دانلود گزارش Urea از CEH سال 2020

خرید گزارش Urea

برای دانلود فایل Urea مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2020 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Urea از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL خرید گزارشات از CEH دانلود گزارش بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی
دانلود گزارش Urea از Chemical Economics Handbook سایت IHS CHEMICAL خرید گزارشات از CEH دانلود گزارش بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی

Urea
Chemical Economics Handbook
Published April 2020

لینک گزارش از Chemical Economics Handbook:

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 55$

دانلود رایگان گزارش Urea

برای اطمینان از کیفیت گزارش Urea ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Urea

Urea is the most popular form of solid nitrogen fertilizer, particularly in the developing regions of the world, and is traded widely on the international market. Urea prices can fluctuate markedly and frequently, depending on crop prices, which affect demand. Around 80–85% of the production is used as a fertilizer. More than 40% of all food grown in the world is fertilized by urea.

Urea is also used increasingly in the industrial sector to make urea-formaldehyde resins, melamine, diesel exhaust fluids (DEF), and livestock feeds. It is also used to make adhesives and paints, laminates, molding compounds, paper, and textiles.

The following pie chart shows world consumption of urea:

Growth in the consumption of urea is driven, in part, by the increasing global population, available disposable income, and dietary changes. In addition, although arable land has been increasing, the amount of arable land per capita has been decreasing as a result of the increases in population. As a result, more fertilizer will be needed to meet the growing need for food.

Demand originating from the nonfertilizer sector is seen to have a growing potential for urea, mostly in deNOx applications in North America, Europe, and East Asia. Use in environmental applications is significant and growing rapidly for both mobile and stationary nitrous oxide (NOx) reduction, which is being mandated by legislation. Urea is used as a diesel exhaust fluid as one of the key elements of the selective catalytic reduction (SCR) process to reduce nitrous oxides from heavy-duty diesel engines.

Fertilizer applications accounted for a majority of all urea consumption in 2019. Industrial applications accounted for the remainder, led by production of urea-formaldehyde resins and melamine, livestock (animal) feed, and environmental and other applications.

For more detailed information, see the table of contents, shown below.

IHS Markit’s Chemical Economics Handbook –Urea is the comprehensive and trusted guide for anyone seeking information on this industry. This latest report details global and regional information, including

دانلود گزارش بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی

اوره محبوب ترین شکل کود نیتروژن جامد به ویژه در مناطق در حال توسعه جهان است و به طور گسترده در بازارهای بین المللی خرید و فروش می شود. قیمت اوره بسته به قیمت محصول ، که بر تقاضا تأثیر می گذارد ، می تواند به طور چشمگیر و مکرر نوسان کند. حدود 80-85٪ از تولید به عنوان کود استفاده می شود. بیش از 40٪ از کل مواد غذایی تولید شده در جهان توسط اوره بارور می شود.

همچنین از اوره در بخشهای صنعتی برای ساخت رزینهای اوره-فرمالدئید ، ملامین ، مایعات خروجی گازوئیل (DEF) و خوراک دام استفاده می شود. همچنین برای ساخت چسب و رنگ ، ورقه ورقه ، ترکیبات قالب سازی ، کاغذ و منسوجات استفاده می شود.

نمودار پای زیر مصرف جهانی اوره را نشان می دهد:

 

رشد در مصرف اوره ، تا حدی توسط افزایش جمعیت جهانی ، درآمد یکبار مصرف موجود و تغییرات رژیم غذایی ناشی می شود. علاوه بر این ، اگرچه زمین های قابل کشت در حال افزایش بوده است ، اما به دلیل افزایش جمعیت ، میزان سرانه زمین های قابل کشت نیز کاهش یافته است. در نتیجه ، کود بیشتری برای رفع نیاز روزافزون به غذا مورد نیاز خواهد بود.

تقاضا که از بخش کودهای غیر کود حاصل می شود ، دارای پتانسیل رو به رشد برای اوره است ، بیشتر در برنامه های deNOx در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیای شرقی. استفاده در کاربردهای زیست محیطی برای کاهش اکسید نیتروژن متحرک و ثابت (NOx) ، که طبق قانون اعمال می شود ، به سرعت در حال رشد است. اوره به عنوان مایع اگزوز دیزل به عنوان یکی از عناصر اصلی فرآیند کاهش کاتالیزوری انتخابی (SCR) برای کاهش اکسیدهای نیتروژن از موتورهای دیزلی سنگین استفاده می شود.

برنامه های کودی بیشترین میزان مصرف اوره را در سال 2019 به خود اختصاص داده اند. باقیمانده برنامه های صنعتی به دلیل تولید رزین های اوره-فرمالدئید و ملامین ، خوراک دام (حیوانات) و سایر برنامه های کاربردی زیست محیطی به حساب می آیند.

برای اطلاعات بیشتر ، به فهرست مطالب مراجعه شده در زیر مراجعه کنید.

کتاب راهنمای اقتصاد شیمیایی IHS Markit –Urea راهنمای جامع و معتبری برای هر کسی است که به دنبال اطلاعاتی در مورد این صنعت است. این آخرین گزارش جزئیات اطلاعات جهانی و منطقه ای ، از جمله

Download Urea

Contents
Executive summary7
Summary9
World supply and demand12
Capacity13
Production16
Consumption18
Price21
Trade23
Introduction25
Manufacturing processes26
Once-through27
Partial recovery27
Total recycle27
Conversion to solids27
Prilling27
Granulation28
Crystallization28
Biuret formation28
Conditioning28
Use as liquids29
Environmental issues30
Supply and demand by region31
United States31
Producing companies31
Salient statistics34
Consumption35
Fertilizers36
Controlled-release fertilizers39
Liquid urea39
Urea-formaldehyde resins40
Livestock feeds40
Melamine41
Environmental/other41
Price41
Trade44
Canada46
Producing companies46
Salient statistics47
Consumption48
Price49
Trade50
Mexico51
Producing companies51
Salient statistics51
Consumption52
Trade53
Central and South America53
Producing companies53
Salient statistics56
Production56
Consumption57
Trade58
Western Europe59
Producing companies59
Salient statistics61
Production62
Consumption63
Fertilizers64
Urea-formaldehyde resins64
Melamine65
Diesel exhaust fluid65
Other65
Trade65
Central Europe66
Producing companies66
Salient statistics68
Production69
Consumption70
Trade71
Eastern Europe72
Producing companies72
Salient statistics76
Production76
Consumption77
Trade78
Middle East79
Producing companies79
Salient statistics82
Production83
Consumption83
Trade85
Africa86
Producing companies86
Salient statistics88
Production89
Consumption90
Trade91
Southwest Asia92
Producing companies92
Bangladesh95
India95
Pakistan96
Salient statistics96
Production98
Bangladesh99
India99
Pakistan99
Consumption99
India101
Pakistan101
Trade102
China102
Producing companies102
Salient statistics108
Consumption109
Fertilizer110
Urea-formaldehyde resins111
Melamine111
Animal feeds111
Other111
Price111
Trade112
Japan113
Producing companies113
Salient statistics113
Consumption114
Fertilizers115
Nonfertilizer uses115
Trade116
Other Northeast Asia116
Producing companies116
Salient statistics116
Production117
Consumption118
Trade119
Southeast Asia120
Producing companies120
Brunei122
Indonesia122
Malaysia122
Myanmar122
Vietnam123
Oceania (Australia and New Zealand)123
Salient statistics123
Production124
Consumption125
Australia126
Indonesia126
Malaysia126
Thailand127
Vietnam127
Trade127
Additional resources129
Revisions130

دکمه بازگشت به بالا