پزشکی

اکانت micromedexsolutions اطلاعات دارویی میکرومدکس

یوزر و پسورد Micromedex Solutions.com

پسورد micromedexsolutions.com

برای دسترسی به میکرومدکس ، سایت micromedexsolutions.com به عنوان منابعی از اطلاعات دارویی ویژه دانشجویان داروسازی با ما مکاتبه کنید.

دسترسی به اطلاعات دارویی میکرومدکس

با خرید اکانت Micromedex Solutions به ادرس www.micromedexsolutions.com دسترسی خواهید داشت. همچنین به کلیه امکانات IBM Micromedex که در فایل پی دی اف هست دسترسی خواهید داشت. دسترسی شامل Micromedex Drug Information است.

آشنایی با Micromedex

این نرم افزار اطلاعات دارویی زیرنظر مؤسسه Thomson Reuters Healthcare فعالیت میکند. در آمریکا ۳۵۰۰ بیمارستان و در سراسر دنیا نیز ۸۳ کشور از این نرم افزار استفاده میکنند.

نویسندگان متون علمی این نرم افزار بیش از ۹۰ نفر هستند که ۷۰۰۰ مجله را مورد جستجو قرار میدهند. هر ساله بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ مقاله بازبینی شده و هر سه ماه بیش از ۱۰۰۰ منبع از پایگاه اطلاعاتی به این نرم افزار اضافه میشوند.

نرم افزار Micromedex

نرم افزار Micromedex حاوی اطلاعات جامع دارویی، مسمومیت، آزمایشگاهی و بیماریها است. بخش آموزش به بیمار این نرم افزار نیز بسیار کاربردی است. جهت بروز نگاه داشتن این نرم افزار تعداد بسیار بالایی مقاله در هر سال مورد بازبینی قرار می گیرد لذا توصیه ها و دستورالعملهای ارائه شده این نرم افزار به روز میباشد. نویسندگان این مجموعه شامل پزشکان، متخصصین داروسازی بالینی، پرستاران و کتابداران کتب پزشکی میباشند. پروسه های بسیار دقیقی که در جمع آوری اطلاعات در این نرم افزار استفاده شده و همچنین نیروهای خبره و آموزش دیده در این مجموعه باعث شده است که اطلاعات این نرم افزار به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرند و مجموعه ای کامل و دقیق که آخرین یافته های علمی را جمع آوری کرده است، در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.

اجزاء تشکیل دهنده نرم افزار میکرومدکس

بسته اطلاعاتی میکرومدکس دارای شش مجموعه اطلاعاتی وسیع میباشد که با وارد نمودن نام دارو در قسمت search، شش سرتیتر نمایش داده میشود، این تیترها شامل موارد ذیل میباشند:

1-Summary Documents
2- Drug Information
3- Disease Information
4- Toxicology Information
5- Complementary and Alternative Medicine
6-Reproductive Risk

بخش Summary Documents اپلیکیشن میکرومدکس

1-Summary Documents
1-a: Drug Summary Information
1-b: Toxicologic Management Summary

در سر تیتر Summary Documents، اطلاعاتی به صورت خلاصه در مورد نامهای تجاری معروف از جمله مواردی که دارو به صورت ترکیبی با داروی دیگری باشد)، دسته دارویی، موارد مصرف دارو، مقدار مصرفی، نکات ضروری در مورد تجویز دارو، پایش دارویی، موارد احتیاط و منع مصرف عوارض جانبی، تداخلات دارویی به همراه ذکر شدت تداخل، مصرف دارو در شیردهی و بارداری ذکر گردیده است.

بخش Drug Information اپلیکیشن Micromedex

در این سر بخش اطلاعات کلی داروی مورد نظر ارائه گردیده است و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره هریک از مطالب عنوان شده میتوان از طریق لینکی که در کنار هر عنوان آمده به اطلاعات مبسوطی دسترسی پیدا نمود. همچنین در این قسمت خلاصه ای از Toxicologic Management که شامل علائم مصرف بیش از حد دارو، درمان و میزان سمیت میباشد، ذکر گردیده است.

