تعیین سرقت ادبی

سرقت ادبی

سیستم های سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker (چک پلاژیاریسم) نرم افزارهایی هستند که برای تعيين ميزان همپوشاني مقالات علمی در مقالات به کار می روند.

تعیین سرقت ادبی مقاله

جهت جلوگیری از سرقت ادبی، ابتدا متن خود را جهت بررسی به گیگاپیپر ارسال کنید. تشخیص سرقت ادبی مقالات با سایت iThenticate و یا سایت Turnitin انجام می شود و نتیجه درصد تشابه ارسال می شود.

تشخیص سرقت ادبی انلاین

سایتهای زیادی برای تعیین سرقت ادبی انلاین وجود دارد. با این وجود کاملترین پایگاه داده را آیتنتیکیت و ترنیتین دارد. بررسی مقاله از نظر Plagiarism (بررسی میزان کپی بودن) انجام و پلاجیاریزم ان مشخص می شود.

سرقت ادبی Plagiarism

چک کردن سرقت ادبی مقاله با iThenticate

چک کردن سرقت ادبی مقاله با iThenticate برای بررسی سرقت ادبی مقاله خود با سرویس iThenticate و دریافت ریپورت از…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

پسورد turnitin اکانت ترنیتن

خرید اکانت (یوزر و پسورد turnitin ) یکی از مهمترین نرم افزارها در رابطه با سرقت علمی در دنیا نرم…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا