دانلود PDF کتاب The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830

خرید ایبوک The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830

برای دانلود PDF کتاب The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود PDF کتاب The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830 خرید ایبوک جنین شناسی و معرفت شناسی گیگاپیپر
دانلود PDF کتاب The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830 خرید ایبوک جنین شناسی و معرفت شناسی

The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830 (Zone Books) Translation Edition
by Janina Wellmann (Author), Kate Sturge (Translator)

Series: Zone Books
Hardcover: 424 pages
Publisher: Zone Books; Translation edition (March 24, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1935408763
ISBN-13: 978-1935408765

 

لینک: https://www.amazon.com/Form-Becoming-Embryology-Epistemology-1760-1830/dp/1935408763

https://play.google.com/store/books/details?id=oYvGDgAAQBAJ

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830 بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830

In The Form of Becoming Janina Wellmann offers an innovative understanding of the emergence around 1800 of the science of embryology and a new notion of development, one based on the epistemology of rhythm. She argues that between 1760 and 1830, the concept of rhythm became crucial to many fields of knowledge, including the study of life and living processes. She juxtaposes the history of rhythm in music theory, literary theory, and philosophy with the concurrent turn in biology toward understanding the living world in terms of rhythmic patterns, rhythmic movement, and rhythmic representations. Common to all these fields was their view of rhythm as a means of organizing time―and of ordering the development of organisms.

With The Form of Becoming, Wellmann, a historian of science, has written the first systematic study of visualization in embryology. Embryological development circa 1800 was imagined through the pictorial technique of the series, still prevalent in the field today. Tracing the origins of the developmental series back to seventeenth-century instructional graphics for military maneuvers, dance, and craft work, The Form of Becoming reveals the constitutive role of rhythm and movement in the visualization of developing life.

دانلود کتاب شکل گرفتن: جنین شناسی و معرفت شناسی ریتم

در شکل رسیدن، جینین ولمن یک درک نوآورانه از ظهور حدود 1800 علم جنین شناسی و یک مفهوم جدید توسعه را ارائه می دهد که مبتنی بر معرفت شناسی ریتم است. او معتقد است که بین سال های 1760 و 1830، مفهوم ریتم برای بسیاری از زمینه های دانش، از جمله مطالعه زندگی و پروسه های زندگی، بسیار مهم بود. او تاریخچه ریتم در نظریه موسیقی، نظریه ادبی و فلسفه را با تغییر زودگذر در جهت درک دنیای زنده از لحاظ الگوهای ریتمیک، جنبش ریتمیک و بازنمودهای ریتمیک، هماهنگ می کند. مشترک این همه زمینه ها، دید آنها از ریتم به عنوان وسیله ای برای سازماندهی زمان و نظم دادن به توسعه ارگانیسم ها بود.

Wellmann، یک مورخ علمی، با شکل پذیرش، اولین مطالعه سیستماتیک تجسم در جنین شناسی را نوشته است. رشد جنین در حدود 1800 سالگی از طریق تکنیک تصویری این سریال تصور می شد، هنوز در این زمینه هنوز هم شایع است. ردیابی منشاء مجموعه های پیشرفته به گرافیک آموزشی قرن هفدهم برای مانورهای نظامی، رقص و کارهای هنری نظامی، شکل گرفتن، نقش ممتاز ریتم و جنبش را در تجسم زندگی در حال توسعه نشان می دهد.

فهرست مطالب کتاب The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830 (Zone Books)

Title
The Form of Becoming: Embryology and the Epistemology of Rhythm, 1760–1830
Mit Press
Zone Books
Author
Janina Wellmann
Translated by
Kate Sturge
Edition
illustrated, reprint
Publisher
MIT Press, 2017
ISBN
1935408763, 9781935408765
Length
423 pages
Subjects
Medical
› Embryology
Medical / Embryology
Science / History
Science / Philosophy & Social Aspects

درباره کتاب شکل گرفتن: جنین شناسی و معرفت شناسی ریتم

ADDITIONAL INFORMATION
Publisher
MIT Press
Published on
Apr 28, 2017
Pages
424
ISBN
9781942130086
Features
Original pages
Best For
Web, Tablet
Language
English
Genres
Medical / Embryology
Science / History
Science / Philosophy & Social Aspects

 

 

دکمه بازگشت به بالا