این سرتیتر شامل تیترهای ذیل میباشد:

2-a- DrugDex Drug Evaluations
2-b- Ingredients from DrugDex Trade name products
2-c- Drug Consults
2-d- Physician’s Desk Reference
2-e- Martindale – The complete Drug Reference
2-f- Index Nominum
2-g- DrugDex Trade name Products
2-h- Martindale Trade name products
2-i- MSDS (Material Safety Data Sheet)
2a- DRUGDEX DRUG EVALUATIONS

بخش Disease Information نرم افزار MicroMedex

این قسمت که از اصلیترین بخشهای برنامه میباشد شامل اطلاعات داروهای مور تأیید FDA داروهای تحقیقاتی، OTCها و داروهای غیر آمریکایی میباشد. اطلاعات این بخش شامل دوزاژ، فارماکوکینتیک، هشدارها، تداخلات، کاربردهای بالینی و مطالعات مقایسه ای داروها میباشد. هنگام جستجو در این قسمت میتوان از نام ژنریک دارو، نام تجاری و یا موارد مصرف داروها استفاده کرد. اجزاء تشکیل دهنده این بخش در ادامه مشخص شده است.

Overview
Dosing Information
-Drug Properties
-Storage and Stability
-Adult dosage
-Pediatric Dosage
Pharmacokinetics
-Onset and duration
-Drug concentration levels
-ADME
Cautions
-Contraindications
-Precautions
-Adverse Reactions
-Teratogenicity/Effects in pregnancy/Breastfeeding
-Drug interactions
Drug-Drug combinations
Drug-Food Combinations
Intravenous Admixtures
Clinical Applications
-Monitoring Parameters
-Patient Instructions
-Place in therapy
-Mechanism of action / pharmacology
-FDA Labeled uses
-Therapeutic uses
-Comparative Efficacy/Evaluation with other therapies
References

بخش Toxicology Information آپ Micromedex

در این قسمت اطلاعات مربوط به داروی موردنظر، فراوردههای دارویی ترکیبی با دارو و داروهایی که به نحوی با داروی مذکور ارتباط داشته باشند (آنتی دوت و…) ذکر گردیده است.

اطلاعات دارویی داروی موردنظر نیز در قسمت Drug Evaluation به طور کامل ذکر شده است

اطلاعات دارویی که میتوان در قسمت Drug Evaluation یافت شامل:

2a-1: Overview

اطلاعات کلی دارو از قبیل دسته دارویی، مقدار مصرفی در بزرگسالان و اطفال، موارد منع مصرف عوارض جانبی خطرناک، موارد مصرف تایید شده و تایید نشده دارو ارائه گردیده است.

2a-2: Dosing Information

اسامی مشابه، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اطلاعات مفیدی که در مورد فرآورده قابل ذکر میباشد در این قسمت دیده میشود.

2a-3: Storage and Stability

شرایط نگهداری و پایداری فرآوردههای مختلف از داروی مورد نظر به عنوان مثال فرم خوراکی – تزریقی و… بیان شده است.

2a-4: Adult Dosage

در این بخش مقادیر مصرفی در افراد نرمال، بیماران کلیوی، کبدی و افراد سالمند ارائه گردیده است. همچنین مقادیر مصرفی بر اساس راه تجویز (خوراکی، تزریقی و…. ) نیز وجود دارد.

2a-5: Pediatric Dosage

در این بخش مقادیر مصرفی در افراد نرمال، بیماران کلیوی، کبدی و همچنین بر اساس روشهای مختلف تجویز، ارائه گردیده است.

2a-6: Pharmacokinetic
-Onset and Duration
-Drug Concentration Levels
-ADME

این بخش شامل زمان شروع اثر، طول اثر، غلظت دارو در بدن (غلظت درمانی دارو، زمان رسیدن به حداکثر غلظت Excretion, Metabolism, Distribution, Absorption) ADME) ، نیمه عمر و حذف خارج بدنی (Extracorporeal) میباشد.

2a-7: Cautions
– Contraindications
– Precautions

در این قسمت هشدارهای مهم که معمولا به صورت Black Box Warning در بروشورهای دارویی و یا بر روی جعبههای دارویی مشاهده می شود ذکر گردیده است. همچنین به طور مجزا قسمت منع مصرفها و Precautions نیز آورده شده است.

2a-8: Adverse reaction

در این بخش عوارض براساس ارگانهای مختلف بدن ارائه گردیده است. همچنین در یک قسمت انتهایی (Other) سایر عوارضی که ممکن است در قسمتهای دیگر ارائه نشده است و همچنین علائم سندرم قطع مصرف دارو، Abuse و وابستگی نیز به طور کاملا کاربردی بحث گردیده است.

