پزشکی

نرم افزار داروسازی میکرومدکس (Micromedex)

Micromedex® Drug Interactions

پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions

برای خرید پسورد برنامه Micromedex Drug Interactions که یکی از برنامه های مفید رشته فارماکولوژی است با ما مکاتبه کنید.

Micromedex® Drug Interactions

اگر دنبال یک نرم افزار دارویی همراه می گردید که نیازهای شما را در مورد چک کردن دوز و میزان و نحوه مصرف داروها برطرف کند و در ضمن دایرکتوری خوبی از نامهای تجاری داروهای مختلف داشته بشد، ما میکرومدکس را به شما توصیه می کنیم.

دانلود نرم افزار Micromedex Drug Interactions

نرم افزار موبایل اطلاعات دارویی میکرومدکس
اپلیکیشنی برای دسترسی به اطلاعات دارویی به همراه اطلاعات مورد اعتماد کلینیکی.

لینک APP Store 

اندروید

بانک اطلاعات دارویی Micromedex (Micromedex Drug Info – Mobile)

اطلاعات خود را راجع به مواد مخدر افزایش دهید،با نرم افزار Micromedex Drug Information اطلاعات دارویی شامل جامع ترین اطلاعات در صنعت مواد مخدر ، بررسی شده است. اطلاعات دارو شامل اطلاعات مختصر در شرایط جستجو 4500، پوشش: • نام عمومی، از جمله فرآورده های ترکیبی انتخاب شده • نام های تجاری مشترک • کلاس های درمانی • هشدار جعبه سیاه • دوز بزرگسالان • دوز، کودکان • تنظیم دوز • نظارت • چگونه عرضه • موارد منع مصرف • اقدامات احتیاطی • عوارض جانبی • تداخلات دارویی • رده بندی حاملگی • تغذیه با شیر مادر • مکانیسم عمل • فارماکوکینتیک • سم شناسی می توان اشاره کرد.

پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس | اکانت Micromedex | اپلیکیشن پزشکی Micromedex
پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex
پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions

نرم افزار داروسازی میکرومدکس (Micromedex)

Evidence based information about drugs, toxicology, diseases, acute care, and alternative medicine.
Click on Micromedex 2.0 to search across multiple databases for “Evidence based information from Micromedex. This includes all the unbiased, referenced information about drugs, toxicology, diseases, acute care, and alternative medicine you need to make informed clinical diagnosis and treatment decisions.” Can also search specific tools, such as drug identification, drug interactions, drug comparison, and formulary. Help is available by clicking on the User Guide link at the bottom of the page. Mobile app available.

اکانت  نرم افزار داروسازی میکرومدکس (Micromedex)

پس از نصب برنامه نیاز به پسوردی برای استفاده از برنامه Micromedex است. برای خرید این پسورد با ما مکاتبه کنید.

اپلیکیشن پزشکی  Micromedex

اطلاعات مبتنی بر شواهد در مورد داروها، سم شناسی، بیماری ها، مراقبت های حاد و طب جایگزین.
بر روی Micromedex 2.0 کلیک کنید تا از طریق پایگاه داده های چندگانه برای “اطلاعات مبتنی بر شواهد از Micromedex” جستجو کنید. این شامل تمام اطلاعات بی طرفانه در مورد مواد مخدر، سم شناسی، بیماری ها، مراقبت های حاد و طب جایگزین است که شما نیاز به تشخیص بالینی تشخیص و تصمیم گیری درمانی دارید. ” همچنین می توانید ابزار خاصی مانند شناسایی مواد مخدر، تعاملات دارویی، مقایسه دارو و فرمول جستجو کنید. راهنما با کلیک روی پیوند راهنمای کاربر در پایین صفحه در دسترس است. برنامه موبایل در دسترس است.

نرم افزار جامع داروسازی میکرومدکس
تهیه نرم افزار جامع داروسازی میکرومدکس جهت کتابخانه
Micromedex Drugs, Micromedex Pediatric , Micromedex Neofax, Micromedex IV Compatibility, Micromedex Interact

Micromedex® Drug Interactions

Buy Micromedex® Drug Interactions for only $9.99 per year. You will be prompted to purchase the app after your initial download. If your institution already subscribes to Micromedex then Drug Interactions is FREE.

With Drug Interactions, clinicians can check a patient’s entire medication list simultaneously for potentially harmful interactions and view severity ratings that range from contraindicated to minor. This app provides insight into:
•Why the drugs in question interact
•How the results of those interactions will present in the patient
•Recommendations for monitoring patient outcomes.

Drug Interactions is a reliable resource for on-the-go access to the industry’s most trusted clinical reference information, providing users with more informed treatment decisions at the point of care. An internet connection is not required, allowing you to make decisions with confidence at anytime, from anywhere.

Not sure if your institution subscribes to Micromedex via the internet? Check with your Chief Medical Officer, Director of Pharmacy, Medical Librarian, or anyone else at your facility responsible for clinical reference information.

If the facility you work at subscribes to Micromedex 2.0 or Micromedex 1.0 via the internet, follow these instructions to obtain a password:

1.Login to Micromedex 2.0 or 1.0 through your subscribing facility
2.Click on the “Mobile” or “Handheld PDA” link near the top of the application
3.Refer to the detailed downloading instructions, which include your password for activating the application at no charge.

پسورد میکرومدکس

مطابق تصویر زیر پس از نصب برنامه، در اولین اجرا پسوردی نیاز است که وارد برنامه میکرومدکس شوید. برای خرید این پسورد با ما مکاتبه کنید.

خرید پسورد Password For Micromedex Drug Interactionsگیگاپیپر
خرید پسورد Password For Micromedex Drug Interactions

تصاویری دیگر از محیط نرم افزار در ادامه اورده شده است.

Micromedex® Drug Interactions Update | پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
آپدیت بدون مشکل نرم افزار Micromedex® Drug Interactions Update
صفحه ابتدایی نرم افزار Micromedex® Drug Interactions، پس از اجرا | پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
صفحه ابتدایی نرم افزار Micromedex® Drug Interactions، پس از اجرا
پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
نتیجه نمایش داده شده، پس از انتخاب یک دارو از اپلیکیشن Micromedex® Drug Interactions
پسورد برنامه Micromedex® Drug Interactions خرید اکانت نرم افزار داروسازی میکرومدکس اکانت Micromedex اپلیکیشن پزشکی Micromedex نرم افزار رشته فارماکولوژی گیگاپیپر
جستجوی نام دارو در اپلیکیشن Micromedex Drug Interactions

مقایسه بین پنج نرم افزار در تعیین تداخلات دارویی

 

مقدمه: تداخلات دارویی از عوامل شناخته شده ی حوادث ناخواسته دارویی ( ) ADE هستند که با استفاده از نرم افزارهای ارزیابی تداخلات دارویی قابل پیشگیری هستند.نرم افزارهای ارزیابی تداخلات دارویی یک ابزار مهم برای مدیریت تداخلات دارویی در کمک به داروسازان و پزشکان هستند. بااین وجود متولین درمان قبل از استفاده از این نرم افزار ها باید ازمزایا و معایب آنها آگاه باشند. ما توانایی ۵ نرم افزار متداول دارویی در تشخیص تداخلات مهم دارویی ارزیابی و مقایسه کردیم.

روش کار:

حساسیت،اختصاصیت، PPVو   NPV نرم افزارها برای تعیین صحت در تشخیص تداخلات مهم ارزیابی شد.برای تعیین آزمون صحت از ۰۶۳جفت تداخل نامعلوم و ۰۳جفت تداخل مهم از نظر بالینی استفاده شد.یک داروساز بالینی باتجربه بعنوان Gold standardدر تشخیص تداخلات دارویی استفاده شد. آزمون   comprehensiveness برای هرنرم افزار که شاخصی از تعداد اجزای موجود در مونوگراف تداخلات دارویی هست محاسبه شد. و در امتیاز نهایی از مجموع امتیازات دو آزمون صحت و comprehensiveness استفاده شد. ثبت و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار ،SPSS 18 انجام شد.

مقایسه بین پنج نرم افزار Lexi ,Medscape ,Micromedex ,Fact , Epocrates در تعیین تداخلات Accuracy,Ease of use score ,Comprehensiveness score نظر
دارویی

۳/77 تا۳/۰4 بینspecificity. بود۳/77 تا۳/6۶ بینSensitivity یافتهها: در این مقایسه بود. PPVبین ۳/7۰تا ۳/77و NPVبین ۳/66تا ۳/۰6 بود. برنامهی LI دارای بالاترین حساسیت ( )۳/77و DIF پایینترین حساسیت ( Micromedex .)۳/6۶ دارای بالاترین اختصاصیت ( )۳/77و LI پایینترین (.)۳/۰4 پایینترین PPV مربوط به ( )۳/7۰ و بالاترین مربوط به )۳/77( Epocrates است. LIپایینترین )۳/66( NPV و بالاترین آن مربوط به )۳/۰6( DIF است. درآزمون دقت نرم افزارهای LI و Epocrates امتیاز   6۵۳ از ۰۳۳امتیاز ممکن را کسب کردند. بنابراین این نرم افزارها بالاترین دقت را در تشخیص تداخلات دارویی دارا هستند. در آزمون comprehensiveness نرم افزار 1۰۰ DIF امتیاز از 1۰۰ امتیاز ممکن را کسب کرد. در امتیازات نهایی نرم افزارهای LI و Micromedex به ترتیب ۰7۳و ۰۰۳امتیاز از ۵۰۰ امتیاز ممکن را کسب کردند و از این رو بهترین٬کاملترین و راحترین نرم افزار از نظر استفاده در تشخیص تداخلات دارویی در درمان هستند.

نتیجه گیري : Micromedex دارای بهترین عملکرد

بهترین نرم افزار ارزیابی تداخل دارویی نرم افزاری است که بالاترین حساسیت و بالاترین PPV رادارا باشد.درآزمونهای کیفی  LI و  Micromedex دارای بهترین عملکرد بودند.نرم افزار Epocrates بهمراه LI بالاترین امتیاز رادرآزمون صحت کسب کردند.نرم افزارهای ارزیابی تداخلات دارویی به داروسازان و اعضای تیم سلامت در پیشگیری وتشخیص تداخلات دارویی کمک میکنندواینگونه باعث افزایش کیفیت درمان درمراکز درمانی میشوند با این وجود آنها باید از محدودیتها و معایب این نرم افزارها آگاه باشند. برای افزایش حساسیت میتوان از دو نرم افزار و مداخلهی داروساز استفاده کرد.
کلمات کلیدي: تداخلات دارویی،نرمافزار،Micromedex

 

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا