دانلود گزارش Ion Exchange Resins 124 خرید Process Economics Program Report 124A

خرید گزارش PEP Report 124A Ion Exchange Resins

برای دانلود گزارش PEP Report 124A و خرید ریپورت Ion Exchange Resins بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود Report ایمیل می شود.این ریپورت در فرمت PDF و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی گزارش مربوط به سال 2003 و قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

برای خرید گزارشهای Process Economics Program Report کافیست آدرس گزارش را برای ما ارسال کنید. هزینه دریافت PDF فایل از سایت S&P Global، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.

spglobal.com
در صورتی که نیاز به پی دی اف هر گزارشی از سایت spglobal.com دارید با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

خرید ریپورت PEP 124A

خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS - تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی

Process Economics Program Report 124A

Ion Exchange Resins

Language ‏ : ‎ English

Published August 2003

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/products/chemical-technology-pep-ion-exchange-resins-2003.html

دانلود گزارش Ion Exchange Resins


Ion exchange resins have many applications in water treatment, wastewater treatment boiler feed/condensate treatment, sugar refining, pharmaceuticals & biotechnology, and in chemical processes as catalysts. However, despite the broad range of uses, the market for ion exchange markets is small just over $600 million globally. The market is mature: in the developed world, ion exchange resins appear to have fully penetrated the market for their applications. Manufacturing technology developments in the past 25 years in large, commercial-scale ion exchange resins have included:

  • Development of monodispersate resins
    • Development of resin beads with a core/shell morphology for greater durability
    • A transition away from chlorinated swelling agents to non-chlorinated swelling agents

Aside from these developments, innovation in manufacturing processes for the ion exchange resin market has been limited. In certain markets, such as pharmaceuticals or water/wastewater, there may be regulatory or industry-specific cultural barriers to process innovation. Further, technologies such as reverse osmosis and CEDI are replacing ion exchange, wholly or partly, in certain water purification applications. Drivers for success in this market appear to be less innovation in resin manufacturing, but rather price, distribution, having an established relationship with the customer (both system builders and end-users), and quality of the product. Cost advantages appear to be less a function of process technology, but more a function of scale and the ability to balance capacity and sales. Consolidation of producers in the late 1990s led to rationalization of obsolete or sub-scale manufacturing plants, and the emergence of five major resin manufacturers; Rohm & Haas, Dow Chemical, Mitsubishi Chemical, Bayer Sybron and Purolite. The report analyzes the production technology and manufacturing costs of the following ion exchange resins:

    This report will be of interest to managers working producers and consumers of ion exchange resins, companies considering entering the ion exchange market, researchers in the ion exchange field, and analysts of the companies that are active in ion exchange or in competing technologies.

    دانلود گزارش رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی کاربردهای زیادی در تصفیه آب، تصفیه فاضلاب دیگ بخار/تعمیرات میعانات، تصفیه شکر، داروسازی و بیوتکنولوژی و در فرآیندهای شیمیایی به عنوان کاتالیزور دارند. با این حال، علیرغم طیف وسیعی از کاربردها، بازار برای بازارهای تبادل یونی کمی بیش از 600 میلیون دلار در سطح جهان است. بازار بالغ است: در جهان توسعه یافته، رزین های تبادل یونی به نظر می رسد به طور کامل برای کاربردهای خود در بازار نفوذ کرده اند. پیشرفت های فناوری ساخت در 25 سال گذشته در رزین های تبادل یونی در مقیاس بزرگ تجاری شامل موارد زیر است:

توسعه رزین های monodispersate
توسعه دانه های رزین با مورفولوژی هسته/پوسته برای دوام بیشتر
انتقال از عوامل متورم کننده کلر به عوامل متورم کننده غیرکلره

گذشته از این پیشرفت ها، نوآوری در فرآیندهای تولید برای بازار رزین تبادل یونی محدود شده است. در بازارهای خاص، مانند داروها یا آب/فاضلاب، ممکن است موانع فرهنگی نظارتی یا خاص صنعت برای نوآوری فرآیند وجود داشته باشد. علاوه بر این، فناوری هایی مانند اسمز معکوس و CEDI جایگزین تبادل یونی، به طور کامل یا جزئی، در برخی کاربردهای تصفیه آب هستند. به نظر می رسد محرک های موفقیت در این بازار، نوآوری کمتر در تولید رزین است، بلکه قیمت، توزیع، داشتن رابطه ثابت با مشتری (اعم از سازندگان سیستم و کاربران نهایی) و کیفیت محصول است. به نظر می رسد مزایای هزینه کمتر تابعی از فناوری فرآیند است، اما بیشتر تابعی از مقیاس و توانایی تعادل ظرفیت و فروش است. ادغام تولیدکنندگان در اواخر دهه 1990 منجر به منطقی شدن کارخانه‌های تولیدی منسوخ یا کوچک‌تر و ظهور پنج تولیدکننده بزرگ رزین شد. Rohm & Haas، Dow Chemical، Mitsubishi Chemical، Bayer Sybron و Purolite. این گزارش فناوری تولید و هزینه‌های ساخت رزین‌های تبادل یونی زیر را تجزیه و تحلیل می‌کند:

رزین های کاتیونی اسیدی قوی بر پایه پلی (استایرن-دیوینیل بنزن).
رزین های آنیونی قوی پایه پلی (استایرن-دیوینیل بنزن) (نوع 1 و نوع 2)
رزین های آنیونی پایه ضعیف پلی (استایرن-دیوینیل بنزن).

این گزارش مورد توجه مدیران تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رزین های تبادل یونی، شرکت هایی که قصد ورود به بازار تبادل یونی را دارند، محققان در زمینه تبادل یونی و تحلیلگران شرکت هایی که در تبادل یونی یا فناوری های رقیب فعال هستند، خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا