دانلود گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)

خرید گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)

برای دانلود فایل Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali) مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2021 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali) از Chemical Economics Handbook دانلود گزارش کلر سدیم هیدروکسید (کلر قلیایی)
دانلود گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali) از Chemical Economics Handbook دانلود گزارش کلر سدیم هیدروکسید (کلر قلیایی)

Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)
Chemical Economics Handbook
Published July 2021

لینک گزارش از Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)

https://ihsmarkit.com/products/chlorine-sodium-chemical-economics-handbook.html

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

دانلود رایگان گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)

برای اطمینان از کیفیت گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali) ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)

This chlor-alkali report presents world capacity, production, and consumption of chlorine and caustic soda (sodium hydroxide, NaOH) by region and application for 2011–20, with a forecast to 2025. It does not cover the production of potassium hydroxide (KOH), but includes the chlorine coproduced with KOH. Global chlor-alkali consumption is a function of global economic growth or decline. Chlorine demand is driven primarily by the construction sector, while caustic soda demand is driven primarily by the manufacturing sector. Chlorine consumption is largely dependent on the vinyl chain, which includes the production of EDC, VCM, and PVC. Demand for chlor-alkali roughly follows worldwide GDP; however, aggregate global growth or decline does not account for the differences in regions, masking the stronger growth in developing countries versus mature (developed) economies.

دانلود گزارش کلر سدیم هیدروکسید (کلر قلیایی)

این گزارش کلر قلیایی نشان دهنده ظرفیت ، تولید و مصرف کلر و سود سوزآور (هیدروکسید سدیم ، NaOH) بر اساس منطقه و کاربرد برای سالهای 2011 تا 20 ، با پیش بینی تا سال 2025 است. این تولید هیدروکسید پتاسیم (KOH) را پوشش نمی دهد. ) ، اما شامل کلر تولید شده با KOH است. مصرف جهانی کلر قلیایی تابعی از رشد یا کاهش اقتصاد جهانی است. تقاضای کلر عمدتا توسط بخش ساخت و ساز ، در حالی که تقاضای سود سوزآور عمدتا توسط بخش تولید ایجاد می شود. مصرف کلر تا حد زیادی به زنجیره وینیل وابسته است که شامل تولید EDC ، VCM و PVC می شود. تقاضا برای کلر قلیایی تقریباً از تولید ناخالص داخلی جهان پیروی می کند. با این حال ، رشد کلی یا کاهش جهانی ، تفاوت در مناطق را در نظر نمی گیرد و رشد قوی تر در کشورهای در حال توسعه را در مقابل اقتصادهای بالغ (توسعه یافته) پوشش می دهد.

فهرست مطالب Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali)

 

Contents
Executive summary7
Summary9
Salient statistics11
Chlorine11
Caustic soda (sodium hydroxide)14
Capacity16
Chlorine16
Caustic soda (sodium hydroxide)18
Production18
Chlorine18
Caustic soda (sodium hydroxide)18
Consumption19
Chlorine19
Caustic soda (sodium hydroxide)25
Price27
Trade28
Introduction34
Manufacturing processes35
Coproduction of chlorine and caustic35
Diaphragm cell35
Mercury cell36
Membrane cell37
Without coproduction of either chlorine or caustic38
Chlorine38
Chlorine from hydrogen chloride38
Chlorine as a by-product of metal production39
Chlorine coproduction with potassium hydroxide39
Other chlorine production processes39
Caustic/sodium hydroxide39
Major end uses40
Chlorine40
Vinyls40
Propylene oxide and phosgene40
Epichlorohydrin41
Intermediate chemicals41
Chlorinated methanes42
Chlorinated ethanes42
Inorganic chemicals44
–Water treatment46
Pulp and paper47
Other47
Sodium hydroxide (caustic)48
Pulp and paper49
Alumina50
Propylene oxide50
Polycarbonates51
Epichlorohydrin51
Organic chemicals51
Inorganic chemicals52
Soaps and detergents54
Textiles55
–Water treatment56
Other56
Environmental issues60
Supply and demand by region62
North America62
Overview62
Capacity62
Salient statistics63
Production65
Consumption66
Trade70
United States72
Producing companies72
Salient statistics77
Consumption79
Trade81
Canada83
Producing companies83
Salient statistics84
Consumption86
Trade88
Mexico90
Producing companies90
Salient statistics91
Consumption93
Trade95
South America97
Producing companies97
Salient statistics102
Production103
Consumption105
Trade109
Europe111
–Western Europe111
Producing companies112
Salient statistics121
Consumption122
Trade125
Central Europe127
Producing companies127
Salient statistics131
Production133
Consumption135
Trade139
CIS and Baltic States141
Producing companies142
Salient statistics145
Production147
Consumption149
Trade153
Middle East155
Producing companies156
Salient statistics161
Production162
Consumption164
Trade168
Africa170
Producing companies171
Salient statistics174
Production176
Consumption178
Trade181
Indian Subcontinent183
Producing companies184
Salient statistics188
Production190
Consumption192
Trade197
Northeast Asia198
Overview199
Capacity199
Salient statistics201
Production203
Consumption205
Trade209
Mainland China211
Producing companies212
Salient statistics224
Consumption227
Trade230
Japan231
Producing companies231
Salient statistics234
Consumption235
Trade237
South Korea239
Producing companies239
Salient statistics241
Consumption243
Trade245
Taiwan247
Producing companies247
Salient statistics249
Consumption251
Trade253
Southeast Asia255
Producing companies256
Salient statistics260
Production262
Consumption264
Trade268
Additional resources271
Revisions272
Data Workbook273
Notice274

دکمه بازگشت به بالا