استاندارد انجمن مبدل حرارتي

دانلود استاندارد

دانلود استاندارد HEI 3087 2nd Edition, 2016

دانلود استاندارد Standards for Air Cooled Condensers برای دانلود استاندارد HEI 3087 و خرید استاندارد Standards for Air Cooled Condensers که…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد HEI 2954 10th Edition, 2016

دانلود استاندارد Standards and Typical Specifications for Tray Type Deaerators برای دانلود استاندارد HEI 2954 و خرید استاندارد Standards and…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد HEI 2854 5th Edition, 2016

دانلود استانداردPerformance Standard for Liquid Ring Vacuum Pumps and Compressors برای دانلود استاندارد HEI 2854 و خرید استاندارد Performance Standard…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد HEI 2629 12th

خرید استاندارد STANDARDS FOR STEAM SURFACE CONDENSERS برای دانلود استاندارد HEI 2629 و خرید استاندارد STANDARDS FOR STEAM SURFACE CONDENSERS…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد HEI 2866 7th Edition, October 2017

دانلود استاندارد STANDARDS FOR STEAM JET VACUUM SYSTEMS برای دانلود استاندارد HEI 2866 و خرید استاندارد STANDARDS FOR STEAM JET…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد HEI 2629 12th Edition 2017

دانلود استاندارد STANDARDS FOR STEAM SURFACE CONDENSERS برای خرید استاندارد STANDARDS FOR STEAM SURFACE CONDENSERS که در ارشیو گیگاپیپر موجود…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا