دانلود گزارش PEP 15C خرید Vinyl Acetate Monomer

خرید گزارش PEP 15C

برای دانلود فایل PEP 15C خرید گزارش Vinyl Acetate Monomer بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2012 و در فرمت PDF ارسال می شود.

برای خرید گزارشهای Process Economics Program کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-technology-pep-index.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت IHS، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP ,و یا SCUP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Chemical Economics Handbook از IHS دانلود PDF گزارشهای PEP از ihsmarkit
دانلود گزارش Chemical Economics Handbook از IHS دانلود PDF گزارشهای PEP از ihsmarkit

Vinyl Acetate Monomer
Process Economics Program Report 15C
Published October 2012

لینک گزارش PEP 15C از ihs :

https://ihsmarkit.com/products/chemical-technology-pep-vinyl-acetate-monomer-15c.html

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 200$

دانلود رایگان گزارش PEP 15C

برای اطمینان از کیفیت گزارش PEP 15C، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از High Olefins Fluid Catalytic Cracking Processes به همین صورت هستند.

https://ihsmarkit.com/pdf/RP15C-toc_173390110917062932.pdf

درباره گزارش Titanium Dioxide Pigment

Vinyl acetate production from the acetoxylation of ethylene was developed and commercialized starting with the liquid-phase process. Because of equipment corrosion associated with the liquid-phase process, a vapor-phase acetoxylation technology was developed and commercialized in the 1970s. In vapor-phase acetoxylation, vinyl acetate monomer (VAM) is produced in the gas phase by reacting acetic acid, oxygen, and ethylene in the presence of an alumina- or silica-supported palladium catalyst in conjunction with gold along with an alkali metal. The acetoxylation of ethylene is carried out in a fixed-bed tubular reactor. Several companies have modified the vapor-phase acetoxylation process for their own manufacturing facilities. Licensed processes vary primarily in the preparation and composition of the catalyst, while some incorporate different separation schemes. Recently, a fluidized-bed reactor-based technology has become available using the same chemistry.

This report reviews the market conditions with a description of the major VAM markets and a list of the world VAM producers, along with their estimated plant capacities. The focus of this report is on recent improvements in technologies for vinyl acetate production and recovery since PEP Report 15B, Vinyl Acetate was issued in 1996. This report presents a comparative evaluation of commercial processes for producing vinyl acetate. Each vapor-phase design includes an acetoxylation reaction section, a recycle gas recovery section, and a vinyl acetate recovery section. The following process configurations were evaluated:

The conventional Bayer vapor-phase process. The Bayer process, which is utilized in most VAM plants currently in operation, is presented for two different gold/palladium (Au/Pd) catalyst compositions and performance attributes, per-pass conversion and selectivity.

The fluidized-bed reactor process, in which the reactants in the gas phase are contacted continuously over small-sized supported catalytic particles under fluidized conditions. The design is based on patents assigned to BP/Standard Oil.

The vapor-phase acetoxylation process based on a separation scheme which results in higher energy efficiency. The design is based on recent patents assigned to Celanese.

دانلود گزارش مونومر وینیل استات

تولید وینیل استات از استوکسیلاسیون اتیلن با شروع فرآیند فاز مایع توسعه و تجاری شد. به دلیل خوردگی تجهیزات مرتبط با فرآیند فاز مایع، یک فناوری استوکسیلاسیون فاز بخار در دهه 1970 توسعه و تجاری شد. در استوکسیلاسیون فاز بخار، مونومر وینیل استات (VAM) در فاز گاز با واکنش اسید استیک، اکسیژن و اتیلن در حضور یک کاتالیزور پالادیوم با پشتیبانی از آلومینا یا سیلیس همراه با طلا همراه با یک فلز قلیایی تولید می‌شود. استوکسیلاسیون اتیلن در یک راکتور لوله ای با بستر ثابت انجام می شود. چندین شرکت فرآیند استوکسیلاسیون فاز بخار را برای تاسیسات تولیدی خود اصلاح کرده اند. فرآیندهای مجاز اساساً در تهیه و ترکیب کاتالیزور متفاوت هستند، در حالی که برخی از آنها طرح‌های جداسازی متفاوتی را در خود جای می‌دهند. اخیراً یک فناوری مبتنی بر راکتور بستر سیال با استفاده از همان شیمی در دسترس قرار گرفته است.

این گزارش شرایط بازار را با شرح بازارهای اصلی VAM و فهرستی از تولیدکنندگان جهانی VAM به همراه ظرفیت تخمینی کارخانه آنها بررسی می‌کند. تمرکز این گزارش بر روی پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های تولید و بازیابی وینیل استات از زمان انتشار گزارش PEP 15B، وینیل استات در سال 1996 است. این گزارش ارزیابی مقایسه‌ای از فرآیندهای تجاری برای تولید وینیل استات را ارائه می‌کند. هر طرح فاز بخار شامل یک بخش واکنش استوکسیلاسیون، یک بخش بازیافت گاز بازیافت و یک بخش بازیابی وینیل استات است. پیکربندی فرآیند زیر ارزیابی شد:

فرآیند معمولی فاز بخار بایر. فرآیند بایر، که در اکثر کارخانه‌های VAM در حال حاضر در حال کار استفاده می‌شود، برای دو ترکیب مختلف کاتالیزور طلا/پالادیوم (Au/Pd) و ویژگی‌های عملکرد، تبدیل در هر پاس و انتخاب‌پذیری ارائه شده است.

فرآیند راکتور بستر سیال، که در آن واکنش‌دهنده‌ها در فاز گاز به طور مداوم بر روی ذرات کاتالیزوری با سایز کوچک تحت شرایط سیال تماس می‌گیرند. این طرح بر اساس پتنت های اختصاص داده شده به BP/Standard Oil است.

فرآیند استوکسیلاسیون فاز بخار بر اساس یک طرح جداسازی که منجر به راندمان انرژی بالاتر می شود. این طرح بر اساس اختراعات اخیر اختصاص داده شده به Celanese است.

Download PEP Vinyl Acetate Monomer

 

GLOSSARY ………………………………………………………………………………………………………… XIV
1
INTRODUCTION ………………………………………………………………………………………….. 1-1
2
SUMMARY ………………………………………………………………………………………………….. 2-1
GENERAL ASPECTS ……………………………………………………………………………………. 2-1
TECHNICAL ASPECTS ………………………………………………………………………………… 2-2
Vinyl Acetate by Vapor-Phase Oxyacetylation of Ethylene with Au/Pd Catalysts …… 2-3
Vinyl Acetate with Gas Dehydration Separation ……………………………………………….. 2-3
Vinyl Acetate via Fluidized Bed Reactor ………………………………………………………….. 2-3
Vinyl Acetate from Acetylene …………………………………………………………………………. 2-3
ECONOMIC ASPECTS …………………………………………………………………………………. 2-4
3
INDUSTRY STATUS …………………………………………………………………………………….. 3-1
CAPACITY …………………………………………………………………………………………………… 3-3
CONSUMPTION …………………………………………………………………………………………… 3-6
Polyvinyl Acetates ………………………………………………………………………………………… 3-9
Polyvinyl Acetates (Isolated) ……………………………………………………………………… 3-10
Polyvinyl Alcohol ………………………………………………………………………………………. 3-10
Vinyl Acetate-Ethylene Copolymers ………………………………………………………………… 3-10
Ethylene-Vinyl Alcohol Resins ………………………………………………………………………… 3-10
Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers ………………………………………………………………… 3-11
Other …………………………………………………………………………………………………………… 3-11
PRICING ……………………………………………………………………………………………………… 3-11
4
TECHNOLOGY REVIEW ………………………………………………………………………………. 4-1
PATENT LITERATURE …………………………………………………………………………………. 4-1
PROCESS TECHNOLOGY ……………………………………………………………………………. 4-3
From Ethylene, Acetic Acid and Oxygen ………………………………………………………….. 4-3
Fixed-Bed Reactor Process ……………………………………………………………………….. 4-4
Fluidized Bed Process ………………………………………………………………………………. 4-7
Reaction Conditions ……………………………………………………………………………… 4-9
Other Methods …………………………………………………………………………………………. 4-11
CATALYSTS ………………………………………………………………………………………………… 4-12
CONTENTS (Continued)
© 2012 IHS
v
PEP Report 15C
Catalyst Performance ……………………………………………………………………………………. 4-13
Fluidized Bed Catalysts …………………………………………………………………………….. 4-19
Conversion and Selectivity ………………………………………………………………………… 4-20
Commercial Catalysts ……………………………………………………………………………….. 4-21
SEPARATION AND PURIFICATION ………………………………………………………………. 4-22
VAM/Water Azeotrope …………………………………………………………………………………… 4-24
Ethyl Acetate ……………………………………………………………………………………………….. 4-24
Acetaldehyde ……………………………………………………………………………………………….. 4-26
Acetates and Vinyl Acetate/Ethylene Polymers ………………………………………………… 4-26
INTEGRATION AND COPRODUCTION ………………………………………………………….. 4-30
FROM ACETYLENE AND ACETIC ACID ………………………………………………………… 4-33
Process Review ……………………………………………………………………………………………. 4-33
Acetylene from Calcium Carbide …………………………………………………………………….. 4-35
OTHER PROCESES …………………………………………………………………………………….. 4-37
Ethylidene Diacetate Process ………………………………………………………………………… 4-37
Synthesis Gas-Based Processes ……………………………………………………………………. 4-37
5
VINYL ACETATE VIA VAPOR-PHASE ACETOXYLATION AU/PD 0.5
CATALYST …………………………………………………………………………………………………. 5-1
PROCESS DESCRIPTION ……………………………………………………………………………. 5-2
Section 100—Oxyacetylation …………………………………………………………………….. 5-4
Section 200—Gas Recovery ……………………………………………………………………… 5-4
Section 300—Product Recovery ………………………………………………………………… 5-5
PROCESS DISCUSSION ………………………………………………………………………………. 5-13
Feedstock ……………………………………………………………………………………………………. 5-13
Selection of Design Patent …………………………………………………………………………….. 5-14
Process Yield ……………………………………………………………………………………………….. 5-14
Polymerization Inhibition ………………………………………………………………………………… 5-14
Feedstock ……………………………………………………………………………………………………. 5-14
