استاندارد CLSI

دانلود استاندارد

پکیج کامل استاندارد CLSI -Clinical and Laboratory Standards Institute

دانلود استاندارد موسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی CLSI نحوه درخواست تکی استاندارد CLSI   لطفا مشخصات استاندارد CLSI خود را…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI EP25

دانلود استاندارد EP25 Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents, 1st Edition برای خرید استاندارد Evaluation of Stability of…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI EP25

دانلود استاندارد EP25 Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents, 1st Edition برای خرید استاندارد Evaluation of Stability of…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI EP34

دانلود استاندارد EP34 Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking برای خرید استاندارد Establishing and…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI QMS20

دانلود استاندارد QMS20R: Understanding the Cost of Quality in the Lab برای خرید استاندارد CLSI QMS20 Understanding the Cost of…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI QMS15

دانلود استاندارد QMS15 | Assessments: Laboratory Internal Audit Program برای خرید استاندارد QMS15 | Assessments: Laboratory Internal Audit Program CLSI…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

خرید استاندارد CLSI QMS14

دانلود استاندارد QMS14 استاندارد CLSI QMS14 در آرشیو گیگاپیپر موجود است. پس از واریز هزینه استاندارد Quality Management System: Leadership…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI QMS13

دانلود استاندارد QMS13 Quality Management System: Equipment, 1st Edition برای خرید استاندارد CLSI QMS13AE | Quality Management System: Equipment, 1st…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI QMS12

دانلود استاندارد QMS12-A Development and Use of Quality Indicators for Process Improvement and Monitoring of Laboratory Quality برای خرید استاندارد…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

دانلود استاندارد CLSI QMS03

دانلود استاندارد QMS03-Ed4 Training and Competence Assessment Approved Guideline برای خرید استاندارد CLSI QMS03 Training and Competence Assessment, 4th Edition…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا