دانلود کتاب Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition

خرید ایبوک Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition

برای دانلود کتاب Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition دانلود راهنمای ویلیام هماتولوژی، نسخه هشتم
خرید ایبوک Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition دانلود راهنمای ویلیام هماتولوژی، نسخه هشتم

Kuerer’s Breast Surgical Oncology 1st Edition
by Henry Kuerer (Author)

Hardcover: 1100 pages
Publisher: McGraw-Hill Professional; 1 edition (February 8, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0071601767
ISBN-13: 978-0071601764

لینک:https://www.amazon.com/Williams-Manual-Hematology-Marshall-Lichtman/dp/007162242X

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Williams Manual of Hematology, Eighth Edition 8th Edition

A convenient full-color reference distilled from the world’s leading hematology text – perfect when you need answers in the office, clinic, or on hospital rounds.

Williams Manual of Hematology, 8e is a concise and easy-to-navigate compilation of the pathogenic, diagnostic, and therapeutic essentials of blood cell and coagulation protein disorders. Referenced to the classic Williams Hematology, 8e, this handy, easily transported reference has been carefully edited to deliver only the most clinical point-of-care facts.

Covering both common and uncommon blood disorders, this complete guide includes sections on:

Disorders of red cells
Disorders of granulocytes
Disorders of monocytes and macrophages
The clonal myeloid disorders
The polyclonal lymphoid diseases
The clonal lymphoid and plasma cell diseases
Disorders of platelets and hemostasis
Disorders of coagulation proteins
Transfusion and hemapheresis
Now in full color for the first time, Williams Manual of Hematology, 8e is the fastest and most convenient way to access the unmatched clinical authority of Williams Hematology, 8e.

 

دانلود کتاب راهنمای ویلیام هماتولوژی، نسخه هشتم

یک مرجع کامل رنگ کامل از متن متداول در جهان هماتولوژی – کامل هنگامی که شما نیاز به پاسخ در دفتر، درمانگاه، و یا در دوران بیمارستان است.

راهنمای ویلیام هماتولوژی، 8e یک ترکیب مختصر و آسان برای حرکت از مواد بیماریزا، تشخیصی، و درمانی از سلول های خونی و اختلالات پروتئین انعقادی است. با اشاره به کلاسیک ویلیامز هماتولوژی، 8e، این مرجع مفید، به راحتی حمل و نقل شده به دقت ویرایش شده برای ارائه تنها کلینیک ترین نکات مراقبت از حقایق.

پوشش هر دو بیماری رایج و غیر معمول، این راهنمای کامل شامل موارد زیر است:

اختلالاتی از سلولهای قرمز
اختلالات گرانولوسیت ها
اختلالات مونوسیت ها و ماکروفاژها
اختلالات میلولوی کلونال
بیماری های لنفاوی پلی کلنال
بیماری های لنفوئیدی و پلاسمای سلولهای کلونال
اختلالات پلاکتها و هموستاز
اختلالات پروتئین انعقاد
انتقال و hemapheresis

در حال حاضر در رنگ کامل برای اولین بار، راهنمای ویلیام هماتولوژی، 8e سریع ترین و راحت ترین راه برای دسترسی به اقتدار بالینی بی نظیر ویلیام هماتولوژی، 8e است.

دکمه بازگشت به بالا