Materials of Construction ……………………………………………………………………………….. 5-15
Bulk/Tank Storage ………………………………………………………………………………………… 5-15
Energy Integration ………………………………………………………………………………………… 5-15
Carbon Dioxide Recovery ………………………………………………………………………………. 5-15
CONTENTS (Continued)
© 2012 IHS
vi
PEP Report 15C
Waste Treatment ………………………………………………………………………………………….. 5-16
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS …………………………………………………………… 5-16
DISCUSSION OF CAPITAL COST AND PRODUCT VALUE ……………………………… 5-22
6
VINYL ACETATE VIA VAPOR-PHASE ACETOXYLATION AU/PD 0.9
CATALYST …………………………………………………………………………………………………. 6-1
PROCESS DESCRIPTION ……………………………………………………………………………. 6-1
Section 100—Oxyacetylation …………………………………………………………………………. 6-3
Section 200—Gas Recovery ………………………………………………………………………….. 6-3
Section 300—Product Recovery …………………………………………………………………….. 6-4
PROCESS DISCUSSION ………………………………………………………………………………. 6-12
Feedstock ……………………………………………………………………………………………………. 6-12
Selection of Design Patent …………………………………………………………………………….. 6-12
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS …………………………………………………………… 6-13
7
VINYL ACETATE VIA VAPOR PHASE WITH GAS DEHYDRATION
SEPARATION ……………………………………………………………………………………………… 7-1
PROCESS DESCRIPTION ……………………………………………………………………………. 7-2
Section 100—Reaction ………………………………………………………………………………….. 7-4
Section 200—Vapor Recovery ……………………………………………………………………….. 7-4
Section 300—Product Recovery …………………………………………………………………….. 7-5
PROCESS DISCUSSION ………………………………………………………………………………. 7-12
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS …………………………………………………………… 7-12
8
VINYL ACETATE VIA FLUIDIZED BED REACTOR PROCESS ………………………… 8-1
PROCESS DESCRIPTION ……………………………………………………………………………. 8-2
Section 100—Reaction ………………………………………………………………………………….. 8-4
Section 200—Gas Recovery ………………………………………………………………………….. 8-4
Section 300—Vinyl Acetate Recovery ……………………………………………………………… 8-5
PROCESS DISCUSSION ………………………………………………………………………………. 8-12
Feedstock ……………………………………………………………………………………………………. 8-12
Selection of Design Patent …………………………………………………………………………….. 8-12
Oxygen Content ……………………………………………………………………………………….. 8-13
Stream Factor ………………………………………………………………………………………………. 8-13
CONTENTS (Concluded)
© 2012 IHS
vii
PEP Report 15C
Materials of Construction ……………………………………………………………………………….. 8-13
Bulk/Tank Storage ………………………………………………………………………………………… 8-13
Energy Integration ………………………………………………………………………………………… 8-14
Carbon Dioxide Recovery ………………………………………………………………………………. 8-14
Waste Treatment ………………………………………………………………………………………….. 8-14
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS …………………………………………………………… 8-14
9
VINYL ACETATE FROM ACETYLENE VIA VAPOR-PHASE PROCESS …………… 9-1
PROCESS DESCRIPTION ……………………………………………………………………………. 9-1
Acetylene Generation Section ………………………………………………………………………… 9-3
Reaction Section ………………………………………………………………………………………….. 9-3
Recovery Section …………………………………………………………………………………………. 9-3
PROCESS DISCUSSION ………………………………………………………………………………. 9-11
Feedstock ……………………………………………………………………………………………………. 9-11
Selection of Design Bases ……………………………………………………………………………… 9-11
Process Yield ……………………………………………………………………………………………….. 9-11
Polymerization Inhibition ………………………………………………………………………………… 9-11
Waste Treatment ………………………………………………………………………………………….. 9-11
Materials of Construction ……………………………………………………………………………….. 9-11
Bulk/Tank Storage ………………………………………………………………………………………… 9-12
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS …………………………………………………………… 9-12
Discussion of Capital Cost and Product Value ………………………………………………….. 9-17
APPENDIX A PATENT SUMMARY TABLES ………………………………………………………. A-1
APPENDIX B DESIGN AND COST BASES…………………………………………………………. B-1
APPENDIX C PRODUCT DATASHEETS ……………………………………………………………. C-1
APPENDIX D CITED REFERENCES ………………………………………………………………….. D-1
APPENDIX E PATENT REFERENCES BY COMPANY ………………………………………… E-1
APPENDIX F
PROCESS FLOW DIAGRAMS ………………………………………………………. F-1

دکمه بازگشت به بالا