2a-9: Teratogenicity / effects in pregnancy /Breastfeeding

اطلاعات رده بندی دارو در بارداری بر اساس طبقه بندیهای مختف مانند FDA، کمیته ارزیابی داروی استرالیا و همچنین مطالعات مربوطه در این قسمت یافت میشود. در قسمت مصرف دارو در شیردهی نیز نظر انجمن متخصصین اطفال آمریکا، طبقه بندی شیردهی Thomson و مطالعات مرتبط در این زمینه و توجهات خاص آن ارائه گردیده است.

2a-10: Drug Interactions
– Drug – Drug Combination
– Drug – Food Combination
– Intravenous Admixtures
. Drug – Lab Modifications
– Drug – Tobacco Combinations

در این بخش تداخل دارو – دارو، دارو – غذا، دارو – تستهای آزمایشگاهی، دارو – تنباکو اگر اطلاعات آن در دسترس باشد) و همچنین تداخلات فرآوردههای تزریقی ( Intravenous Admixtures) چه به صورت تداخل دارو دارو و دارو- سرمهای تزریقی ارائه گردیده است.

2a-11: Clinical Applications
– Monitoring Parameters
– Patient Instructions

در این قسمت پارامترهای پایش دارو در دو بخش درمانی وتوکسیک، راهنمای بیماران ( Patient instructions) شامل اطلاعات کامل بروشور مخصوص بیماران ارائه گردیده است.

2a-12: Place in therapy

اطلاعات موجود در ارتباط با جایگاه داروی مورد نظر در رژیم درمانی مربوطه ارائه گردیده است.

2a-13: Mechanism of action (Pharmacology)

بسیار جامع و دقیق اطلاعات فارماکولوژیکی و مکانیسم اثر دارو شرح داده شده است.

2a-14: FDA Labeled uses

موارد مصرف تایید شده دارو توسط FDA در این بخش ارائه گردیده است.

2a-15: Therapeutic uses

موارد مصرفی که به تائید FDA نرسیده (کاربردهای Offlabeled, Unlabeled) را در این قسمت میتوان مشاهده کرد. یکی از مزیت های این نرم افزار نسبت به سایر منابع اطلاعات دارویی درجه بندی کاربرد دارو در اندیکاسیونهای مربوطه بر اساس اثر بخشی، مستندات وتوصیه ها میباشد.

سایت جامع داروسازی میکرومدکس (Micromedex)

تصاویری از امکانات و محیط میکرومدکس را در ادامه آورده شده است. برای پسورد سایت میکرومدکس با ما مکاتبه کنید.

اکانت Micromedex IBM دسترسی به سایت micromedexsolutions.com اطلاعات دارویی میکرومدکس ویژه دانشجویان داروسازی منبعی از اطلاعات دارویی گیگاپیپر
اکانت Micromedex IBM دسترسی به سایت micromedexsolutions.com اطلاعات دارویی میکرومدکس ویژه دانشجویان داروسازی منبعی از اطلاعات دارویی
بخش Calculator سایت آی بی ام میکرومدکس اطلاعات دارویی میکرومدکس ویژه دانشجویان داروسازی منبعی از اطلاعات دارویی گیگاپیپر
بخش Calculator سایت آی بی ام میکرومدکس اطلاعات دارویی میکرومدکس ویژه دانشجویان داروسازی منبعی از اطلاعات دارویی
 بخش تداخلات دارویی سایت IBM Micromedex - اطلاعات Drug Interactions ویژه داروسازان - اکانت میکرومدکس سولوشن گیگاپیپر
بخش تداخلات دارویی سایت IBM Micromedex – اطلاعات Drug Interactions ویژه داروسازان – اکانت میکرومدکس سولوشن
 اکانت دسترسی به IBM Micromedex بخش Drug Comparison ویژه داروسازان - بخشهای مختلف سایت micromedexsolutions.com گیگاپیپر
اکانت دسترسی به IBM Micromedex بخش Drug Comparison ویژه داروسازان – بخشهای مختلف سایت micromedexsolutions.com

فایل آموزشی Micromedex® Clinical Knowledge Suite

راهنمای اموزشی Micromedex Solutions به زبان انگلیسی را در زیر مشاهده می کنید.

[pdf-embedder url=”http://www.GigaPaper.ir/wp-content/uploads/2018/10/Micromedex-Solution-User-Guide.pdf” title=”Micromedex Solution User Guide”]

 

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

‫6 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا