ویدیو آموزشی Snowflake The Complete Masterclass Udemy

دانلود دوره آموزشی یودمی Snowflake The Complete Masterclass Udemy

برای مشاهده ویدیوهای کامل دوره Snowflake The Complete Masterclass Udemy از سایت یودمی بر روی خرید کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینکهای دانلود قابل مشاهده است. حجم این دوره 5 گیگابایت است که بصورت فایلهای فشرده rar اماده است. دقت شود که نسخه 2021 است و نسخه های جدیدتر ان موجود نیست.

خرید دوره آموزشی یودمی Snowflake The Complete Masterclass Udemy

خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy - دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com
خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy – دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com

Snowflake – The Complete Masterclass (2022 Edition)
Master Snowflake & cloud data warehouse from the ground up

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.udemy.com/course/snowflake-masterclass/

Snowflake – The Complete Masterclass (2021 Edition)
Genre: eLearning | MP4 | Video: h264, 1280×720 | Audio: AAC, 44.1 KHz

 

Download The Snowflake The Complete Masterclass Udemy

Snowflake – The Complete Masterclass (2022 Edition)
Master Snowflake & cloud data warehouse from the ground up

 

درباره فیلم آموزشی Snowflake The Complete Masterclass Udemy

Requirements
Laptop with access to the internet & motivation to learn
Basic knowledge of SQL is helpful
Description
Do you want to upgrad your skills and learn how to professionally work in Snowflake?

In this course you will – step by step – learn everything that is important in Snowflake!

دکمه بازگشت به بالا