ترجمه مقاله ISI

ترجمه

ترجمه مقالات جهت چاپ در نشریات و رویدادهای بین المللی

ترجمه مقالات در ژورنال های بین المللی نیازمند تجارب و آموزش های حرفه ای است. گیگاپیپر به عنوان تخصصی ترین…

ادامه مقاله »
چاپ مقاله

ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ISI و ISC و Scopus و PubMed

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پذیرش یا رد مقالات شما، ترجمه آن است. مقالات می بایست توسط افراد مجرب…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا