دانلود گزارش Hydrochloric Acid از CEH IHS

خرید گزارش Hydrochloric Acid

برای دانلود فایل Hydrochloric Acid مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2019 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Hydrochloric Acid از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL خرید گزارشات از CEH دانلود گزارش اسید هیدروکلریک
دانلود گزارش Hydrochloric Acid از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL خرید گزارشات از CEH دانلود گزارش اسید هیدروکلریک

Hydrochloric Acid
Chemical Economics Handbook
Published August 2019

لینک گزارش از Hydrochloric Acid

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

دانلود رایگان گزارش Hydrochloric Acid

برای اطمینان از کیفیت گزارش Hydrochloric Acid ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Hydrochloric Acid

Hydrochloric acid is an integral part of the worldwide chlorine industry. Most of the HCl produced in the United States, Western Europe and Japan is generated as a by/product in the manufacture of a wide variety of organic chemicals via chlorination reactions. This supply depends largely on demand for the primary products. A significant amount of by-product HCl is generated when ethylene dichloride (EDC) is cracked to make vinyl chloride monomer (VCM). This HCl is usually recycled back to the EDC reactor for additional oxychlorination and for the most part does not enter the commercial market. Similarly, most of the HCl generated in the production of chlorinated C1s (primarily methylene chloride and chloroform) is recycled to produce additional methyl chloride.

دانلود گزارش اسید هیدروکلریک

اسید کلریدریک بخشی جدایی ناپذیر از صنعت کلر در سراسر جهان است. بیشتر HCl تولید شده در ایالات متحده ، اروپای غربی و ژاپن به عنوان محصول جانبی در تولید طیف گسترده ای از مواد شیمیایی آلی از طریق واکنش های کلرزنی تولید می شود. این میزان تأمین بیشتر به تقاضای محصولات اصلی بستگی دارد. هنگام ترک خوردن اتیلن دی کلراید (EDC) ، مقدار قابل توجهی از محصول HCl تولید می شود تا مونومر وینیل کلرید (VCM) ایجاد شود. این HCl معمولاً برای اکسی کلره زنی اضافی به راکتور EDC بازیافت می شود و در بیشتر موارد وارد بازار تجاری نمی شود. به همین ترتیب ، بیشتر HCl تولید شده در تولید کلرید C1 (در درجه اول متیلن کلراید و کلروفرم) برای تولید متیل کلراید اضافی بازیافت می شود.

فهرست مطالب Hydrochloric Acid

 

Table of Contents
SectionPage Number
Executive summary7
Summary8
United States11
Western Europe11
Japan11
China12
Introduction13
Manufacturing processes15
Coproduct hydrochloric acid15
Organic sources15
Inorganic sources18
From chlorine and hydrogen18
From salt and sulfuric acid18
Mannheim process18
Hargreaves process18
Fluidized-bed process18
Waste incineration19
Environmental issues20
Supply and demand by region21
United States21
Producing companies21
Salient statistics27
Production28
Coproduct sources30
Vinyl chloride monomer30
Isocyanates30
Fluorocarbons30
Chlorinated ethanes32
Chlorinated methanes32
Other33
Chlorine and hydrogen –34
Consumption34
Anhydrous hydrogen chloride37
Ethylene dichloride37
Methyl chloride (silicones)37
Other37
Aqueous hydrochloric acid (muriatic acid)38
Food38
Oil well acidizing39
Calcium chloride40
Brine treating41
Steel pickling41
Silicones42
Swimming pools42
Other42
Price44
Trade47
Imports47
Exports47
Canada48
Producing companies48
Salient statistics50
Consumption50
Captive52
Merchant52
Oil well acidizing52
Other52
Price52
Trade53
Mexico55
Producing companies55
Salient statistics55
Production56
Consumption57
Captive59
Merchant59
Price59
Trade59
Central and South America60
Producing companies60
Salient statistics62
Production63
Argentina65
Brazil66
Venezuela67
Consumption68
Trade70
Imports70
Exports71
Western Europe72
Producing companies72
Producers72
Analysis80
Salient statistics82
Production82
Consumption84
Organic chemicals85
Inorganic chemicals86
Nonchemical applications86
Price87
Trade88
Central Europe90
Producing companies90
Salient statistics94
Production95
Consumption95
Trade96
Eastern Europe96
Producing companies97
Salient statistics101
Trade102
Middle East102
Producing companies102
Salient statistics107
Trade107
Africa108
Producing companies108
Salient statistics111
Trade111
China111
Producing companies111
Salient statistics115
Production116
Consumption116
Price117
Trade117
Japan118
Producing companies118
Salient statistics120
Production120
Consumption121
Price124
Trade125
Other Asia126
Producing companies126
Production129
Consumption129
Trade130
Imports130
Exports131
Additional resources132
Revisions133

دکمه بازگشت به بالا