دانلود گزارش Lubricants Synthetic از CEH IHS

خرید گزارش Lubricants Synthetic

برای دانلود فایل Lubricants Synthetic مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2018 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Lubricants Synthetic از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL خرید گزارشات از CEH دانلود گزارش روان کننده های مصنوعی
دانلود گزارش Lubricants Synthetic از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL خرید گزارشات از CEH دانلود گزارش روان کننده های مصنوعی

Lubricants, Synthetic
Specialty Chemicals Update Program
Published November 2018

لینک گزارش از Lubricants Synthetic

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

دانلود رایگان گزارش Lubricants Synthetic

برای اطمینان از کیفیت گزارش Lubricants Synthetic ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Lubricants Synthetic

This report discusses the two major categories of specialty films—engineering films (polyester, nylon, and polycarbonate) and high-performance films (fluoropolymer, polyimide, polyethylene naphthalate, cyclo-olefin copolymer/polymer, and developmental).

Although they are consumed in much lower quantities than engineering films, high-performance films receive greater emphasis in this report because of their high prices and high value in use.

Developmental films include a variety of commercial and semicommercial films with low annual consumption volumes and high selling prices. The term developmental does not necessarily refer to product life-cycle position, but reflects the films’ niche market status. Most of these films are performance driven and encounter relatively low levels of intermaterial competition.

دانلود گزارش روان کننده های مصنوعی

این گزارش به بحث در مورد دو دسته عمده فیلم های تخصصی – فیلم های مهندسی (پلی استر ، نایلون و پلی کربنات) و فیلم های با کارایی بالا (فلوروپلیمر ، پلی آمید ، پلی اتیلن نفتالات ، کوپلیمر / پلیمر سیکلو الفین و ساخت) می پردازد.

اگرچه آنها در مقادیر بسیار کمتری نسبت به فیلمهای مهندسی مصرف می شوند ، اما فیلمهای با کارایی بالا به دلیل قیمت بالا و ارزش بالای استفاده در این گزارش تأکید بیشتری دارند.

فیلم های توسعه شامل انواع فیلم های تجاری و نیمه تجاری با حجم مصرف کم سالانه و قیمت فروش بالا هستند. اصطلاح توسعه لزوماً به موقعیت چرخه عمر محصول اشاره نمی کند ، اما وضعیت بازار در بازار را نشان می دهد. اکثر این فیلم ها عملکرد محور هستند و از رقابت نسبتاً کمی با سطح کمی برخوردار هستند.

فهرست مطالب Lubricants Synthetic

 

 

 

Table of Contents

 

