دانلود Case study Kodak at a crossroads از grin.com

خرید پایان نامه Case study Kodak at a crossroads

برای دانلود ایبوک Case study Kodak at a crossroads و خرید هندبوک مطالعه موردی کداک در یک چهارراه بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از سایت grin.com دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Case study Kodak at a crossroads

 

دانلود هندبوک Case study Kodak at a crossroads دانلود هندبوک مطالعه موردی کداک در یک چهارراه  ISBN-10 : 3640380940 ISBN-13 : 978-3640380947
دانلود هندبوک Case study Kodak at a crossroads دانلود هندبوک مطالعه موردی کداک در یک چهارراه  ISBN-10 : 3640380940 ISBN-13 : 978-3640380947

 Case study: Kodak at a crossroads – The transition from film-based to digital photography Paperback – July 31, 2009
by Khanh Pham-Gia (Author)

 ISBN-10 ‏ : ‎ 3640380940
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3640380947
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Case study Kodak at a crossroads

 

https://www.grin.com/document/132248

دانلود رایگان کتاب  Case study Kodak at a crossroads

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود هندبوک Case study Kodak at a crossroads

Research Paper (undergraduate) from the year 2008 in the subject Business economics – Business Management, Corporate Governance, grade: 1.0, University of applied sciences, Munich, language: English, abstract: Kodak is an American giant and a global player in the photography equipment industry. The company had a leading position in the world market for traditional films, papers and photofinishing business. However, in the beginning of the 21st century Kodak stood before a big challenge. While the sales for traditional photography equipments were declined continuously, the market for new digital photography grew rapidly. Kodak has decided to transfer from a traditional film to a digital-oriented growth company and had to focus all its forces to gain market shares and profits in this new market. The object of this study is to analyze the strategy and performance of Kodak in the photography equipment business. Thereby industry’s dominant economic features and competitive environment, e.g. market data, competition and competitive forces, driving forces for market change and key success factors, are studied. Moreover, the SWOT analysis is applied to identify the resource strengths and weaknesses of Kodak as well as new market opportunities and threats for the company. On this basis, recommendations to Kodak to get success and win the leading position in the digital photography industry are provided. It could be shown in this study that in spite of many efforts Kodak did not achieve high performances in the new digital photography market. This market was characterized by high competition, rapid growth, but low profit margins. In order to become the leader in the digital photography industry Kodak should intensify strategic alliances and partnerships, drive acquisition of rival firms, expand rapidly into new demographical markets, push the product innovation as well as broad the product portfolio, and build a strong brand in the new digital photography segment.

دانلود هندبوک مطالعه موردی کداک در یک چهارراه

مقاله پژوهشی (کارشناسی) از سال 2008 در موضوع اقتصاد بازرگانی – مدیریت بازرگانی، حاکمیت شرکتی، درجه: 1.0، دانشگاه علوم کاربردی، مونیخ، زبان: انگلیسی، چکیده: کداک یک غول آمریکایی و یک بازیگر جهانی در عکاسی است. صنعت تجهیزات این شرکت دارای موقعیت پیشرو در بازار جهانی فیلم های سنتی، کاغذ و تجارت فوتو فینیش بود. با این حال، در آغاز قرن بیست و یکم، کداک در برابر یک چالش بزرگ ایستاد. در حالی که فروش تجهیزات عکاسی سنتی به طور مداوم کاهش می یافت، بازار عکاسی دیجیتال جدید به سرعت رشد کرد. کداک تصمیم گرفته است از یک فیلم سنتی به یک شرکت رشد دیجیتال گرا منتقل شود و باید تمام نیروهای خود را برای به دست آوردن سهم بازار و سود در این بازار جدید متمرکز کند. هدف این مطالعه تحلیل استراتژی و عملکرد کداک در تجارت تجهیزات عکاسی است. در نتیجه ویژگی های اقتصادی غالب صنعت و محیط رقابتی، به عنوان مثال. داده های بازار، رقابت و نیروهای رقابتی، نیروهای محرک برای تغییر بازار و عوامل کلیدی موفقیت مورد مطالعه قرار می گیرند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل SWOT برای شناسایی نقاط قوت و ضعف منابع کداک و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای جدید بازار برای شرکت استفاده می‌شود. بر این اساس، توصیه هایی به کداک برای کسب موفقیت و کسب مقام پیشرو در صنعت عکاسی دیجیتال ارائه شده است. در این مطالعه می‌توان نشان داد که علی‌رغم تلاش‌های فراوان، کداک به عملکرد بالایی در بازار جدید عکاسی دیجیتال دست نیافته است. این بازار با رقابت بالا، رشد سریع، اما حاشیه سود کم مشخص می شد. به منظور تبدیل شدن به رهبر در صنعت عکاسی دیجیتال، کداک باید اتحادها و مشارکت های استراتژیک را تشدید کند، شرکت های رقیب را جذب کند، به سرعت در بازارهای جمعیتی جدید گسترش یابد، نوآوری محصول و همچنین سبد محصولات را گسترده کند، و یک برند قوی در بازار ایجاد کند. بخش جدید عکاسی دیجیتال

 

دکمه بازگشت به بالا