دانلود گزارش Sweeteners High-Intensity از CEH

خرید گزارش Sweeteners High-Intensity

برای دانلود فایل Sweeteners High-Intensity مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2020 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Sweeteners High-Intensity از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL دانلود گزارش شیرین کننده ها با شدت بالا
دانلود گزارش Sweeteners High-Intensity از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL دانلود گزارش شیرین کننده ها با شدت بالا

Sweeteners, High-Intensity
Chemical Economics Handbook

لینک گزارش از Sweeteners High-Intensity

https://ihsmarkit.com/products/high-intensity-sweeteners-chemical-economics-handbook.html

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

دانلود رایگان گزارش Sweeteners High-Intensity

برای اطمینان از کیفیت گزارش Sweeteners High-Intensity ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Sweeteners High-Intensity

High-intensity sweeteners (HIS) are a structurally diverse set of compounds that share an important attribute: they are much sweeter than sucrose (table sugar). Unlike sugar, HIS are noncaloric and noncariogenic (they do not contribute to dental caries). Most HIS—including acesulfame K, aspartame, cyclamate, saccharin, and sucralose—are artificial sweeteners, produced by chemical synthesis; a few, including stevia and monk fruit extract, are natural products.

Worldwide consumption of HIS is largely dependent on the production of diet carbonated soft drinks and food. Beverages make up the majority of world HIS consumption, followed by food, tabletop sweeteners, personal care products (such as toothpaste and mouthwash), and pharmaceuticals. A few HIS have industrial applications as well; saccharin, for example, is used in electroplating.

دانلود گزارش شیرین کننده ها با شدت بالا

شیرین کننده های با شدت بالا (HIS) از نظر ساختاری مجموعه ای از ترکیبات هستند که دارای ویژگی مهمی هستند: آنها بسیار شیرین تر از ساکارز (شکر روی میز) هستند. برخلاف شکر ، HIS غیر کالری و غیر سرطان زا هستند (در پوسیدگی دندان نقش ندارند). بیشتر HIS – از جمله آسولفام K ، آسپارتام ، سیکلامات ، ساخارین و سوکرالوز – شیرین کننده های مصنوعی هستند که با سنتز شیمیایی تولید می شوند. برخی از آنها ، از جمله استویا و عصاره میوه راهب ، محصولات طبیعی هستند.

مصرف جهانی HIS تا حد زیادی به تولید نوشابه ها و غذاهای گازدار رژیمی وابسته است. نوشیدنی ها اکثریت مصرف HIS جهان را تشکیل می دهند ، پس از آن غذا ، شیرین کننده های رومیزی ، محصولات مراقبت شخصی (مانند خمیردندان و دهانشویه) و داروها قرار دارند. برخی از HIS کاربردهای صنعتی نیز دارند. به عنوان مثال ، ساخارین در آبکاری آبکاری استفاده می شود.

فهرست مطالب Sweeteners High-Intensity

 

Table of Contents
SectionPage Number
Executive summary9
Summary12
Consumption for sweetening uses13
Supply/demand for major high-intensity sweeteners17
Cyclamate18
Saccharin19
Aspartame21
Acesulfame K22
Sucralose24
Stevia extract25
Outlook27
Introduction30
Acesulfame K30
Advantame30
Aspartame31
Cyclamate31
Glycyrrhizin32
Monk fruit extract32
Neohesperidin dihydrochalcone33
Neotame33
Saccharin34
Stevia extract34
Sucralose35
Thaumatin36
Manufacturing processes37
Acesulfame K37
Aspartame37
Cyclamate38
Glycyrrhizin39
Monk fruit extract40
Saccharin40
Toluene or R-F process40
Phthalic anhydride process –42
Stevia extract44
Sucralose45
Regulatory status46
United States 46 Acesulfame K 4746,47
Advantame47
Aspartame48
Cyclamate48
Monk fruit extract48
Neotame48
Saccharin49
Stevia extract49
Sucralose49
Thaumatin49
Canada50
Mexico50
Western Europe51
Japan53
China54
Supply and demand by region56
United States56
Producing companies56
Salient statistics57
Production57
Consumption58
Aspartame61
Beverages62
Tabletop sweeteners64
Food and other65
Saccharin66
Personal care products68
Tabletop sweeteners68
Industrial applications69
Beverages69
Food69
Other69
Acesulfame K69
Beverages71
Food, tabletop sweeteners, and other71
Sucralose72
Beverages73
Food73
Tabletop sweeteners73
Other74
Stevia extract74
Beverages74
Tabletop sweeteners74
Food and other75
Cyclamate75
Other76
Price76
Trade77
Acesulfame K77
Aspartame78
Cyclamate79
Saccharin80
Stevia extract82
Sucralose82
Other83
Canada84
Salient statistics84
Consumption84
Trade86
Aspartame86
Saccharin87
Sucralose88
Mexico88
Producing companies88
Salient statistics88
Consumption89
Trade91
Acesulfame K91
Aspartame91
Saccharin91
Stevia extract92
Sucralose92
Central and South America93
Producing companies93
Salient statistics94
Consumption95
Trade97
Acesulfame K97
Aspartame98
Cyclamate99
Saccharin100
Stevia extract101
Sucralose102
Western Europe102
Producing companies103
Production106
Acesulfame K106
Aspartame107
Cyclamate107
Neohesperidine dihydrochalcone108
Saccharin108
Stevia extract108
Sucralose109
Thaumatin110
Salient statistics110
Consumption111
Acesulfame K114
Aspartame115
Cyclamate116
Neohesperidine dihydrochalcone117
Saccharin117
Steviol glycosides118
Sucralose119
Bevereges120
Food and tabletop sweeteners120
Thaumatin121
Price121
Trade123
Acesulfame K123
Aspartame123
Cyclamate124
Saccharin125
Sucralose127
Central and Eastern Europe128
Salient statistics128
Acesulfame K129
Aspartame129
Cyclamate130
Saccharin130
Consumption131
Trade133
Middle East133
Producing companies134
Salient statistics134
Acesulfame K135
Aspartame135
Cyclamate136
Neohesperidin dihydrochalcone136
Saccharin137
Consumption137
Trade138
Africa139
Salient statistics140
Acesulfame K140
Aspartame141
Cyclamate141
Saccharin142
Consumption143
Trade144
Japan145
Producing companies145
Salient statistics147
Consumption149
Acesulfame K150
Aspartame151
Licorice extracts and glycyrrhizin151
Saccharin152
Stevia extract153
Sucralose154
Other154
Price154
Trade155
Acesulfame K155
Aspartame155
Licorice extracts156
Saccharin158
China159
Producing companies159
Salient statistics163
Consumption164
Acesulfame K165
Aspartame166
Cyclamate167
Glycyrrhizin168
Saccharin168
Stevia extract (stevioside, reb A)169
Sucralose170
Other171
Monk fruit extract171
Neotame171
Neohesperidin171
Price171
Trade172
Indonesia175
Producing companies175
Salient statistics176
Consumption177
Price178
Trade179
South Korea179
Producing companies179
Salient statistics180
Consumption181
Trade182
Other Asia and Oceania183
Producing companies183
Salient statistics185
Consumption185
Price187
Trade188
Additional resources190
Revisions191

دکمه بازگشت به بالا