماسیون گیاهان تصفیه خانه فاضلاب
Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan Kindle Edition
by consultant expert dr mohamed taha (Author)

ISBN-13: 978-8120345942
ISBN-10: 8120345940

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan

 

 

دانلود رایگان کتاب Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

 

دانلود کتاب Wastewater Treatment Plants Automation Master Plan

TABLE OF CONTENTS
1.0 Introduction ……………………………………………………………………………………… 1
1.1 Overall Project Objectives …………………………………………………………………… 1
1.2 Master Plan Scope and Limitations ………………………………………………………. 1
1.3 Definitions ………………………………………………………………………………………… 2
2.0 Scope of Automation and Control ……………………………………………………… 4
2.1 Ancillary Systems ………………………………………………………………………………. 5
2.1.1 Electrical Power System ………………………………………………………………………. 6
2.1.2 Fire Alarm System ………………………………………………………………………………. 6
2.1.3 HVAC Controls …………………………………………………………………………………… 7
2.1.4 Lighting Controls …………………………………………………………………………………. 7
2.1.5 Security / Access Controls / Video Monitoring ………………………………………… 8
3.0 Reliability Requirements And Analysis …………………………………………….. 11
3.1 Reliability Requirements ……………………………………………………………………. 11
3.1.1 Basic Reliability Analysis ……………………………………………………………………. 11
3.1.2 Examples – Raw Sewage Pumping ……………………………………………………… 13
3.1.3 Examples – Primary Clarifiers …………………………………………………………….. 18
3.1.4 Example – Network Cable …………………………………………………………………… 20
4.0 Equipment Control ………………………………………………………………………….. 23
4.1 Modes of Control ……………………………………………………………………………… 23
4.2 Local Control Requirements ………………………………………………………………. 25
4.2.1 General ……………………………………………………………………………………………. 25
4.2.2 Motor Disconnect Switches ………………………………………………………………… 27
4.2.3 General Guidelines ……………………………………………………………………………. 28
5.0 Motor Control …………………………………………………………………………………. 31
5.1 Motor Control Automation Styles ………………………………………………………… 31
5.2 Reliability Analysis …………………………………………………………………………… 32
5.3 Recommendations …………………………………………………………………………… 35
6.0 Instrumentation ………………………………………………………………………………. 37
6.1 Instrument Selection ………………………………………………………………………… 37
6.1.1 Classes of Measurement Instruments ………………………………………………….. 37
6.1.2 Discrete vs Transmitter Selection ………………………………………………………… 38
6.1.3 Use of Networked Instruments ……………………………………………………………. 40

دانلود ایبوک طرح جامع اتوماسیون گیاهان تصفیه خانه فاضلاب

فهرست مطالب
1.0 مقدمه ………………………………………… ………………………………………….. 1
1.1 اهداف کلی پروژه ………………………………………. ………………………….. 1
1.2 محدوده طرح جامع و محدودیت ها …………………………………….. ……………….. 1
1.3 تعاریف ………………………………………… ………………………………………….. …. 2
دامنه 2.0 اتوماسیون و کنترل …………………………………….. ………………. 4
2.1 سیستم های جانبی ……………………………………….. …………………………………….. 5
2.1.1 سیستم قدرت الکتریکی …………………………………….. ……………………………….. 6
2.1.2 سیستم اعلام حریق …………………………………….. ……………………………………….. 6
2.1.3 کنترل های HVAC ……………………………………… ………………………………………….. 7
2.1.4 کنترل های روشنایی ……………………………………… …………………………………………. 7
2.1.5 امنیت / کنترل دسترسی / نظارت بر فیلم …………………………………. …….. 8
3.0 مورد نیاز و تحلیل قابلیت اطمینان ……………………………………… …….. 11
3.1 الزامات قابلیت اطمینان ……………………………………….. ………………………….. 11
3.1.1 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان پایه …………………………………….. …………………………….. 11
3.1.2 مثالها – پمپاژ فاضلاب خام …………………………………… ………………… 13
3.1.3 مثالها – شفاف سازی اولیه ……………………………………. ………………………. 18
3.1.4 مثال – کابل شبکه ……………………………………. …………………………….. 20
4.0 کنترل تجهیزات ……………………………………….. ………………………………… 23
4.1 حالت های کنترل ………………………………………. …………………………………….. 23
4.2 الزامات کنترل محلی ………………………………………. ……………………… 25
4.2.1 عمومی ………………………………………. ………………………………………….. ………. 25
4.2.2 کلیدهای قطع موتور …………………………………….. …………………………. 27
4.2.3 دستورالعمل های عمومی ……………………………………… ……………………………………. 28
5.0 کنترل موتور ……………………………………….. ……………………………………….. 31
5.1 سبک های اتوماسیون کنترل موتور ……………………………………… ………………… 31
5.2 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ……………………………………….. ………………………………… 32
5.3 توصیه ها ………………………………………… ………………………………… 35
6.0 ابزار دقیق ………………………………………… ……………………………………. 37
6.1 انتخاب ابزار ……………………………………….. ………………………………. 37
6.1.1 کلاسهای ابزار اندازه گیری ……………………………………. ……………. 37
6.1.2 انتخاب گسسته در مقابل فرستنده ……………………………………. ………………….. 38
6.1.3 استفاده از ابزارهای شبکه ……………………………………. ……………………… 40

دکمه بازگشت به بالا