دانلود PDF اورجینال کتاب Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary

خرید ایبوک Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary

برای دانلود Orginal PDF کتاب Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود Orginal PDF کتاب Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary خرید ایبوک Demetrius Cantemir: مجموعه نشانه ها: جلد 2: تفسیر گیگاپیپر
دانلود Orginal PDF کتاب Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary خرید ایبوک Demetrius Cantemir: مجموعه نشانه ها: جلد 2: تفسیر

Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary (SOAS Studies in Music Series) 1st Edition
by Owen Wright (Author)

Series: SOAS Studies in Music Series

Hardcover: 620 pages
Publisher: Routledge; 1 edition (December 28, 2000)
Language: English
ISBN-10: 0754602818
ISBN-13: 978-0754602811

لینک: https://www.amazon.com/Demetrius-Cantemir-Collection-Commentary-Musicology/dp/0754602818

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315095035

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی The Marx Machine: Politics, Polemics, Ideology بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary

The substantial collection of notations of seventeenth-century Ottoman instrumental music made by Demetrius Cantemir is both a record of compositions of considerable intrinsic interest and a historical document of vital importance, representing as it does one of the most comprehensive accounts of any Middle Eastern repertoire before the widespread adoption of Western notation in the twentieth century. This volume contains a commentary to the edition of Cantemir’s notations prepared by the same author. The introductory section provides a context for the collection, giving a biographical sketch of its compiler and relating it to the theoretical treatise it accompanies. This is followed by a substantial analysis of modal structures which examines each makam individually and then attempts to make progressively wider generalizations. The projection of melody onto the various rhythmic cycles is next examined, with particular attention being paid to the various formulaic elements which constitute much of the compositional language of the period. A final section shifts to a more diachronic perspective, surveying internal evidence for historical change and for the survival of earlier styles.

دانلود کتاب Demetrius Cantemir: مجموعه نشانه ها: جلد 2: تفسیر

مجموعه قابل توجهی از نشانه های موسیقی ابزار عثمانی قرن هفدهم ساخته شده توسط Demetrius Cantemir هر دو رکوردی از آهنگ های مورد علاقه ذاتی و یک سند تاریخی از اهمیت حیاتی است، که نشان دهنده آن است که یکی از جامع ترین گزارش های هر یک از مراسم خاورمیانه پیش از آن تصویب گسترده غربی در قرن بیستم. این جلد حاوی تفسیری از نسخه های نشانه های کاندمیر است که توسط همین نویسنده تهیه شده است. بخش مقدماتی زمینه را برای جمع آوری فراهم می کند، طرح خلاصه ای از کامپایلر آن را ارائه می دهد و آنرا مربوط به رساله ی نظری آن می کند. این به وسیله تجزیه و تحلیل قابل توجهی از ساختارهای مودال که هر مکام را به صورت جداگانه بررسی می کند و سپس تلاش می کند تا تعمیمات گسترده تر را دنبال کند، دنبال می شود. طرح ملودی بر روی چرخه های مختلف ریتمیک بعدی مورد بررسی قرار می گیرد، با توجه ویژه به عناصر فرمولی مختلف که بسیاری از زبان ترکیبی دوره را تشکیل می دهند. بخش نهایی به چشم انداز دیاچرونیک بیشتر نگاه می کند، شواهد داخلی را برای تغییر تاریخی و بقای سبک های قبلی پیش می برد.

فهرست مطالب کتاب Demetrius Cantemir: The Collection of Notations: Volume 2: Commentary

 chapter |25 pagesPrelude

View abstract
chapter |362 pagesMode

View abstract
chapter |139 pagesRhythm

View abstract
chapter |35 pagesPostlude

درباره کتاب Demetrius Cantemir: مجموعه نشانه ها: جلد 2: تفسیر

دکمه بازگشت به بالا