دانلود گزارش Oxo Alcohols خرید Process Economics Program Consolidated Report CR004

خرید گزارش Oxo Alcohols

برای دانلود گزارش Oxo Alcohols و خرید ریپورت Oxo Alcohols بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود Report ایمیل می شود.این ریپورت در فرمت PDF و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی گزارش مربوط به سال 2016 و قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

برای خرید گزارشهای Process Economics Program Report کافیست آدرس گزارش را برای ما ارسال کنید. هزینه دریافت PDF فایل از سایت S&P Global، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.

spglobal.com
در صورتی که نیاز به پی دی اف هر گزارشی از سایت spglobal.com دارید با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

خرید ریپورت Oxo Alcohols

خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS - تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی

Oxo Alcohols

PEP Consolidated Report CR004

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/products/chemical-technology-pep-oxo-alcohols.html#

خرید Process Economics Program Consolidated Report CR004


This report consolidates and updates the IHS Process Economics Program (PEP) technical and economic analyses of oxo alcohols manufacturing technologies from 1995 to the present. The term “oxo” is the generic name for the chemicals manufactured from “oxo synthesis” chemistry, which is the hydroformylation of olefins by using syngas, carbon monoxide, and hydrogen. The oxo process or hydroformylation of olefins with synthesis gas (or syngas) is the principal route to C3–C15 aldehydes, which are converted to alcohols, acids, or other derivatives. By far the most important oxo chemical is n-butyraldehyde, followed by C6–C13 aldehydes for plasticizer alcohols, isobutyraldehyde, valeraldehyde, and C12–C18 aldehydes for detergent alcohols. Nearly all oxo aldehydes are converted to derivatives in plants adjacent to the hydroformylation unit; very small volumes of oxo aldehydes are transported.

گزارش تلفیقی برنامه اقتصاد فرآیند CR004

این گزارش تحلیل‌های فنی و اقتصادی برنامه اقتصاد فرآیند IHS (PEP) را از فناوری‌های تولید الکل‌های اکسو از سال 1995 تا کنون ادغام و به روز می‌کند. اصطلاح “oxo” نام عمومی برای مواد شیمیایی تولید شده از شیمی “oxo synthesis” است که هیدروفرمیلاسیون الفین ها با استفاده از گاز سنتز، مونوکسید کربن و هیدروژن است. فرآیند اکسو یا هیدروفرمیلاسیون الفین ها با گاز سنتز (یا گاز سنتز) مسیر اصلی رسیدن به آلدئیدهای C3-C15 است که به الکل ها، اسیدها یا سایر مشتقات تبدیل می شوند. تا حد زیادی مهمترین ماده شیمیایی اکسو n-butyraldehyde است و پس از آن آلدئیدهای C6-C13 برای الکل های نرم کننده، ایزوبوتیرآلدئید، والرآلدئید و آلدئیدهای C12-C18 برای الکل های شوینده قرار دارند. تقریباً همه اکسو آلدئیدها در گیاهان مجاور واحد هیدروفورمیلاسیون به مشتقات تبدیل می شوند. حجم بسیار کمی از اکسو آلدئیدها منتقل می شوند.

دکمه بازگشت به بالا