SectionPage Number

Executive summary10
Summary11
Polyalphaolefins (PAOs)14
Esters14
Polyalkylene glycols15
Abbreviations16
Overview of the synthetic lubricants industry17
Introduction17
North America18
Industry structure18
Company profiles23
The Dow Chemical Company23
ExxonMobil Chemical Company23
Quaker Chemical Corporation24
Operating characteristics24
Research and development24
Manufacturing25
Marketing25
Cost structure and profitability26
Government regulations26
Trends and opportunities27
Critical factors for success28
Western Europe29
Industry structure29
Company profiles31
BASF31
LANXESS 331
Operating characteristics32
Research and development32
Manufacturing33
Marketing34
Cost structure and profitability35
Government regulations36
Developmental phase36
Marketing36
Utilization37
Automotive lubricants37
Hydraulic fluids38
Lubricants for refrigeration38
Biodegradable fluids39
Disposal40
Trends and opportunities41
Automotive lubricating oils42
Lubricants for refrigeration44
Industrial lubricants and functional fluids45
Strategic issues45
Critical factors for success46
Japan48
Industry structure48
Company profiles49
Kao Corporation49
Lion Corporation50
NOF Corporation50
Operating characteristics51
Research and development51
Manufacturing51
Marketing51
Cost structure and profitability52
Government regulations52
Trends and opportunities53
Critical factors for success55
China55
Industry structure55
Company profile—Sinopec Lubricant Company58
Synthetic lubricant products and markets59
Products and functions59
Polyalphaolefins61
Polyol esters62
Dibasic acid esters63
Polyalkylene glycols63
Phosphate esters65
Polymer esters65
Polybutenes66
Dialkylbenzenes66
Alkylnaphthalenes67
Other specialty products67
Fluorinated compounds67
Multi-ply alkylated cyclopentanes68
Polyphenyl ethers68
Polyvinyl ethers69
Silicate ester lubricants69
Silicones and fluorosilicones69
Competing products70
Group III/III+ base oils70
GTL base oils70
North America71
Consumption and markets71
Polyalphaolefins72
Automotive applications73
Aviation applications74
Industrial applications74
Grease and other applications74
Polyol esters74
Automotive and aviation applications75
Industrial applications76
Polyalkylene glycols76
Automotive applications77
Industrial applications77
Dibasic acid esters79
Automotive and aviation applications80
Industrial applications80
Polybutenes80
Automotive applications81
Industrial applications81
Phosphate esters81
Aviation applications82
Industrial applications82
Alkylnaphthalenes83
Dialkylbenzenes83
Other specialty products84
Silicones and fluorosilicones84
Fluorinated products84
Polyphenyl ethers85
Silicate esters85
Market participants85
Polyalphaolefins86
Polyol esters and diesters88
Polyalkylene glycols88
Polybutenes89
Phosphate esters90
Alkylnaphthalenes (alkylated naphthalene)90
Dialkylbenzenes90
Other specialty products90
Novel biosynthetic lubricants91
Prices92
Future trends and strategic issues92
South America93
Western Europe94
Consumption and Markets94
Overview94
Polyalphaolefins96
Automotive crankcase lubricants for gasoline engines97
Automotive crankcase lubricants for diesel engines98
Automotive gear lubricants99
Other auto lubricants99
Aviation crankcase lubricants99
Industrial uses100
Polyol esters100
Automotive crankcase lubricants101
Aviation turbine oils101
Fire-resistant and biodegradable hydraulic fluids102
Refrigerant oils102
Metalworking oils103
Metal rolling oils103
Industrial gear and transformer oils103
Compressor oils104
Greases and other104
Polyalkylene glycols104
Two-cycle engine oils105
Fire-resistant hydraulic fluids105
Circulating, bearing, and gear oils106
Textile oils106
Compressor oils106
Metalworking oils106
Refrigerant oils106
Monoesters107
Dibasic and tribasic acid esters107
Automotive crankcase lubricants108
Other automotive uses108
Aviation turbine oils108
Bearings, hydraulic fluids, gears, and greases108
Industrial compressor oils108
Polybutenes109
Two-cycle engine oils109
Compressor oils110
Gear and hydraulic oils, greases110
Metalworking oils110
Phosphate esters111
Fire-resistant hydraulic fluids111
Aviation hydraulic fluids112
Turbine oils and compressor oils112
Dialkylbenzenes112
Refrigeration oils113
Metalworking oils113
Other specialty products113
Silicones and fluorosilicones114
Fluorinated compounds114
Silicate esters115
Market participants115
Mergers and acquisitions in the lubricants industry116
Polyalphaolefins and related products117
ExxonMobil118
INEOS Oligomers118
Chevron Phillips118
Esters118
Dibasic and tribasic acid esters118
Polyol esters119
Polymer esters119
Polyalkylene glycols119
Other synlube base stocks119
Synlube compounders and marketers120
Prices120
Future trends and strategic issues121
Market-driven trends122
Technology-driven trends122
Environmentally driven trends123
Central and Eastern Europe124
Middle East and Africa126
Asia127
Japan127
Consumption and markets127
Overview127
Polyalphaolefins128
Polyalkylene glycols130
Polyol esters (hindered esters)131
Polybutenes132
Dibasic acid esters134
Phosphate esters135
Dialkylbenzenes136
Other specialty products137
Market participants139
Polyalphaolefins139
Polyalkylene glycols140
Polyol esters140
Polybutenes140
Dibasic acid esters140
Phosphate esters141
Dialkylbenzenes141
Silicones141
Fluorinated products141
Other specialty products141
Prices141
China142
Consumption and markets142
Overview142
Polyalkylene glycols143
Polyalphaolefins145
Polyol esters148
Market participants151
Prices152
Other Asia153
Consumption and markets153
Polybutenes153
Polyalphaolefins153
Air conditioning and refrigeration154
Market participants155
Overview of the lubricating oil industry156
Base oil156
Capacity156
Supply156
Demand157
Trade balance157
Finished lubricants157
Supply157
Demand158
Lubricant formulation trends and base oil impacts161
Industry structure162
North America162
Producers and products162
Consumption164
Growth forecast164
South America165
Producers and products165
Consumption166
Growth forecast167
Western Europe168
Producers and products168
Production170
Consumption170
Growth forecast172
Central and Eastern Europe172
Industry structure172
Producers and products173
Production174
Consumption174
Growth forecast175
Middle East175
Producers and products175
Consumption177
Growth forecast177
Africa177
Producers and products177
Consumption178
Growth forecast179
Japan179
Producers and products179
Supply/demand180
Growth forecast181
China181
Industry structure181
Producers and products182
Base oil182
Finished lubricants183
Supply/demand186
Base oil186
Finished lubricants186
Growth forecast187
Other Asia188
Producers and products188
Supply/demand189
Revisions194
دکمه بازگشت به بالا