دانلود گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS) از CEH

خرید گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS)

برای دانلود فایل Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS) مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2021 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS) از Chemical Economics Handbook
دانلود گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS) از Chemical Economics Handbook

Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA)/Linear Alkylate Sulfonate (LAS)
Chemical Economics Handbook

لینک گزارش از Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS)

https://ihsmarkit.com/products/linear-alkylate-chemical-economics-handbook.html

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

دانلود رایگان گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS)

برای اطمینان از کیفیت گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS) ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS)

Linear alkylbenzene sulfonic acid (LABSA) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Linear alkylbenzene sulfonate (LAS), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. The LABSA market is driven by the markets for LAS, primarily household detergents. Linear alkylbenzene sulfonate was developed as a biodegradable replacement for nonlinear (branched) alkylbenzene sulfonate (BAS) and has largely replaced BAS in household detergents throughout the world.

دانلود گزارش آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LABSA) آلکیلات سولفونات خطی (LAS)

آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LABSA) به صورت تجاری با سولفوناسیون آلکیل بنزن خطی (LAB) تهیه می شود. آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS)، سورفکتانت مصنوعی با بیشترین حجم در جهان، که شامل نمک های مختلف آلکیل بنزن های سولفونه شده است، به طور گسترده در شوینده های خانگی و همچنین در کاربردهای صنعتی متعدد استفاده می شود. بازار LABSA توسط بازارهای LAS، عمدتاً مواد شوینده خانگی، هدایت می شود. آلکیل بنزن سولفونات خطی به عنوان یک جایگزین زیست تخریب پذیر برای آلکیل بنزن سولفونات غیرخطی (شاخه ای) (BAS) ساخته شد و تا حد زیادی جایگزین BAS در مواد شوینده خانگی در سراسر جهان شده است.

فهرست مطالب Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) Linear Alkylate Sulfonate (LAS)

 

Table of Contents
Section Page Number
Executive summary 5
Summary 6
Manufacturing processes 10
Environmental issues 12
Supply and demand by region 13
North America 13
Producing companies 13
Salient statistics 14
Consumption 15
Household products 16
Heavy-duty laundry detergents (powders and liquids) 18
Light-duty liquid detergents 19
Other household cleaners 20
Industrial, institutional, and commercial applications 20
Price 21
Trade 22
Mexico 22
Central and South America 23
Western Europe 25
Producing companies 26
Salient statistics 31
Consumption 31
Household products 33
Laundry powders 33
Laundry liquids 33
Other household cleaners 34
Industrial, institutional, and commercial applications 34
Price 34
Trade 35
Central and Eastern Europe 35
Producing companies 36
Salient statistics 38
Consumption 39
Middle East 39
Producing companies 40
Salient statistics 43
Africa 44
Producing companies 45
Salient statistics 47
Indian Subcontinent 48
Producing companies 48
Salient statistics 50
Consumption 51
Price 52
Trade 52
Mainland China 52
Producing companies 52
Salient statistics 55
Consumption 56
Price 58
Trade 59
Northeast Asia 59
Producing companies 59
Salient statistics 61
Japan 61
South Korea 62
Taiwan 63
Consumption 64
Price 65
Trade 65
Southeast Asia 66
Producing companies 66
Salient statistics 68
Consumption 68
Additional resources 70
Revisions 71
Data Workbook 72
Notice 73

 

دکمه بازگشت به بالا