کتاب pearson

دانلود کتاب

دانلود کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن نسخه 16

دانلود کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن، سریکانت داتار و جورج فاستر – ویرایش شانزدهم برای خرید ایبوک  حسابداری صنعتی…

ادامه مقاله »
دانلود کتاب

دانلود کتاب SAFe 4.0 Distilled: Applying the Scaled Agile Framework for Lean Software and Systems Engineering

دانلود کتاب SAFe 4.0 Distilled Applying the Scaled Agile Framework for Lean Software and Systems Engineering برای خرید کتاب SAFe…

ادامه مقاله »
دانلود کتاب

دانلود کتاب SAFe 4.5 Reference Guide: Scaled Agile Framework for Lean Enterprises

دانلود کتاب SAFe 4.5 Reference Guide: Scaled Agile Framework for Lean Enterprises برای خرید کتاب SAFe 4.5 Reference Guide: Scaled…

ادامه مقاله »
دانلود کتاب

دانلود کتاب الکترونیکی خارجی

دانلود کتاب الکترونیکی خارجی برای خرید و دانلود کتاب الکترونیکی خارجی از هر یک انتشارات پیرسون، تیلور اند فرانسیس، الزویر،…

ادامه مقاله »
دانلود کتاب

دانلود کتاب Integrating Educational Technology into Teaching 8th

خرید کتاب Integrating educational technology into teaching: transforming learning across disciplines, 8e نسخه هشتم کتاب Integrating educational technology into teaching…

ادامه مقاله »
دانلود کتاب

دانلود ایبوک Horngren’s Cost Accounting: A Managerial Emphasis eBook (16e)

دانلود کتاب Horngren’s Cost Accounting: A Managerial Emphasis (16e) برای خرید ایبوک حسابداری هزینه – تاکید مدیریتی ، نسخه 16…

ادامه مقاله »
دانلود کتاب

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی ترافیک مک شین نسخه 5

دانلود ایبوک حل المسائل مهندسی ترافیک مک شین نسخه 5 برای خرید ایبوک حل المسائل کتاب مهندسی ترافیک مک شین…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا